Spring naar content
Tactus in Beeld

(Her)visitatie TOPGGz-keurmerk Centrum Verslaving & LVB 

Het Centrum Verslaving & LVB heeft in 2018 het TOPGGz-keurmerk behaald. Op 31 mei jl. kwam de visitatiecommissie van TOPGGz langs om te beoordelen of het Centrum nog steeds voldoet aan de 14 criteria van het TOPGGz-keurmerk. Het was een boeiende en intensieve dag. Eind oktober 2022 horen we of het Centrum Verslaving & LVB het keurmerk mag blijven dragen. 

Het Centrum Verslaving & LVB  

Binnen het Centrum Verslaving & LVB werken verschillende afdelingen en (TOP)teams van Tactus met elkaar samen. Het centrum speelt een centrale rol in de hoogspecialistische zorg die wij bieden aan de complexe en kwetsbare doelgroep van mensen met een verslaving & lichte verstandelijke beperking. Voor deze zorg hebben wij in 2018 het TOPGGz-keurmerk ontvangen. Dit geeft aan dat Tactus zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineert met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. 

Wij hebben ons door dit keurmerk verbonden aan de criteria van de Stichting Topklinische GGz. Die criteria richten zich op de volgende vier pijlers: 

  1. Hoogspecialistische patiëntenzorg 
  1. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
  1. Opleiding en kennisverspreiding 
  1. Commitment op lange termijn van raad van bestuur 

31 mei 2022. (Her)visitatie 

Elke vier jaar wordt opnieuw bekeken of we nog steeds voldoen aan de gestelde criteria. Dit gebeurt door een nieuwe (her)visitatie. Eind 2021 is het Centrum Verslaving & LVB begonnen met de voorbereidingen hiervoor. Er moet namelijk veel informatie en gegevens ingediend worden voor de in totaal veertien criteria. Van informatie over de ‘te visiteren eenheid’ tot een overzicht van de wetenschappelijke publicaties en het hoogspecialistische behandelaanbod voor onze cliënten.  

Deze ‘Proatplaat’ hebben we speciaal voor de visitatie gemaakt. Het was de onderlegger voor de pitch waarmee de visitatie aftrapten.

Op dinsdag 31 mei 2022 kwam de visitatiecommissie van TOPGGz een dag langs op de kliniek in Rekken om interviews af te nemen met collega’s van Tactus en het Centrum Verslaving & LVB. Daarnaast heeft de commissie een cliënt gesproken over zijn ervaringen met zijn klinische behandeling in Rekken.  

Het was een intensieve dag, waarbij de visitatiecommissie de collega’s het vuur aan de schenen heeft gelegd om alles goed in beeld te kunnen krijgen.  

Huiswerk en afwachten maar… 

Medio juni ontvingen we het conceptverslag met daarbij aanvullende vragen van de visitatiecommissie. We kregen twee weken de tijd om deze vragen te beantwoorden, waarna we op 5 juli 2022 de fase ‘wederhoor’ hebben afgerond.  

Nu is het aan de visitatiecommissie om te beoordelen of opnieuw het TOPGGz-keurmerk zal worden afgegeven voor de afdelingen van het Centrum Verslaving & LVB. Begin oktober 2022 horen we de uitslag. We zijn vol vertrouwen dat we het keurmerk opnieuw zullen ontvangen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Tactus in Beeld
Tactus biedt therapie in allerlei soorten en maten en één van die therapievormen is groepstherapie. Wat houdt dat eigenlijk in en wat is het voordeel voor cliënten?
  • Tactus in Beeld
Tijdens de heropening van onze locatie aan de Polstraat in Deventer zorgde Rick Kamphuis met zijn foodtruck voor de feestelijke hapjes. Zelf was Rick ooit cliënt bij Tactus, later was hij als ervaringsdeskundige jarenlang collega.
  • Tactus in Beeld
Door Tactus, FEA (Federatie Eerstelijnszorg Almelo) en Menzis is enkele jaren geleden een project gestart naar vroegsignalering en -behandeling van verslaving in de huisartsenpraktijk in de regio Almelo.