Spring naar content
Artikelen

(Her)visitatie TOPGGz-keurmerk Centrum Verslaving & LVB 

Het Centrum Verslaving & LVB heeft in 2018 het TOPGGz-keurmerk behaald. Op 31 mei jl. kwam de visitatiecommissie van TOPGGz langs om te beoordelen of het Centrum nog steeds voldoet aan de 14 criteria van het TOPGGz-keurmerk. Het was een boeiende en intensieve dag. Eind oktober 2022 horen we of het Centrum Verslaving & LVB het keurmerk mag blijven dragen. 

Het Centrum Verslaving & LVB  

Binnen het Centrum Verslaving & LVB werken verschillende afdelingen en (TOP)teams van Tactus met elkaar samen. Het centrum speelt een centrale rol in de hoogspecialistische zorg die wij bieden aan de complexe en kwetsbare doelgroep van mensen met een verslaving & lichte verstandelijke beperking. Voor deze zorg hebben wij in 2018 het TOPGGz-keurmerk ontvangen. Dit geeft aan dat Tactus zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineert met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. 

Wij hebben ons door dit keurmerk verbonden aan de criteria van de Stichting Topklinische GGz. Die criteria richten zich op de volgende vier pijlers: 

  1. Hoogspecialistische patiëntenzorg 
  1. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
  1. Opleiding en kennisverspreiding 
  1. Commitment op lange termijn van raad van bestuur 

31 mei 2022. (Her)visitatie 

Elke vier jaar wordt opnieuw bekeken of we nog steeds voldoen aan de gestelde criteria. Dit gebeurt door een nieuwe (her)visitatie. Eind 2021 is het Centrum Verslaving & LVB begonnen met de voorbereidingen hiervoor. Er moet namelijk veel informatie en gegevens ingediend worden voor de in totaal veertien criteria. Van informatie over de ‘te visiteren eenheid’ tot een overzicht van de wetenschappelijke publicaties en het hoogspecialistische behandelaanbod voor onze cliënten.  

Deze ‘Proatplaat’ hebben we speciaal voor de visitatie gemaakt. Het was de onderlegger voor de pitch waarmee de visitatie aftrapten.

Op dinsdag 31 mei 2022 kwam de visitatiecommissie van TOPGGz een dag langs op de kliniek in Rekken om interviews af te nemen met collega’s van Tactus en het Centrum Verslaving & LVB. Daarnaast heeft de commissie een cliënt gesproken over zijn ervaringen met zijn klinische behandeling in Rekken.  

Het was een intensieve dag, waarbij de visitatiecommissie de collega’s het vuur aan de schenen heeft gelegd om alles goed in beeld te kunnen krijgen.  

Huiswerk en afwachten maar… 

Medio juni ontvingen we het conceptverslag met daarbij aanvullende vragen van de visitatiecommissie. We kregen twee weken de tijd om deze vragen te beantwoorden, waarna we op 5 juli 2022 de fase ‘wederhoor’ hebben afgerond.  

Nu is het aan de visitatiecommissie om te beoordelen of opnieuw het TOPGGz-keurmerk zal worden afgegeven voor de afdelingen van het Centrum Verslaving & LVB. Begin oktober 2022 horen we de uitslag. We zijn vol vertrouwen dat we het keurmerk opnieuw zullen ontvangen. 

Als jouw reactie een URL bevat moet deze beginnen met 'www.' en zonder 'http(s)://' om geaccepteerd te worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De URL moet beginnen met 'www.' en zonder 'http(s)://' om geaccepteerd te worden.

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
De korte opname in juli van dit jaar heeft me veel gebracht. Vooral meer rust. Iets maakt dat ik mezelf…
  • Werken bij
Je eigen tijd indelen, dat is een van de grote voordelen van het werken in een flexpool en voor Verpleegkundige Daniella Huizinga ideaal in haar huidige situatie, want er is een kleine op komst! Straks na haar verlof kan ze haar 24 uur zelf indelen zoals zij dat wil.
  • Onderzoek
Tijdens de NISPA dag op woensdag 14 oktober 2022, heeft Joanneke van de Nagel gesproken over: Wat is inclusieve technologie en hoe passen we dit toe?