Spring naar content

Centrum Verslaving & LVB

Preventie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Logo Centrum Verslaving en LVB

Preventie richt zich op de eigen kracht van mensen met een lichte verstandelijke beperking en op de rol van ondersteunende mensen om hen heen. Een belangrijk element is het vroegtijdig oppakken van signalen van middelengebruik en gedragsverslavingen door de omgeving. Maar ook het ondersteunen van de cliënt bij het vasthouden van de motivatie om te veranderen. 

De focus van de preventiewerker ligt op het voorkomen van verslavingsproblematiek, het voorkomen van het zich verder ontwikkelen van lichte verslavingsproblematiek en het motiveren van mensen om met het risicogedrag of verslavingsgedrag aan de slag te gaan.

Onze preventie-doelen

LVB-doelgroep

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking vinden we het belangrijk dat ze: 

  • Deel kunnen nemen aan ons preventie-aanbod bij licht gebruik.
  • Deel kunnen nemen aan ons preventie-aanbod wanneer de motivatie niet groot genoeg is voor behandeling.
  • Ondersteund worden in het vasthouden van de motivatie om te veranderen.
  • Individuele behandeling krijgen die zij nodig hebben bij een gedrags- of middelenverslaving.

Professionals

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking vinden we het belangrijk dat hun ondersteuners, hulpverleners en opvoeders:

  • Signalen van middelengebruik, problematisch gamen en andere gedragsverslavingen herkennen.
  • Weten hoe zij dit bespreekbaar kunnen maken.
  • Weten hoe Tactus mensen met een LVB kan ondersteunen en helpen.
  • Zich bewust zijn van hun voorbeeldrol.

Aanbod op locatie

Eigen kracht versterken

Groepsvoorlichting
Aan de hand van een leuke activiteit gaan we in gesprek over wat gezond en normaal is, over wat je tegen kunt komen op het gebied van middelen en over de risico’s.

Opvoedondersteuning
Een bijeenkomst voor opvoeders met tips en informatieuitwisseling over middelengebruik en gedragsverslaving. Het bespreken van steunende- en risicofactoren bij mensen met een LVB.

Monitor- en adviesgesprek
We bieden advies aan professionals rond het preventiebeleid op roken, alcohol, andere drugs en overmatig gamen en gebruik van social media.

Vroegsignalering versterken

Deskundigheidsbevordering
Een training op maat over veelgebruikte middelen en de redenen en gevolgen daarvan. We bespreken de houding en gesprekstechnieken van de professional bij middelengebruik en de mogelijkheden binnen Tactus. Voor taakhouders is er een materialenset waarmee zij zelf voorlichting kunnen geven aan jongeren bij wie weinig tot geen sprake is van middelengebruik of gedragsverslaving. 

Consultatie
Een gesprek met een professional waarin zorgen en signalen van een individuele situatie besproken worden met een advies ten aanzien van aanpak en vervolg. Daarnaast kunnen we aanschuiven bij overlegstructuren om de samenwerking te bevorderen en mee te denken in de te bespreken situaties.

Het preventief adviesgesprek
Een kennismakingsgesprek waarin we de persoonlijke situatie bespreken en een advies geven ten aanzien van het vervolg, bijvoorbeeld de Moti-4. Indien het advies behandeling is dan vindt een warme overdracht plaats.

Spreekuur
Mensen met een LVB, hun opvoeders en professionals kunnen binnenlopen met hun vraag of zorgen.

Bijsturen

Moti-4 LVB, het individuele preventie-traject
In vier tot twaalf gesprekken wordt gewerkt aan inzicht in de persoonlijke situatie, de wens tot veranderen, minderen of stoppen en manieren om dit aan te pakken. Het is bedoeld voor deelnemers waarbij sprake is van lichte middelenproblematiek of gedragsverslaving. Dit traject kan ook ingezet worden wanneer er (nog) onvoldoende motivatie voor behandeling is. een Een warme overdracht plaats wanneer iemand toe is aan veranderingsgerichte behandeling.

SumID-Q
Tijdens het eerste gesprek kan gebruik worden gemaakt van SumID-Q. Dit is de vragenlijst die speciaal voor mensen met een LVB ontwikkeld is.

Preventiewerkers

Preventiewerkers zetten zich in om risicovol middelengebruik bij mensen met een LVB te voorkomen en te beperken. Kansen om dit vroegtijdig te doen willen we optimaal benutten. Het aanbod wordt in samenwerking met de LVB-teams en Jeugd en Jongvolwassenen-teams van Tactus uitgevoerd en sluit aan op Minder Drank of Drugs, het behandelaanbod voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

Contact LVB-preventiewerkers

Wil je meer weten over onze preventie-activiteiten? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen Tactus of vraag naar een preventiewerker.

088 382 28 87

Gerelateerd

Heb je hulp nodig met minderen of stoppen met alcohol drinken, blowen of ander drugs te gebruiken? Of wil je minder gamen of gokken? Lees wat je kan doen.
Om de kansen op een succesvolle behandeling te vergroten is het nodig om ook in het intakeproces rekening te houden met de kenmerken van de cliënt met een verstandelijke beperking.
Voor cliënten met een LVB en een verslaving zijn steeds meer behandelinterventies beschikbaar. Wij streven naar een veelzijdig en ruim aanbod in evidence–based interventies door deze doelgroep.