Spring naar content
Onderzoek

Benzo: te vaak en te veel?

Worden er te vaak en te veel benzodiazepinen voorgeschreven in de verslavingszorg? Dat onderzocht Linda van den Born.

Het vermoeden bestaat dat in de verslavingszorg benzodiazepinen (BZD) vaak langer voorgeschreven worden dan volgens de richtlijnen wenselijk is. Het ontmoedigingsbeleid werkt mogelijk nog onvoldoende. Daarom onderzocht Linda van den Born welke cliëntgerelateerde risicofactoren verband houden met langdurig gebruik van benzodiazepinen bij cliënten in ambulante behandeling.

Er werden 200 mensen onderzocht die in een periode van 18 maanden benzodiazepinen voorgeschreven kregen. Bij ruim 56% werden benzodiazepinen langer dan 90 dagen aaneengesloten voorgeschreven. Langer gebruik van benzo’s hangt samen met opioïden afhankelijkheid, meer co-morbide psychiatrische problematiek en werkloosheid. In een ander model werd alleen een verband gevonden tussen angstklachten en langdurig gebruik van benzo’s.

De vraag om verslaafde cliënten te identificeren aan de hand van een risicoprofiel voor langdurig benzogebruik blijkt in dit onderzoek niet haalbaar. Het feit dat overmatig gebruik van benzodiazepinen vooral voorkomt bij angstklachten biedt geen nieuw klinisch inzicht in de verslavingszorg-setting.

Gerelateerd

  • Werken bij
Werken bij de reclassering is werken met een uitdagende doelgroep. Jacoline van Keulen, reclasseringsmedewerker, maak je hier heel erg blij mee. Hoe ingewikkelder de cliënt hoe meer voldoening zij van haar werk krijgt. Als 3 jaar werkt zij in het team in Flevoland. Jaren die voor haar gevoel voorbij zijn gevlogen.
  • Werken bij
Nog maar net aan de slag als reclasseringswerker is collega Narada Clare. Als toezichthouder begeleidt hij cliënten en controleert hij of deze zich aan de afspraken en voorwaarden houden die zijn opgelegd door de rechter.
  • Werken bij
Van automonteur naar beveiliger, het leven kan soms gek lopen en dat heeft Jeroen Egbers wel ondervonden. Inmiddels werkt hij al 1,5 jaar met veel plezier op de afdeling Veiligheid & Toezicht van de Piet Roordakliniek.