Spring naar content
Methodes

Project Ambulante Detox

Het project ambulante detox -juli 2020 tot december 2021- is geslaagd. De nieuwe werkwijze rond het thuis onder begeleiding detoxen is op alle ambulante locaties doorgevoerd.

Kathelijne van der Horst

Kathelijne van der Horst is projectleider en vertelt hierover. Voorheen werd al ambulant gedetoxed maar het verschilde per locatie óf en hoe vaak dat gebeurde en begeleiding was soms vrij summier. Nu hebben we het over de medisch begeleide detox, waarbij verslavingsarts, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen en ervaringsdeskundige intensief betrokken zijn bij de detox. Cliënt wordt zo nodig ook met medicatie ondersteund in het detoxproces.

De pre-detoxperiode

Wat we nu echt anders doen is de voorbereidingsperiode, de pre-detoxperiode. Daarin wordt de cliënt 1 tot 3 weken voorbereidt op wat gaat er komen gaat: ‘wat moet je geregeld hebben’, ‘wat ga je doen als je trek hebt’. Voorbereidende gesprekken zodat cliënt precies weet wat hem/haar te wachten staat en de detoxperiode goed doorkomt.

Je schat ook de risico’s in: heeft cliënt onderliggende somatische klachten of eerder een insult gehad? Wat heeft cliënt zelf in huis? Heeft cliënt een netwerk om op terug te vallen? Soms is er behoefte aan contact met Intact voor backup.

Daarnaast zetten we e-Health in : we gebruiken Minddistrict voor beeldbellen en voor modules ter ondersteuning. Verder stelt Tactus uitleenapparatuur beschikbaar, zoals een bloeddrukmeter, BAC-apparaat (bloedalcoholconcentratie) of smartphone. Voorheen was altijd een verpleegkundige nodig voor deze metingen, nu kan cliënt dit vaker zelf doen en doorgeven.

Er wordt, kortom, een veel actievere houding van de cliënt verwacht. Cliënt moet zelf aan de slag en daarom is de voorbereidingsperiode ook zo belangrijk.

Aan het eind van de pre-detox ga je kijken: ‘is cliënt er echt klaar voor of moeten we de pre-detox periode nog verlengen?’

Een langere periode met begeleiding

De detoxperiode zelf is qua duur afhankelijk van het middel. Daarin is er zorg op maat. Ook daar is  ondersteuning van verpleegkundigen, door middel van huisbezoek én beeldbellen, en van de ervaringsdeskundige.

De periode na de detox geven we eveneens steun, dat is ook nieuw. Dat is de post-detoxperiode. Dan houden we contact, vragen hoe cliënt omgaat met de trek en of hij/zij daar nog hulp bij nodig heeft.

Kortom een langere periode met steviger begeleiding én de kans dat iemand langer abstinent blijft. Als cliënten en hulpverleners hierdoor vaker durven te kiezen voor ambulante detox, zijn er minder klinische detoxificaties nodig. Het doel is immers zoveel mogelijk ambulant te detoxen waar dit medisch verantwoord kan. Het is heel erg op maat. Er staat een werkwijze op papier, maar dat is geen dwingend keurslijf.

De werkwijze kan voor alle soorten middelen worden gebruikt. Op dit moment zijn er richtlijnen beschikbaar voor 3 middelen; alcohol, cannabis, benzo’s. Aankomende tijd gaan we de andere middelen op papier zetten.

Het is heel erg op maat. Er staat een werkwijze op papier, maar dat is geen dwingend keurslijf.

Begeleiding samen met een ervaringsdeskundige

In het project werkt Kathelijne samen met een ervaringsdeskundige. Iedere cliënt die ambulant gaat detoxen wordt door dezelfde ervaringsdeskundige begeleidt. Die wordt tijdelijk aan ieder team gekoppeld om die cliënt mee te begeleiden. Het is heel nieuw om het op die manier te doen. Doordat heel Tactus zijn werkgebied is, vindt het contact volledig plaats via beeldbellen.

Een heel belangrijk voordeel is dat mensen stoppen in hun eigen omgeving: daar maak je de verandering door. Je hebt dan niet de grote overgang van kliniek naar ambulant, plus dat het netwerk er vanaf het begin bij betrokken is en het hele proces met de cliënt heeft meegemaakt. Bovendien: niet iedereen wil naar een kliniek of kan in een groep werken. Cliënten voelen zich enorm gesteund en ervaren het als erg prettig en veilig. De teams ervaren dat ook zo.

Nadeel is dat je veel meer tijd kwijt bent aan één cliënt vanwege de pre- en post-detox. Hoewel opname in de kliniek met daarna intensieve begeleiding ambulant ook veel kost. De zorgverzekeraar is zeer geïnteresseerd in dit project en echt enthousiast over wat we doen en stimuleert ons hiermee door te gaan. ‘We kunnen meer ambulant, meer beeldbellen, minder vaak op huisbezoek, apparatuur in bruikleen…’, dit kan tijd en kosten schelen.

Het vervolg is dat we de nieuwe werkwijze verder door ontwikkelen op alle locaties. Niet iedere medewerker of cliënt is even digitaal. Het kan een drempel zijn om Minddistrict te gaan gebruiken vanwege onbekendheid en/of om weer iets bij leren. Belangrijk: Minddistrict is veilig en beschermt jouw gegevens goed.

Realiseer je dat het niet allemaal vervanging is! Cliënten worden nog steeds face to face gezien en waar het kan of moet vinden ook huisbezoeken plaats.

Dit artikel wordt vervolgd! Daarin komt de ervaringsdeskundige zelf aan het woord.

2 reacties op “Project Ambulante Detox”

  1. Ik vraag mij af of het niet mogelijk is meer of vaker online behandeling te bieden aan mensen binnen het beschermd wonen. Het komt voor dat mensen terugvallen en het dan zelf moeten doen of uiteindelijk weer naar een kliniek moeten voor een detox. Er is wel begeleiding beschikbaar maar die bieden geen behandeling alleen ondersteuning. Er is wel face to face behandeling maar die is niet altijd beschikbaar en heeft een beperkte capaciteit. Mensen hebben soms wel de intentie clean te leven, alleen lukt dat soms maar tijdelijk en valt men herhaaldelijk terug in gebruik. Misschien kan online behandeling bijdragen vanwege korte lijnen en de lage drempel een online behandeling op te pakken.

  2. Dag Eelco,
    Een heel goed punt. Met wat je beschrijft klinkt het alsof ambulante detox met online ondersteuning een goede optie kan zijn en zeker overwogen moet worden. Belangrijk is altijd dat het systeem betrokken wordt: dat is op deze manier dan Beschermd Wonen. (Tijdelijke) koppeling aan een behandellocatie is dan wel nodig, met ook wel (minimaal) face-to-face contact voor indiceren van de ambulante detox en eventueel voorschrijven van medicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….
  • Tactus in Beeld
Binnen Tactus beschikken we over de speciale TOPGGz-afdeling Terra. Maar wat voor zorg bieden we hier precies en wat maakt deze afdeling bijzonder?