Spring naar content
Tactus in Beeld

Nieuwe aanpak alcoholmisbruik jongeren Ambulancedienst Oost, Veilig Thuis en Tactus

Sinds januari van dit jaar is Tactus een samenwerking gestart met de Ambulancedienst Oost en Veilig Thuis als aanvulling op de al bestaande alcoholpoli’s in het ziekenhuis.  De poli is nodig, omdat er regelmatig jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terecht komen. Artsen kunnen jongeren en hun ouders na behandeling doorverwijzen naar Tactus voor een nazorgtraject. Nu kan dat ook wanneer ze alleen gezien zijn door een ambulancebroeder en niet naar het ziekenhuis hoeven.

Miranda Veldhuis

Miranda Velthuis, regiebehandelaar Jeugd bij Tactus: “Een van de ambulancebroeders die een opleiding aan het doen was dacht bij het zien van jongeren, die niet naar het ziekenhuis werden gebracht: wat zijn we hier aan het doen. Je ziet jongeren misschien wel meerdere keren, maar er wordt verder niks mee gedaan. Deze doelgroep heet EGEV (eerste hulp geen vervoer).

De ambulance gaat ter plaatse kijken en stelt vast dat iemand niet in medische nood is en dat het dus niet nodig is dat hij of zij naar het ziekenhuis gaat. Iemand wordt dan naar huis gestuurd of gebracht. We ontdekten dat het soms gebeurt dat deze jongeren meerdere keren worden gezien, maar niet bij Tactus komen. Dit zijn minderjarigen die te veel gebruiken en waarover ook zorgen zijn. Daarvan hebben we gezegd dat het misschien nog wel zorgelijker is dan de jongeren die wel naar het ziekenhuis gaan. De groep die in het ziekenhuis wordt gezien heeft te maken met het schrikeffect van de opname; misschien het leegpompen van de maag en boze dokters aan het bed. De doelgroep die niet wordt meegenomen hebben niet dit schrikeffect, want die worden gewoon wakker in hun eigen bed en weten misschien niet eens meer dat die ambulance is gekomen. Die hebben veel minder effect van de omgevingsfactoren.

Toen is er afgesproken om met de Ambulance Oost en Veilig dat er van de ambulance verwijzingen gaan komen. Ouders worden ook betrokken bij het gesprek en het wordt steeds duidelijker dat ouders invloed hebben op het gedrag van hun kind. Tactus helpt de ambulancebroeders door voorlichting en middelentrainingen om dit goed op te kunnen pakken.

Het is nog een zoektocht om te kijken waarom er nog niet veel verwijzingen komen van de ambulancebroeders. Als de ambulance iemand meeneemt en bij het ziekenhuis aflevert, kan je als ambulancebroeder een vrij neutrale houding aannemen. Maar als jij moet besluiten om iemand te verwijzen naar Tactus moet je een eigen inschatting maken als ambulancebroeder of het probleem zorgelijk genoeg is om iemand aan te melden bij Tactus. Het is geen foei, foei manier, maar we willen dat er goede zorg voor je komt. Een jongere mag niet meewerken, maar dan kan een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Kortom, de ambulancebroeder moet hierin dus stelling nemen.

Dit verdient nog wat aandacht. Na de zomer pakken we dit op. We gaan meer voorlichting geven aan de ambulancebroeders. We gaan middelenvoorlichting doen om ze te helpen om vast te stellen welk middel er is gebruikt.”

Vanuit Preventie zijn Klarina Buist (Almelo) en Alexandra van Halen (Enschede) contactpersonen.

Er zijn in samenwerking met diverse ziekenhuizen in het Tactus-werkgebied al alcohol- en drugspoli’s opgezet.  Alle jongeren die bij de spoedeisende hulp komen en onder invloed zijn van alcohol en/of drugs worden verwezen naar Tactus voor een gesprek.

  • Dr. Nico van der Lely is initiator van de eerste Nederlandse polikliniek voor Jeugd & Alcohol en doet er alles aan om Nederland en Europa duidelijk te maken dat we ‘onze kinderen’ moeten beschermen tegen de gevaren. Het toenemende aantal gevallen van alcoholvergiftiging was voor Van der Lely reden om in 2006 bij de Reinier de Graaf Groep in Delft een alcoholkliniek op te zetten. Inmiddels telt Nederland twaalf alcoholpoli’s die door hem worden ondersteund. In de klinieken staat de nazorg centraal. Zodra een jongere uit zijn of haar coma komt staat een team van pedagogen en psychologen klaar om ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen. Naast zijn werk in het ziekenhuis reist hij door het land voor voorlichtingsbijeenkomsten en hij helpt gemeenten en andere partijen bij hun anti-alcoholprojecten.

(MH)

Eén reactie op “Nieuwe aanpak alcoholmisbruik jongeren Ambulancedienst Oost, Veilig Thuis en Tactus”

  1. Een jongere mag niet meewerken, maar dan kan een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Kortom, de ambulancebroeder moet hierin dus stelling nemen.

    Poe zeg, melden bij Velig Thuis, wat een verantwoordelijkheid voor de ambulancebroeders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
De zomer staat voor de deur en het festivalseizoen inmiddels wel gestart gegaan. Ook daar gaan we als Tactus naartoe, maar niet om dansjes te doen.
  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….