Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home

FAQ Categorie - GHB

« alle categorieën

GHB

  • Is GHB sex opwekkend?

    GHB is een narcosemiddel dat gebruikt werd bij operaties. Probleem bij GHB is dat de dosering heel precies moet gebeuren. Dat precies doseren is moeilijk omdat je niet weet hoeveel GHB er in een flesje of poeder zit. Bij een klein beetje teveel kun je al in een diepe slaap vallen. Bij nog meer kun je bewusteloos raken en ernstige ademhalingsproblemen krijgen. Je mag GHB nooit combineren met alcohol omdat deze middelen elkaar versterken en de kans op een overdosis vergroot wordt. Gebruikers zeggen dat GHB kan als lustopwekkend middel gebruikt kan worden. Je raakt dan ontremd en wordt gevoeliger. Om het als lustopwekkend middel te gebruiken volstaat een lage dosis. Ervaren volwassen gebruikers hebben het over een dosis van een 1/2 tot 3/4 gram. Vanwege het gevaar van overdosis blijft GHB echter een link middel. Mensen die kiezen voor gebruik moeten altijd zorgen dat er iemand bij is die op hen kan letten. GHB in het verkeer is ook gevaarlijk. Je reactie- en coördinatievermogen blijven na inname nog enige uren verstoord.

  • GHB smaakt hartstikke vies. Hoe is het dan mogelijk dat dat stiekem aan iemand wordt gegeven?

    Er zijn veel wildwestverhalen over de zogenaamde verkrachtingsdrug GHB. Wildwest omdat, gesteld dat iemand in een discotheek stiekem GHB toegediend krijgt en in een diepe slaap valt, het niet zo gemakkelijk is zo iemand ongemerkt naar buiten te brengen. Dat valt onmiddellijk op. Bij iemand thuis kan dat anders liggen. Maar inderdaad, GHB heeft een zoutige smaak. En dat proef je. Echter als iemand dronken is, raakt zijn smaak verdoofd. Een zoet of een mixdrankje kan in dat geval de zoutige smaak verder verdoezelen. De politie heeft een aantal verkrachtingszaken in onderzoek waarbij GHB gebruikt zou zijn. In het algemeen kan het geen kwaad om als je het ergens niet vertrouwt, goed op je drankje te letten. Als je met zijn tweëen of met meerd mensen uitgaat en je let een beetje op elkaar, kan er ook niks gebeuren.

  • In hoeverre zijn GHB en GBL verboden?

    GHB (Gamma-Hydroxy-Butyraat) valt momenteel onder de "Wet op de Geneesmiddelenvoorziening" (WOG) en sinds oktober 2002 ook onder de Opiumwet. GHB is oorspronkelijk ontwikkeld als narcosemiddel. Ook wordt het in sommige Europese landen wel gebruikt als middel voor behandeling van bepaalde slaapstoornissen en behandeling van onthoudingsverschijnselen bij alcoholproblemen. De Wet op de Geneesmiddelenvoorziening verbiedt aan personen die daarvoor geen vergunning hebben om geneesmiddelen te maken of te verkopen. Iemand die deze bepaling in de wet overtreedt pleegt een economisch delict en kan gestraft worden met een gevangenisstaf van 6 jaar of fl. 100.000,- boete. Sinds oktober 2002 valt het middel ook onder de Opiumwet, zodat de overheid meer mogelijkheden heeft om op te treden tegen de handel in GHB. Tot 7 mei 1996 was GHB in smartshops verkrijgbaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg, de instantie die de controle op de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening naleeft, heeft de verkoop van GHB dan ook verboden. Dat gebeurde nadat zes jongeren in het ziekenhuis moesten worden opgenomen na het gebruik van GHB. In Nederland is GHB een niet-geregistreerd geneesmiddel. Dat betekent onder andere dat het niet is getoetst is op criteria als werking, schadelijkheid en deugdelijkheid. Om voor registratie als geneesmiddel in aanmerking te komen moeten over dit soort aspecten allerlei onderzoeksgegevens overlegd worden. Iemand die een geneesmiddel verkoopt waarvan de inschrijving is geschorst kan eveneens gestraft worden met een gevangenisstraf van 6 jaar. Toch zou een apotheek als het middel uitsluitend voor eigen gebruik aangewend wordt, het in bepaalde gevallen wel mogen leveren. In de eerste plaats zal de apotheek dan een recept van een arts moeten hebben. GHB is zoals dat heet receptplichtig. Het is voorstelbaar dat een arts het bij een van bovengenoemde aandoeningen zou willen voorschrijven. Dat is overigens zeer onwaarschijnlijk omdat er voor de betreffende aandoeningen betere medicijnen zijn. De apotheker zal omdat het een niet geregistreerd geneesmiddel betreft, bij het recept de nodige vragen hebben. Zo zal hij van de arts zwart op wit willen hebben waarvoor hij de GHB wil voorschrijven. Verder moet de arts aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet de patiënt erop wijzen dat het middel voor de betreffende aandoening, niet geregistreerd is en niet is getoetst op werkzaamheid en schadelijkheid. Voorts draagt de arts de volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling, ingeval er iets mis mocht gaan. Tenslotte moet hij alle ziekteverschijnselen die ontstaan en toe te schrijven zijn aan GHB melden bij de Inspectie. GBL (Gamma-butyrolacton) is een van de twee chemische bestanddelen van GHB. In het lichaam wordt GBL omgezet in GHB en de effecten lijken sterk op elkaar. De benodigde dosis is echter kleiner waardoor de kans op overdosering reëel is. Nadat GHB verboden was, is in smartshops een tijdlang GBL verkocht. GBL is nooit als geneesmiddel gebruikt maar het wordt wel ingenomen om functies van organen te wijzigen. Op die grond kan het met behulp van de WOG toch in beslag genomen worden. In ieder geval mag GBL op dit moment niet meer in smartshops genomen verkocht worden. Dat is gebeurd omdat in de flesjes GBL die daar verkocht werden toch minieme hoeveelheden GHB gevonden werden.