Spring naar content
Onderzoek

Benzo: te vaak en te veel?

Worden er te vaak en te veel benzodiazepinen voorgeschreven in de verslavingszorg? Dat onderzocht Linda van den Born.

Het vermoeden bestaat dat in de verslavingszorg benzodiazepinen (BZD) vaak langer voorgeschreven worden dan volgens de richtlijnen wenselijk is. Het ontmoedigingsbeleid werkt mogelijk nog onvoldoende. Daarom onderzocht Linda van den Born welke cliëntgerelateerde risicofactoren verband houden met langdurig gebruik van benzodiazepinen bij cliënten in ambulante behandeling.

Er werden 200 mensen onderzocht die in een periode van 18 maanden benzodiazepinen voorgeschreven kregen. Bij ruim 56% werden benzodiazepinen langer dan 90 dagen aaneengesloten voorgeschreven. Langer gebruik van benzo’s hangt samen met opioïden afhankelijkheid, meer co-morbide psychiatrische problematiek en werkloosheid. In een ander model werd alleen een verband gevonden tussen angstklachten en langdurig gebruik van benzo’s.

De vraag om verslaafde cliënten te identificeren aan de hand van een risicoprofiel voor langdurig benzogebruik blijkt in dit onderzoek niet haalbaar. Het feit dat overmatig gebruik van benzodiazepinen vooral voorkomt bij angstklachten biedt geen nieuw klinisch inzicht in de verslavingszorg-setting.

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
Terwijl Nederland zucht onder een code oranje voor de extreme hitte, heb ik het gemak van een code blauw. Op het moment van schrijven zit ik nog steeds gedeeltelijk in de kliniek in Zutphen.
  • Blog: wij zijn Tactus
Eind mei kon je lezen over huiselijk geweld, en hoe ik daar een groot deel van mijn leven mee te maken heb gehad. Bij drie verschillende exen, allemaal anders. Daarnaast ben ik in mijn jeugd emotioneel verwaarloosd.
  • Blog: wij zijn Tactus
Begin mei had ik wéér een terugval; drie maal dus sinds de Grote Nuchterheid van 2018. Gelukkig had ik goede mensen en hulp om me heen en heb ik relatief vroeg ingegrepen.