Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Verwijzers > Lichte Verstandelijke Beperking en verslaving > Materialen

Materialen

1. CGT+ Protocol
Cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Het CGT+ protocol, geschreven door Joanneke van der Nagel (Tactus) en Marion Kiewik (Aveleijn), in opdracht van Resultaten Scoren beschrijft een cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Tot voor kort ontbrak het aan een landelijk protocol voor deze indicatie. De uitgave van dit protocol (bestaande uit een Handleiding en een Werkboek) is daarom een belangrijke mijlpaal in de professionalisering van behandeling van deze doelgroep.

Om de implementatie van de CGT+ te vergemakkelijken is aangesloten bij het basisprotocol CGT bij middelengebruik en gokken. Net als in het basisprotocol staat in de CGT+ het versterken van de zelfcontrole van de cliënt ten aanzien van gebruik centraal. De thema’s en methoden die aan bod komen, volgen ook globaal die van het basisprotocol. De wijze waarop de behandelinhoud aan bod komt en ook de planning van de bijeenkom¬sten zijn echter aangepast aan de doelgroep cliënten met een LVB. Belangrijke verschillen met het basisprotocol zijn het aantal bijeenkomsten (18 in plaats van 9), waardoor meer oefening en herhaling mogelijk is; de samenwerking met een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de cliënt; en het gebruik van actieve werkvormen, visuele en andere non-verbale ondersteuning.

De Handleiding CGT+ bevat, naast een beschrijving van de behandelbijeenkomsten, een uitgebreide introductie op het protocol. Deze vormt een verbinding tussen praktijk (protocolbeschrijving), theorie (hoofdstuk 15 van het Handboek Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken) en het basisprotocol.

De handleiding en werkboeken van de CGT+ zijn via de boekhandel te verkrijgen http://www.zorg-perspectief.nl/handleiding-cgt/boek/

Verkenning triple problematiek jong volwassenen 
VanDerNagel, J., Kea, R.(2013) Jonge delinquenten van 16 - 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik. Een verkenning op basis van literatuur en ervaringen van experts van de (jeugd)reclassering.

Bekijk de publicatie hier.


2. Handboek LVB en verslaving
VanDerNagel, J., Kiewik, M., Didden, R. (2012) Iedereen gebruikt, toch? Handboek LVB en verslaving, Amsterdam: BOOM ISBN:9789461050113

Gebruik van tabak, alcohol en drugs leidt steeds vaker tot problemen bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). Vaak zien deze mensen hun gebruik niet als een probleem en
onderschatten ze de gevolgen. Immers: “Iedereen gebruikt toch?”

Het boek “Iedereen gebruikt toch?” bespreekt de specifieke problemen van deze dubbeldiagnose doelgroep en biedt een theoretisch, maar ook praktisch handvat. Wat zijn de bijkomende problemen bij LVB? Hoe kun je gebruik van verslavende middelen tijdig signaleren? En hoe ga je om met cliënten die zorg mijden?

Het boek is geschreven door Joanneke van der Nagel, (werkzaam bij Tactus), Marion Kiewik (werkzaam bij Aveleijn) en Robert Didden (werkzaam bij Trajectum). De auteurs gaan uitgebreid in op de behandeling, de wet- en regelgeving, het huidige beleid in de zorg en de manieren om problematisch gebruik te voorkomen. Daarmee bieden zij een stevig theoretisch fundament en een praktische handleiding voor professionals die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, verslavingszorg en de ggz.

“Iedereen gebruikt toch?” verschijnt bij Uitgeverij Boom en is te bestellen via www.uitgeverijboom.nl | ISBN: 9789461050113 | € 31,50

 
3. Kleine gids jongeren en verslavingDeze Gids is geschikt voor iedereen die beroepsmatig of privé te maken krijgt met jongeren en verslaving. Deze verslaving kan betrekking hebben op middelengebruik, gokken, gamen, overmatig eten of verslavingsproblemen van hun ouders. De Kleine Gids beschrijven de auteurs:

  • welke verslavingen te onderscheiden zijn;
  • hoe verslavingsproblemen ontstaan;
  • welke mogelijkheden voor preventie en behandeling er zijn.

Noodzakelijke achtergrondinformatie, talloze tips, voorbeelden en praktische handvatten voor het omgaan met deze problematiek, komen aan bod.

Het boek is hier te bestellen.