Spring naar content
Tactus in Beeld

Integrale aanpak Maatschappelijke opvang

Dakloosheid in Almelo

Dakloosheid kan iedereen overkomen. Het is een uiterst ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. De centrumgemeente Almelo wil er voor zorgen dat de dakloosheid zo kort mogelijk duurt maar voorkomen is veel beter. In 2018 is hiervoor het project ‘Integrale aanpak maatschappelijke opvang’ gestart. In de afgelopen tien jaar is het aantal daklozen verdubbeld in Nederland en de kosten van maatschappelijke opvang zijn hoog. Maar het menselijke aspect staat op nummer één.

Michèle Ruyten

Michèle Ruyten, divisiemanager Oost is vanaf het begin betrokken bij dit project: “Vanuit Tactus hebben we deelgenomen aan verschillende werkgroepen. Zoals projectgroep Wonen en mobility mentoring. Almelo is een voorloper op het gebied van samenwerking tussen gemeente, zorginstellingen en woningbouw om dakloosheid te voorkomen en om daklozen zo snel mogelijk weer terug in een woning te krijgen. Mijn indruk is dat iedereen zich enorm wil inzetten om het probleem van de dakloosheid op te lossen.

De basis is gelegd maar het echte werk moet nu beginnen. Ik vind het heel waardevol om hier aan bij te kunnen dragen. Het is belangrijk om goed te kijken wat mensen nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Behandeling toevoegen, een maatje of begeleiding geven naast een woonplek. Ook komt het thema verslaving langs om te bespreken. Dit is iets wat aangepakt moet worden op de weg naar herstel. Ik denk dat wij goed bereikbaar zijn voor ketenpartners. We kunnen voorlichting geven over hoe je verslaving bespreekbaar maakt.

De vier verschillende doelgroepen, waarvoor we per doelgroep met verschillende ketenpartners samenwerken zijn:

  • Geen onderdak na ingrijpende gebeurtenis
  • Geen onderdak na vertrek justitiële of ggz- inrichting
  • Geen onderdak na huisuitzetting door overlast of wanbetaling
  • Geen onderdak na remigratie

Uit het rapport “Herstel begint met een huis” komt naar voren dat 63 procent van de daklozen onder de dertig is. Je bent nog zo jong en dan zit je in deze situatie. Ik kan mij voorstellen dat je hier behoorlijk moedeloos van wordt.

In de afgelopen jaren is het woonaanbod bij Tactus een beetje teruggevallen omdat de constructie die we omklapwoningen noemden stopte. Tactus huurt de woning en de bewoner accepteert de begeleiding. Deze manier van wonen is nieuw leven ingeblazen. Bij dakloosheid speelt vaak ook verslavingsproblematiek. De inbreng van Tactus is bijvoorbeeld geweest om andere instellingen bewust te maken om hier naar te vragen als iemand zich meldt met een huurschuld. Verslaving is namelijk een risicofactor om je huis kwijt te raken.

Er is een onderscheid tussen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het heeft natuurlijk met elkaar te maken want mensen die niet voldoende zelfredzaam zijn stromen na de maatschappelijke opvang door naar wonen met begeleiding. Als iemand in de opvang zit, is het doel om iemand hier zo snel mogelijk uit te laten komen. We zorgen dat het een duurzame uitstroming is, dus dat iemand begeleid blijft worden voor zolang het nodig is.

De behoefte aan hostelplekken is groter dan het huidige aanbod van de dertien plekken. Er wordt nu gekeken naar een mogelijkheid voor 24 plekken. Energiebedrijven kunnen ook een rol spelen in voorkoming dakloosheid want als zij iemand afsluiten, is dat vaak een signaal dat er meer aan de hand is. Als je aan preventie wil werken, heb je veel ogen en oren nodig. Het is belangrijk om bij mensen achter de voordeur te kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
De zomer staat voor de deur en het festivalseizoen inmiddels wel gestart gegaan. Ook daar gaan we als Tactus naartoe, maar niet om dansjes te doen.
  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….