Spring naar content

Centrum Verslaving & LVB

Intake voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Logo Centrum Verslaving en LVB

Om de kansen op een succesvolle behandeling te vergroten is het nodig om ook in het intakeproces rekening te houden met de kenmerken van de cliënt met een verstandelijke beperking. Dit betekent dat hij/zij voor twee kortere gesprekken wordt uitgenodigd in plaats van één lang gesprek.

Voor de gesprekken plaatsvinden ontvangt Tactus graag achtergrondinformatie van de verwijzer of een andere begeleider. We willen graag meer weten over de aard van de beperking, gezondheid, voorgeschiedenis, reden van aanmelding, sociaal functioneren, en betrokken hulpverleners. Wij vinden het belangrijk vinden dat er bij in ieder geval één gesprek ook een begeleider meekomt. We overleggen met de cliënt wie hier het beste voor uitgenodigd kan worden.

De gesprekken

Het eerste gesprek wordt geleid door de regiebehandelaar, waarbij ook de medebehandelaar aanwezig is. In dit gesprek worden zaken besproken die van belang zijn voor het verdere verloop van de behandeling, zoals gebruik van de cliënt, gezondheid, mogelijkheden, ervaringen en meer.

In het tweede gesprek neemt de medebehandelaar belangrijke vragenlijsten af. Aan het einde van deze twee gesprekken volgt een adviesgesprek, waarbij de cliënt en behandelaar overeenkomen wat er gaat gebeuren.

Ambulant en klinisch vervolgtraject

Als jouw cliënt binnen het werkgebied van Tactus woont dan is zowel een ambulant als een klinisch vervolgtraject mogelijk. Een klinische behandeling doen we alleen in het kader van een ambulant traject. De cliënt wordt vanuit ambulante begeleiding in een klinisch klimaat verder behandeld en vervolgens weer via een ambulant traject weer uitgeplaatst. Uitzondering hierop is natuurlijk de crisis/detox.

LVB-vriendelijke intake

Resultaten Scoren heeft samen met Tactus, Aveleijn, IVO een handreiking geschreven voor implementatie en uitvoering van een LVB-vriendelijke intake in de verslavingszorg, getiteld (H)erkend en juist behandeld. Per onderdeel van het intakeproces wordt de  achtergrond geschetst, beschrijving van de knelpunten en de gewenste situatie gegeven en aan de hand van handige checklists kunnen acties worden afgevinkt. 

Ook worden in de bijlage handige tips en voorbeelden gegeven met betrekking tot ketenzorg, communicatie en bejegening, tweegesprekkenmodel intake, instrumentaria, en standaardbrieven. Deze handreiking kan dienen als naslagwerk of referentiedocument, waarmee instellingen met hun ketenzorgpartners hun eigen intakeprotocol kunnen maken. 

Gerelateerd

Heb je hulp nodig met minderen of stoppen met alcohol drinken, blowen of ander drugs te gebruiken? Of wil je minder gamen of gokken? Lees wat je kan doen.
Preventie richt zich op de eigen kracht van mensen met een lichte verstandelijke beperking en op de rol van ondersteunende mensen om hen heen.
Voor cliënten met een LVB en een verslaving zijn steeds meer behandelinterventies beschikbaar. Wij streven naar een veelzijdig en ruim aanbod in evidence–based interventies door deze doelgroep.