Spring naar content
Tactus in Beeld

FACT Zwolle: een hecht en dynamisch team 

Paul van Dijk, maatschappelijk werker en voorzitter van het FACT team Zwolle praat erover. 

Mensen bereiken die zorg nodig hebben, maar het niet zelf kunnen organiseren. Een brug zijn tussen poliklinisch en klinisch werken. In veel gevallen weten we klinische opnames te voorkomen door mensen intensief in de thuissituatie te behandelen.   

FACT houdt in dat je met verschillende disciplines de juiste zorg op het juiste moment kan inzetten. Het gaat om mensen met een verslaving en een ernstige psychiatrische aandoening die vaak al veel trajecten binnen de GGZ hebben gevolgd en in sommige gevallen zorg mijdend zijn.  

We hebben rond de 300 cliënten in zorg; dat zijn niet allemaal FACT cliënten. We doen sociale verslavingszorg en kunnen opschalen naar FACT. De sociale verslavingszorg benadering is voor de stabielere cliënten. Cliënt is in behandeling en komt 1 à 2x per maand naar kantoor voor gesprek. Op het moment dat iemand ontregelt bv. door een life event of hevige terugval, waarbij de zorg geïntensiveerd moet worden, gaan we over op de FACT werkwijze. Dan wordt cliënt elke ochtend met het hele team besproken op het FACT-bord, wordt teruggekeken ‘wat is gister gedaan, is cliënt gezien, hoe zit cliënt erbij’. ‘En wat is vandaag nodig en moet dat maatschappelijk werker / verpleegkundige zijn, of moet psychiater langs voor beoordeling …..’. Kortom de zorg wordt opgeschaald en door het volledige team gedragen. Zodra cliënt goed in beeld is, de crisis min of meer bezworen, gaan we afschalen. Vaste contactpersonen/behandelaren kunnen de behandeling dan weer uitvoeren.  

Een voorbeeld uit de praktijk:  

Cliënt is in behandeling bij een andere afdeling. Er zijn grote zorgen: cliënt drinkt veel in de thuissituatie, komt niet meer op afspraken. Gemeente is er druk mee vanwege overlast in de buurt en vraagt Tactus dit op te lossen. FACT team neemt het dan over.  Eerst gaan we cliënt dagelijks bezoeken. We kijken of we contact kunnen maken, we bellen aan, kloppen op de ramen, praten door de brievenbus. We zetten in op contact en op de relatie. Als we binnen mogen komen vertellen we “Dag, we zijn van Tactus en collega’s hebben gevraagd om langs te komen”. Cliënt staat er voor open. Hij wordt benaderd als mens: ‘Ze komen voor mij en hebben aandacht voor mij’. We hebben dat zo’n twee weken gedaan; gewoon contact aangaan, niet de moeilijkste gesprekken, want cliënt is vaak onder invloed. Mooie bijkomstigheid: zodra wij er dagelijks naar toe gingen hoefde de crisisdienst er ’s avond niet meer naartoe.  

Gemeente was bezig deze cliënt bij beschermd wonen te plaatsen, waar meer begeleiding is. Maar intake lukte niet, want cliënt was constant onder invloed. FACT-plan: wij gaan zorgen dat meneer nuchter wordt middels ambulante detox. Contact is gemaakt en er is bereidheid tot meewerken. Verslavingsarts gaat vervolgens langs en geeft voorlichting over ambulante detox. Eerst de pre-detox: dagelijks langsgaan om te blazen en uit te vinden hoeveel cliënt daadwerkelijk drinkt. Dan stopdatum plannen, medicatie tegen ontwenningsverschijnselen verstrekken en dagelijks bezoek door verpleegkundige die de hele detox begeleidt. Na succesvol verloop is cliënt nu klaar voor de volgende stap en kan hij op intake bij beschermd wonen.  

Het FACT team

We zijn een dynamisch en hecht team; elke ochtend starten we samen, daarna gaat iedereen z’n eigen gang. Geen dag is hetzelfde, je gaat van hot naar her; van cliënt naar gemeente naar kantoor en naar de volgende.  

Maatschappelijk werkers en verpleegkundigen zijn de casemanagers en zetten alle lijnen uit; ze volgen trajecten en zorgen dat ze cliënten het meeste zien. Verslavingsartsen, psychiaters, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten zijn naast hun eigen specialisme regiebehandelaar van cliënt. 

We hebben korte lijnen met team VIA, bemoeizorg van de GGD. Mensen die zich zorgen maken over iemand kunnen melding maken bij de GGD. GGD doet ook bemoeizorg en probeert cliënt daarna uit te laten stromen naar een passende zorgaanbieder en dat kan het FACT zijn.  

Daarnaast hebben we contacten met de maatschappelijke opvang, andere ggz-instellingen, sociaal wijkteams van de gemeente, reclassering, politie, etc. 

Eigenlijk hebben we iedereen in het netwerk nodig en werken we met iedereen in Zwolle samen.  

We zijn als team enorm gegroeid, zowel qua omvang als qua professionaliteit. We hebben goede cijfers gekregen voor de hercertificering. De basis is gelegd en nu zijn we bezig ons te ontwikkelen en nog specialistischer te gaan werken onder andere wat betreft LVB en WvGGZ.  

Voor vragen en meer informatie: Paul van Dijk 06 10 00 94 44. 

Vlnr. Willem Rose, Lisanne ten Klooster, Denise van Dalen (stagiair VPK), Gera Post, Ignas Peek, Jeroen Spoelman, Alida Slotman, Judith Oosten, Paul van Dijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Werken bij
Wat mijn werk zo bijzonder maakt, is de vrijheid die ik krijg. Ik stem nauw af met de gemeentes waar ik actief ben (Nunspeet, Elburg en Oldenbroek) en samen met het preventieteam zetten we ons jaarlijks in om de financiering voor regionale preventieprojecten rond te krijgen.
  • Blog: wij zijn Tactus
De zomer staat voor de deur en het festivalseizoen inmiddels wel gestart gegaan. Ook daar gaan we als Tactus naartoe, maar niet om dansjes te doen.
  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…