Spring naar content
  • Intact
Locatie: Lievelde
Bijeenkomsten: 1
Evenals voorgaande jaren, organiseren we een weekendseminar waarin we stil staan bij het afgelopen jaar. Wat heeft het ons gebracht en welke successen hebben je meegemaakt en vooruitkijken naar het nieuwe jaar?