Spring naar content

Hulpaanbod

Verslavingsreclassering

De reclasseringswerker van Tactus weet veel van het strafrecht, maar óók van verslaving. We willen graag dat je niet opnieuw met justitie in aanraking komt. Samen met jou kijken we waarom je met justitie in aanraking gekomen bent. Maar ook wat nodig is om er voor te zorgen dat je in de toekomst niet nog een keer met justitie in aanraking komt.

De benadering van Tactus Verslavingsreclassering is anders door onze expertise op het gebied van verslavingszorg en psychiatrie. We hebben begrip voor de vaak hardnekkige verslavingsproblematiek en de golfbewegingen die in de behandeling voorkomen richting herstel.

Diagnose en advies

Het reclasseringsadvies geeft antwoord op twee belangrijke vragen:

  • Wat is de kans dat je opnieuw in criminaliteit vervalt?
  • Wat is nodig om herhaling te voorkomen?

De Verslavingsreclassering geeft advies aan rechters, officieren van justitie en directeuren van gevangenissen. Daarnaast kan de rapporteur, als jij hiervoor gemotiveerd bent, alvast beginnen met hulpverlening.

Toezicht en begeleiding

Als je door de rechter een toezicht is opgelegd, moet je je houden aan afspraken en voorwaarden die door de rechter zijn opgelegd en waar de reclassering toezicht op houdt. De reclassering gaat dit controleren. Houd je je niet aan de voorwaarden dan kan er alsnog een gevangenisstraf volgen. Dit bepaalt een rechter en de reclassering adviseert hierover.

Met je toezichthouder heb je regelmatig afspraken. De gesprekken gaan onder andere over middelengebruik en de reden waarom je met justitie in aanraking bent gekomen. En over waarom je met justitie in aanraking bent gekomen. Daarnaast kun je vragen stellen over dingen die jij wilt weten.

Controle

Onderdeel van een toezicht is controle. Hiervoor kunnen verschillende hulpmiddelen ingezet worden. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld: de alcoholband, urinecontroles, electronisch toezicht. Deze zijn afhankelijk van de door de rechter opgelegde voorwaarden. Het kan ook nodig zijn dat de reclassering contact heeft met een behandelaar of begeleider. Dit wordt altijd eerst met jou overlegd.

Werkstraffen

Als je iets fout hebt gedaan, kan het zijn dat je iets terug moet doen voor de maatschappij. Dat betekent vaak een aantal uren zinvol en onbetaald werk doen. De rechter bepaalt of jij veroordeeld wordt tot het uitvoeren van een werkstraf; de reclassering controleert of jij je aan de afspraken houdt en rapporteert over de werkstraf aan justitie en de rechtbank.

Training

De rechter bepaalt of je verplicht een training moet volgen. Soms blijkt tijdens een toezicht dat een training je kan helpen minder snel met justitie in aanraking te komen. Dan kan de reclassering je aanmelden. De verslavingsreclassering geeft twee trainingen.

  • De training Alcohol en Geweld helpt je agressief gedrag onder invloed van alcohol te veranderen.
  • De training Leefstijl helpt je meer grip te krijgen op je middelengebruik en een ander leven te krijgen zonder justitiecontacten.

Verslavingsreclassering op locatie

Geen items gevonden