Spring naar content
Onderzoek

Benzo: te vaak en te veel?

Worden er te vaak en te veel benzodiazepinen voorgeschreven in de verslavingszorg? Dat onderzocht Linda van den Born.

Het vermoeden bestaat dat in de verslavingszorg benzodiazepinen (BZD) vaak langer voorgeschreven worden dan volgens de richtlijnen wenselijk is. Het ontmoedigingsbeleid werkt mogelijk nog onvoldoende. Daarom onderzocht Linda van den Born welke cliëntgerelateerde risicofactoren verband houden met langdurig gebruik van benzodiazepinen bij cliënten in ambulante behandeling.

Er werden 200 mensen onderzocht die in een periode van 18 maanden benzodiazepinen voorgeschreven kregen. Bij ruim 56% werden benzodiazepinen langer dan 90 dagen aaneengesloten voorgeschreven. Langer gebruik van benzo’s hangt samen met opioïden afhankelijkheid, meer co-morbide psychiatrische problematiek en werkloosheid. In een ander model werd alleen een verband gevonden tussen angstklachten en langdurig gebruik van benzo’s.

De vraag om verslaafde cliënten te identificeren aan de hand van een risicoprofiel voor langdurig benzogebruik blijkt in dit onderzoek niet haalbaar. Het feit dat overmatig gebruik van benzodiazepinen vooral voorkomt bij angstklachten biedt geen nieuw klinisch inzicht in de verslavingszorg-setting.

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
De zomer staat voor de deur en het festivalseizoen inmiddels wel gestart gegaan. Ook daar gaan we als Tactus naartoe, maar niet om dansjes te doen.
  • Tactus in Beeld
Vanaf januari 2024 heeft Tactus Verslavingszorg de divisie Forensische Zorg en Reclassering. De Verslavingsreclassering was voorheen een aparte divisie met Ellen Schleedoorn als divisiemanager. Ellen is sinds sinds januari adjunct-directeur Forensische Zorg en Reclassering. De eindverantwoordelijkheid voor de Forensische divisie ligt…
Het Detox@Home-project onderzoekt hoe technologie kan worden ingezet om lichamelijke ontwenning in de thuisomgeving toegankelijker, effectiever en minder arbeidsintensief te maken. Promovendus Huub Lievestro (UT) ontwikkelt een prototype waarmee mensen veilig thuis kunnen detoxen. Tactus doet mee aan dit onderzoek….