Spring naar content
Onderzoek

Slachtoffer-daderbemiddeling

1 februari 2022

Op 27 januari 2022 heeft Sunlight Muijsson haar master/onderzoek in het kader van haar studie Psychologie aan de Universiteit van Twente met goed gevold afgerond. Haar onderzoek “Optimaliseren van de informatievoorziening slachtoffer-daderbemiddeling (SDB) onder daders met verslavingsproblematiek” is ontstaan in samenwerking met de organisatie Perspectief Herstelbemiddeling. Zij brengen mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. Vragen stellen en antwoorden kunnen geven, werkt vaak goed. Het lucht op, geeft meer inzicht en meer rust. Zij merkten op dat de doelgroep daders met verslavingsproblematiek onderbelicht is als het gaat om slachtoffer-daderbemiddeling gesprekken.

Deelname aan slachtoffer-daderbemiddeling kan positieve effecten hebben voor slachtoffers en daders, en is geassocieerd met verminderde recidive.


Doel van het onderzoek
Ondanks dat veel daders worstelen met verslavingsproblematiek, zijn deze daders minder zichtbaar in SDB-zaken. Gezien de meeste aanmeldingen voor SDB verlopen via professionals, heeft deze studie onderzoek gedaan naar hinderende en faciliterende factoren bij het informeren over-, en doorverwijzen naar SDB om zo meer kennis te vergaren over het verwijsproces bij verslaafden daders. De studie onderzocht factoren zoals werk oriëntatie en attitude over informeren die de intentie en benaderingswijzen om daders te informeren beïnvloeden. Er is een educatieve interventie uitgevoerd waarbij bemiddelaars praktische handvatten bespraken en informeerden over SDB met als doel om faciliterende factoren te versterken en de intentie voor het informeren van daders te verhogen. De impact van de interventie is onderzocht om te toetsen of dit een effectief middel zal kunnen zijn voor het verhogen van informatieverstrekking over SDB en daarbij het verwijsproces te verbeteren in de toekomst.

Conclusies:
Integreren van protocollen voor het informeren over SDB binnen organisaties kan helpend zijn om het verwijsproces te verbeteren. De bevindingen van de studie stellen dat een interventie gericht op waarom, hoe en wanneer daders ingelicht kunnen worden over SDB een belangrijke stap kan zijn voor het vaststellen van zulke protocollen. Deze interventies moeten in het bijzonder aandacht hebben voor de geschiktheid van SDB en het bieden van praktische handvatten die professionals kunnen implementeren in de praktijk.

Het hele onderzoek:

De gratis voorlichtingen van Perspectief Herstelbemiddeling over slachtoffer-daderbemiddeling zijn voor iedere instelling beschikbaar. Hulpverleners kunnen zelf altijd een aanmeldingen doen voor cliënten die slachtoffer of dader zijn geweest. Tijdens de voorlichting is er aandacht voor de procedure, voordelen, signalen van cliënten en meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Tactus biedt therapie in allerlei soorten en maten en één van die therapievormen is groepstherapie. Wat houdt dat eigenlijk in en wat is het voordeel voor cliënten?
  • Tactus in Beeld
Tijdens de heropening van onze locatie aan de Polstraat in Deventer zorgde Rick Kamphuis met zijn foodtruck voor de feestelijke hapjes. Zelf was Rick ooit cliënt bij Tactus, later was hij als ervaringsdeskundige jarenlang collega.
  • Tactus in Beeld
Door Tactus, FEA (Federatie Eerstelijnszorg Almelo) en Menzis is enkele jaren geleden een project gestart naar vroegsignalering en -behandeling van verslaving in de huisartsenpraktijk in de regio Almelo.