Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Verwijzers > Lichte Verstandelijke Beperking en verslaving > Preventie & Behandeling

Preventie & Behandeling

Afhankelijk van de ernst van de verslaving, behandelgeschiedenis, ernst van de psychiatrische comorbiditeit, ernst van sociale desintegratie en motivatie heeft Tactus een aantal preventie- en behandelmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn speciaal voor de doelgroep ontwikkeld. De behandelingen zijn niet alleen in taal en lange aangepast, maar kennen ook veel meer spelvormen en beeldmateriaal. De cliënt wordt geactiveerd door (huis)werkvormen die de generalisatie naar de dagelijkse praktijk moeten bevorderen. De cliënt moet veel oefenen in zijn/haar dagelijkse praktijk. Ook wordt er vaak een vertrouwenspersoon betrokken bij onderdelen van behandeling. Wij zien bijvoorbeeld graag een door de cliënt vertrouwde begeleider of kennis terug bij 1 van de intake afspraken en bij sommige behandelbijeenkomsten.

Ambulante behandeling
Tactus biedt op verschillende locaties ambulant verslavingsbehandeling voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze behandeling door speciale LVB teams werken we intensief samen met familie en begeleiders.
De start van de behandeling is een intakegesprek. Hierbij wordt de cliënt met zijn begeleiders uitgenodigd. Op basis van de intake volgt een behandeladvies voor een LVB-behandeling. Dat advies kan bijvoorbeeld onze groepsbehandeling Minder Drank of Drugs zijn. Of de individuele Cognitieve Gedragstherapie- plus. Beide behandelingen zijn mede door Tactus ontwikkeld en zijn speciaal voor mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking. Ook kan een voor- of nazorgtraject worden ingezet.

* Crisis/detox
Soms is ambulante behandeling niet voldoende. De ambulante behandelaar van Tactus verwijst dan voor een opname. Een opname voor detox duurt meestal vijf tot tien dagen. Daarna volgt in principe weer een ambulante behandeling. Soms is een doorverwijzing naar een klinische vervolgbehandeling nodig. Bij een crisisopname wordt bekeken hoe lang de opname moet duren om te stabiliseren. Meestal is dat één of twee weken. Daarna volgt of weer een ambulante behandeling of een klinische vervolgbehandeling.

We hebben geen speciale crisis/detox afdeling voor mensen met een LVB. Wel wordt er rekening gehouden met de beperkingen van de patiënten. Bij een opname van iemand met LVB bereiden we de opname het liefst voor met de cliënt en begeleiders. Op die manier loopt de opname vaak soepeler.

Klinische vervolgbehandeling
Soms is een langere opname in de kliniek nodig. Dat kan op één van onze LVB-afdelingen. Op deze afdelingen is er meer begeleiding aanwezig, uiteraard met kennis van LVB. Ook is het programma aangepast aan mensen met LVB. De verslavingsbehandeling op deze afdeling sluit aan bij het ambulante LVB-aanbod. En ook op onze klinische afdelingen werken we veel samen met onze ketenzorgpartners.

Er is één besloten LVB-afdeling, in de Intensieve Behandelkliniek in Zutphen. Hier zijn vooral patiënten opgenomen met een ernstige crisis of gedwongen opname. Er is ook een open LVB-afdeling in het Johannes Wierhuis in Rekken. Hier zijn patiënten opgenomen met complexe verslavingsproblemen bij LVB.

Een klinische opname is altijd gericht op het stabiliseren en vervolgen van de ambulante behandeling. 

Resocialisatie
Bij herstel hoort ook: het leven weer oppakken. Zaken als wonen/werken of dagbesteding, maar ook relaties en vrije tijd invulling zijn belangrijk. Al tijdens de behandeling moedigen wij patiënten aan om positieve stappen te nemen. Daarin is begeleiding soms nodig. Als daar nog geen LVB-zorg bij betrokken is, proberen we dat te regelen. Resocialiseren en behandelen versterken elkaar op deze manier.