Spring naar content

Centrum Verslaving & LVB werkt samen met Belgische promovendus

De Belgische promovendus Nellie Bencherif van de Universiteit Gent was onlangs op bezoek bij afdelingen van ons TOPGGz Centrum Verslaving & LVB. Ze ging langs bij de LVB-afdeling van de Intensieve Behandelkliniek in Zutphen, liep mee op onze ambulante behandelpoli in Almelo en draaide een dag mee op de LVB-afdeling van onze kliniek Oldenkotte.

Nederland heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de ontwikkeling van het zorgaanbod voor cliënten met verslaving en een LVB. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak, wat ervoor zorgt dat personen met een verstandelijke beperking en een middelenverslaving minder tegen een gefragmenteerd hulpverleningslandschap aanlopen.

Intussen is het Nederlandse onderzoek naar deze doelgroep en het uitgebreide behandelaanbod aan het overwaaien naar België. Diverse organisaties in België zoeken naar manieren om met deze doelgroep om te gaan. In België is echter een gebrek aan een integrale aanpak over sectoren heen en personen met een verstandelijke beperking en een middelenverslaving lopen regelmatig tegen exclusiecriteria van organisaties aan.

De verschillen tussen Nederland en België hebben geleid tot deze uitwisseling, die heel wat inspiratie gaf door onder andere evidence-based practices, een veelheid aan specifieke interventies en boeiende gesprekken met cliënten en hulpverleners. Zo vloeit uit dit bezoek gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek voort met betrokkenheid van onze psychiater Joanneke van der Nagel en prof. dr. Didden (werkzaam bij Trajectum en als hoogleraar verbonden aan ons Centrum Verslaving & LVB).