Spring naar content
Tactus in Beeld

eHealth voor mensen met een verslaving

Collega Tiemenna Oosterhof (klinisch psycholoog/ psychotherapeut/ manager zorg) werkt al 20 jaar in de forensische zorg, waarvan 7 jaar bij Tactus. Als manager zorg voor de forensische zorg & reclassering voelt zij zich verantwoordelijk om eHealth voor mensen met een verslaving actief uit te dragen.

Tiemenna Oosterhof

‘De beeldvorming is bij sommigen dat we eHealth zijn gaan doen omdat er corona is maar dit beleid is er al 15 jaar’. Bovendien is het één van de ambities van Tactus om koploper te worden op het gebied van online behandelen. Recent zijn een aantal dialoogsessies gestart. Hierin onderzoeken we wat de vragen en bezwaren zijn die leven rond eHealth. Het betekent ook dat ik opensta voor vragen, bezwaren, mogelijkheden en beperkingen die collega-behandelaren zien om de eHealth ambitie waar te gaan maken.”

Hoe zie jij eHealth bij een complexe doelgroep als de forensische?

“Het afgelopen jaar ben ik positief verrast door de ervaringen van de collega’s van JusTact. ‘Ik was misschien wat bevooroordeeld als het gaat om mogelijkheden binnen de forensische populatie, maar ik heb ook een switch gemaakt’. Voor een redelijke groep forensische cliënten liggen er echt mogelijkheden om online te behandelen. Dat kan in verschillende vormen: beeldbellen, modules uit Minddistrict.

Ik denk vooral aan blended behandelen; online- naast face-to-face contact. De complexe zorgvraag en de sociaal maatschappelijke omstandigheden (wonen, werken, financiën, contacten) moet je goed in beeld hebben en dat krijg je niet met alleen online contact”

eHealth is vooralsnog gericht op de ambulante doelgroep; kan eHealth ook worden ingezet in de klinieken?

“Jazeker. Als iemand vanuit ambulant tijdelijk wordt opgenomen in de kliniek, kan online behandeling doorgaan. Dat geldt ook voor de contacten met de ambulante behandelaar. Bij een nieuwe opname ga je niet zozeer online modules volgen, maar zijn er eHealth-middelen die versterkend zijn aan het aanbod in de kliniek:

  • Online coaching: als iemand een weekend naar huis gaat, kan behandelcontact nodig zijn.
  • Een verlofapp, waar je kan bijhouden hoe je je voelt om dat later met je behandelaar te kunnen bespreken.
  • Opstellen signaleringsplan en hoe je daar een toepassing kunt maken met alarmbelletjes die cliënt op de telefoon krijgt.
  • Virtual Reality trainingen; met een VR bril op speelt cliënt een levensechte situatie om de geleerde vaardigheden te oefenen. Bijvoorbeeld: De dealer (behandelaar met VR bril op) zet cliënt in een steegje met de rug tegen de muur en biedt drugs aan. Leert de cliënt ‘nee’ zeggen.

‘Bijna alle cliënten hebben bijna altijd hun telefoon bij zich. Voor een groot deel speelt je (sociale) leven zich af op je telefoon. Dus ook behandeling kan onderdeel worden van jouw leven op je telefoon’

Welke drempels zie je in de praktijk?

“Ik merk dat collega’s terecht kritisch zijn en veel vragen hebben, zoals: Wat wordt er van mij verwacht?, kan ik dat dan wel?, is een online behandeling even goed als een face to face behandeling? of wat heb ik nodig om eHealth toe te kunnen passen bij mijn eigen patiënten? Dat is ook een stukje onbekendheid. Collega’s vinden het veel en lastig en kunnen het nog niet goed overzien.

Ik vind dat we serieus met elkaar moeten ingaan op de positief kritische bedenkingen of opbouwende argumenten: kijken wat wel en niet kan bij welke doelgroep binnen Tactus. Alle managers zorg staan open voor de terechte vragen die er zijn.

‘Tegelijkertijd hebben we gezien dat nu we in coronatijd leven, veel collega’s de switch hebben kunnen maken. Dit is positief voor het vervolg.’

“Tactus gaat ook starten met de digitale polikliniek: dat is 100% online behandelen. Misschien trekt dit wel een andere, nieuwe groep cliënten aan dan wie normaal gesproken bij Tactus in behandeling zouden komen. Daar liggen veel nieuwe kansen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
De zomer staat voor de deur en het festivalseizoen inmiddels wel gestart gegaan. Ook daar gaan we als Tactus naartoe, maar niet om dansjes te doen.
  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….