Spring naar content
Training

Stoppen met roken: specialistische opleiding

Deze training is speciaal voor praktijkmedewerkers in de eerste lijn gezondheidszorg (huisartsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg, praktijkassistenten) die begeleiden bij het Stoppen met roken.

Doelgroep

Praktijkmedewerkers in de eerste lijn gezondheidszorg (huisartsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg, praktijkassistenten) bij wie begeleiding bij Stoppen met roken deel uitmaakt van het takenpakket, dan wel voor praktijkmedewerkers die affiniteit hebben met het onderwerp. Met oog op onderlinge verwachtingen en samenwerking op het gebied van stoppen met roken is het aan te bevelen dat verschillende praktijkmedewerkers uit eenzelfde praktijk de deskundigheidsbevordering volgen.

Deelnemers moeten eerst de basiscursus Stoppen met roken hebben gevolgd.

Doel

Na de training:         

 • weten de deelnemers wat (nicotine-)verslaving als hersenziekte inhoudt en wat daarvan de consequenties zijn voor patiënt en omgeving
 • kennen de deelnemersenkele medicamenteuze mogelijkheden ter ondersteuning biuj stoppen met roken
 • kennen de deelnemers methodieken bij het hanteren van  niet-medicamenteuze interventies in de begeleiding bij het stoppen met roken
 • benoemen de deelnemers het nut van Motiverende Gespreksvoering verwoorden voor de patiënt en zichzelf
 • benoemen de deelnemers de leidende principes van Cognitieve Gedragsbeïnvloeding en Motiverende Gespreksvoering en integreren ze deze  praktisch in het gebruik van niet-medicamenteuze interventies
 • kennen de deelnemers de basistechnieken die van belang zijn bij motiverende gespreksvoering
 • hebben de deelnemers geoefend met de basistechnieken en kunnen deze toepassen in de praktijk
 • weten waarom de kans op het gewenste gedrag bij de patiënt vele malen groter is wanneer hij/zij zelf aan de slag gaat met zelfgekozen argumenten voor verandering.
 • geven de deelnemers aan of zij nu beter in staat zijn een herstelproces richting te geven.
 • ontvangen alle deelnemers een certificaat.

Aantal deelnemers: maximaal 12
Duur: 
4 bijeenkomsten van 3,5 uur

Programma
Er wordt gewerkt met een instapopdracht die aan de deelnemers wordt toegestuurd met het verzoek  deze te beantwoorden en een week voor de bijeenkomst op te sturen naar de trainer. De vragen van de deelnemers worden waar mogelijk meegenomen in de behandeling van de hoofdonderwerpen.

Er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de actuele wijze van gespreksvoering door de deelnemers. Er wordt onderzocht hoe interventies meer succesvol kunnen zijn door in te zoomen op vaardigheden en attitudeaspecten (“de Spirit”) in het contact leggen met de patiënt en het onderhouden van het contact.

In de vier bijeenkomsten staan de verschillende fasen van de deelprocessen van Motiverende Gespreksvoering centraal en wordt veel geoefend – waar mogelijk met behulp van de eigen casuistiek van de deelnemers.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • de Processen binnen Motiverende Gespreksvoering
 • de Spirit van Motiverende Gespreksvoering
 • gesprekstechnieken ORBSI’s
 • Behoudtaal, Verandertaal en Actietaal
 • interventies bij behoudtaal en verandertaal
 • omgaan met Ambivalentie en wrijving
 • practica algemene methodieken: gewoontes doorbreken, voor- en nadelen  van stoppen met roken leren kennen, anders denken, rookschrift bijhouden, anders doen, stellen van doelen, beslissingen nemen, situaties analyseren, actieplan maken en terugval voorkomen

Interesse?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.