Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Verwijzers > Praktijkondersteuning

Huisartsenpraktijken en POH-ers

In elke huisartsenpraktijk zitten gemiddeld 100 tot 200 mensen met (beginnende) verslavingsproblematiek. Tactus wil huisartsen graag ondersteunen deze mensen in zorg te krijgen. Op pohverslaving.nl is voor de huisarts veel informatie te vinden over signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik.

Een verslaving is vaak lastig te herkennen. Mensen raken niet zomaar verslaafd. Naast genetische factoren speelt ook de omgeving een belangrijke rol. Combinaties van verschillende verslavingen bij één persoon komen vaak voor, net als het gelijktijdig voorkomen met een psychische stoornis.

Binnen de huisartsenpraktijk is er vaak sprake van cliënten met verslavingsproblematiek. De rol van huisarts is van groot belang door het (tijdig) signaleren, bespreekbaar maken, het motiveren en/of doorverwijzen van mensen met een verslaving. Tactus wil de verslavingszorg dichtbij organiseren met als doel vroegtijdig te signaleren en motiveren. Zo kan  er in een eerder stadium worden ingegrepen en ernstige gezondheidsschade voorkomen worden.

POH-GGZ verslavingskunde zijn opgeleid om zelfstandig spreekuur te houden waarin zij na een probleemverheldering lichte (e-health) interventies toepassen en zo nodig doorverwijzen naar GB-GGZ of SGGZ. Veel voorkomende klachten betreffen roken, alcohol, cannabis, benzodiazepinen, eten en coke en bij jongeren ook gamen. POH-GGZ kan ook ingezet worden voor bredere GGZ-problematiek.

Door vroegtijdige signalering van verslavingsproblemen bij de huisarts worden mensen in een zo vroeg mogelijk stadium van hun verslaving behandeld. Patiënten zijn soms al voldoende gebaat bij lichte interventie in de huisartsenpraktijk.

Tactus heeft POH-GGZ met verslavingskunde werkzaam bij meerdere huisartsenpraktijken in Overijssel en Gelderland.

Hier vindt u onze POH-ers. Klik op het kaartje voor een vergroting.

Interesse? Neem contact op via 088 382 28 87 of mail naar vragen@tactus.nl

POH-er Saskia Schipper deelt met ons een dag uit haar dagelijkse praktijk.