Spring naar content

Bestuurder Ruud Rutten met pensioen en koninklijk onderscheiden 

Ruud Rutten, bestuurder van Tactus Verslavingszorg is op 30 november 2023 met pensioen gegaan. Hij was bijna 25 jaar bestuurder van Tactus en bijna 40 jaar in dienst. Hij begon zijn carrière bij Tactus op 1 juni 1984 bij het Johannes Wier-huis in Rekken als hoofd van de afdeling opname/detox. 

Presentator Ebel Jan van Dijk van Blend voor een volle zaal

Tijdens zijn laatste werkdag kwamen ruim 300 (oud) collega’s en netwerkpartners bijeen in Theater Orpheus in Apeldoorn voor een prachtig event dat Tactus in samenwerking met Blend creative events organiseerde.

Karlijn de Groot, programmamanager digitale zorg sprak over eHealth bij Tactus

Met het mini-symposium ‘Wetenschappelijk onderzoek bij Tactus’ kregen eHealth, virtual reality, ambulante detox en data in de behandelpraktijk mooie aandacht op Ruuds afscheidsdag.

Rick Kamphuis en Ahmet Türkmen, de eerste ervaringsdeskundigen die bij Tactus in dienst kwamen in 2014 spraken Ruud toe

Gevolgd door een feestelijk afscheidsevenement waarbij diverse inhoudelijke thema’s zoals kinderen van ouders met een verslaving en herstel, maar ook Ruuds promotie aan bod kwamen. Vele sprekers waaronder zijn eigen zoon spraken hem mooie woorden toe.

Oud Tactus medewerkers Henk Sieben en Peter van de Vondervoort boden Ruud het boek Een leven lang leren – een kroniek van de moderne verslavingszorg aan. Zij schreven dit aan de hand van ruim veertig interviews met Ruud en vele (oud) collega’s en relaties van Ruud uit heden en verleden. Een prachtig boek dat iedere gast meekreeg.
Een zichtbaar genietende Ruud Rutten geflankeerd door zijn vrouw en dochters

Aan het eind werd Ruud verrast met een koninklijke onderscheiding. Waarnemend burgemeester van zijn woonplaats Zutphen, Wimar Jaeger, reikte deze uit. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn enorme inzet, gedrevenheid, betrokkenheid en de bepalende rol die hij in de afgelopen bijna 40 jaren heeft gespeeld bij het vormgeven van Tactus, bij de verslavingszorg en de Nederlandse ggz in het algemeen.  

fotograaf: Maarten de Kok

Mede door zijn grote (wetenschappelijke) kennis over verslaving was hij in staat om de behandelingen vorm te geven en verbeteren. Onder zijn leiding is Tactus regionaal en landelijk bekend als specialist op het gebied van verslavingszorg en speelt Tactus een rol speelt in de (verdere) ontwikkeling en het maatschappelijk debat over verslaving en gezondheid in het algemeen. 

Nieuwe bestuurder 

Rutten is als bestuurder opgevolgd door Gerdy van Bellen. Zij is 1 maart jl. nieuw aangetreden als voorzitter van de raad van bestuur.  Van Bellen werkte tot 1 januari jl. als bestuurder bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Ze kreeg tijdens het afscheidsevenement officieel het stokje overgedragen en vormt nu het eenhoofdige bestuur van Tactus met 45 locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland en ruim 1500 medewerkers. 

Wim Kos, voorzitter Raad van Toezicht Tactus: “De raad van toezicht is Ruud Rutten die onlangs ook nog promoveerde op onderzoek naar data in de behandelpraktijk van de verslavingszorg zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor Tactus. We zijn er trots op dat hij deze terechte koninklijke onderscheiding heeft gekregen. We hebben er alle vertrouwen in dat Gerdy van Bellen de organisatie in goede banen blijft leiden”.  

Sfeerimpressie

Ruud Rutten ontvangt Koninklijke onderscheiding tijdens afscheid als directeur Tactus | Zutphen | destentor.nl

fotograaf: Maarten de Kok