Spring naar content

Familie kan best wat steun gebruiken

Stel: in je directe omgeving krijgt iemand te maken met ontwrichtende lichamelijke klachten, psychische en/of verslavingsproblematiek. Je bent bij hem of haar nauw betrokken, of de één is zelfs afhankelijk van de ander. Er is niet veel voorstellingsvermogen voor nodig om te zien dat dan ook jouw leven ontwricht.

Het kan zelfs zo ontwrichtend zijn dat het je niet zomaar lukt om zelf in balans te blijven, met een groot risico op emotionele overbelasting. Die emotionele overbelasting kan vervolgens averechts werken op de persoon in kwestie. Een vicieuze cirkel ontstaat, die voor een grotere groep gevolgen kan hebben.

Lees verder voor het hele artikel: Familie kan best wat steun gebruiken bij verwezenlijken van alle rollen.

Intact Herstel en Zelfhulp heeft een prachtig aanbod voor naasten ontwikkeld.