Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home

FAQ Categorie - Opvoeding

« alle categorieën

Opvoeding

 • Moet ik mijn kind verbieden genotmiddelen te gebruiken?

  Kort antwoord Verbieden kan tot een bepaalde leeftijd of in bepaalde omstandigheden best effect hebben, maar heeft wel het risico dat kinderen dingen stiekem gaan doen, zeker naarmate ze ouder worden. Beter is het om het onderwerp bespreekbaar te maken.

  Lang antwoord
  Verbieden kan in bepaalde omstandigheden of tot een bepaalde leeftijd best goed zijn en ook het gewenste effect hebben. In het geval van het verbieden van drugs hangt het effect van het verbod af van hoe belangrijk het voor uw kind is. De kans dat uw kind het stiekem gaat gebruiken is groot, zeker naar mate het ouder wordt. U kunt uw kind onmogelijk opsluiten in een glazen kooitje om het zo af te schermen van seks, drugs en Rock&Roll. U kunt het wel proberen maar of uw kind gelukkig wordt van zo'n beschermd leven is de vraag. Een kind wil ontdekken. Het kijkt om zich heen en hoort en ziet van alles dat nieuw en spannend is. U bent daar niet altijd bij en kunt uw kind niet behoeden voor vriendjes die vertellen hoe 'gaaf' het is om te blowen en hoe 'relaxt' je ervan wordt. Uw kind denkt: er zullen wel leuke kanten zitten aan blowen. En dat maakt nieuwsgierig, ondanks dat u herhaaldelijk hebt gezegd dat drugs slecht zijn en hij absoluut geen drugs mag gebruiken. De kans dat uw kind het op een gegeven moment toch een keer wil proberen is groot, evenals de kans dat hij dit voor u verzwijgt. U begrijpt immers toch niet dat drugs gebruiken ook leuk kan zijn. Beter is het om het onderwerp bespreekbaar te maken en het ook eens te hebben over de redenen waarom mensen drugs gebruiken. U kunt daarbij gebruik maken van de 12 tips op deze opvoedingssite. Daar wordt uitgelegd hoe u met uw kind kunt praten over alcohol en drugs. Naar aanleiding van zo'n gesprek kunt u afspraken maken met uw kind en het begeleiden in het maken van keuzes. Want uiteindelijk moet uw kind zelf beslissen of hij al dan niet drugs gaat gebruiken. Seks, drugs en Rock&Roll loeren altijd en overal. U bent er niet altijd bij om uw kind daartegen te beschermen. Dat moet het zelf doen, door te leren zelf verantwoordelijkheid te dragen. Op school wordt het onderwerp ook bespreekbaar gemaakt. In de basisscholen wordt al vaak over alcohol en tabak gesproken. Dat gebeurt ook in de eerste klassen van het voorgezet onderwijs. In de tweede klas gaat het vaak over hasj & wiet en in de derde klas over XTC.

 • Hoe komt het dat de een die met drugs gaat experimenteren in de problemen raakt en de ander niet?

  Kort antwoord Of je matig blijft gebruiken of dat gebruik problematisch wordt, heeft met drie zaken te maken: met de drug zelf, met de manier waarop iemand gebruikt en met de omgeving. We noemen dat ook wel eens de drie M's: Middel, Mens en Maatschappij. De wisselwerking tussen deze drie bepaalt of iets problematisch wordt.

  Lang antwoord
  Of iemand matig blijft gebruiken of dat gebruik problematisch wordt, heeft met drie zaken te maken: met de drug zelf, met de manier waarop iemand gebruikt en met de omgeving. We noemen dat ook wel eens de drie M's: Middel, Mens en Maatschappij. We gaan op alle drie wat uitgebreider in. Middel De ene drug is verslavender dan de andere. De ene drug veroorzaakt vooral geestelijke afhankelijkheid, de andere zowel geestelijke als lichamelijke afhankelijkheid. De ene drug brengt allerlei lichamelijke schade mee, de andere weer veel minder. Het type drug dat je gebruikt bepaalt mede of je in de problemen komt. Met heroïne kom je vrijwel altijd in de problemen, ook tabak leidt vrijwel altijd tot verslaving. Onder de knop staat voor elke drug uitgelegd wat de verslavingskans is en wat de lichamelijke risico's zijn. Mens Iedere mens is anders en ieder mens heeft weer andere redenen om te gaan gebruiken. Je kunt om positieve redenen gebruiken of om negatieve. Als de redenen positief zijn zal er over het algemeen niet zoveel aan de hand zijn. Heb je negatieve redenen om drugs te gebruiken, dan zul je veel sneller in de problemen raken. Gebruik je om positieve redenen dan zie je drugs 'als extraatje' en gebruik je omdat je het lekker vindt of omdat je een gezellige tijd met vrienden wilt hebben. Gebruik je om negatieve redenen dan zie je drugs niet zozeer als een extraatje maar gebruik je het als een middel ter verlichting van de problemen die je hebt. Je baalt, bent angstig of ziet het niet meer zitten en gaat drugs gebruiken om even van deze gevoelens af te komen. Je gebruik wordt een vlucht. Je gebruikt het niet om het leven te 'verrijken' maar om er juist zo hard mogelijk van weg te rennen. Een negatieve reden voor gebruik is ook als je gebruikt om de nadelige gevolgen van vorig gebruik op te vangen. Bijvoorbeeld als je je na gebruik slecht of moe voelt en weer gaat gebruiken om van dat slechte gevoel af te komen. De hoeveelheid die iemand gebruikt en of je al of niet rekening houdt met de risico's is ook van invloed op het in de problemen raken. Bij de groep die matig gebruikt zal dat niet zo snel gebeuren. Matige of recreatieve gebruikers zijn meestal goed op de hoogte van de risico's en zorgen ervoor dat ze die risico's zoveel mogelijk beperken. Ze gebruiken af en toe. Mensen die met drugs in de problemen raken, gaan op een andere manier met drugs om. Zij houden weinig rekening met de risico's en doen geen moeite om die risico's te beperken. Ze gebruiken niet af en toe maar vaak tot soms dagelijks toe. Maatschappij De maatschappij of omgeving tenslotte speelt ook nog een belangrijke rol. Een positieve omgeving; prettig wonen, het hebben van vrienden die niet of weinig gebruiken, het hebben van goed contact met ouders, helpt voorkomen dat druggebruik problematisch wordt. Een negatieve omgeving; vervelende woonomgeving, een vriendenkring die veel drugs gebruikt, een slecht contact met ouders, kunnen ertoe bijdragen dat druggebruik problematisch wordt. Ook de overheid maakt deel uit van de omgeving. Maakt de overheid al of niet regels die de risico's van druggebruik helpen beperken. Zo zijn er in Nederland weliswaar coffeeshops waar hasj en wiet verkocht mag worden maar de coffeeshops moeten zich wel aan een aantal regels houden. Zoals: geen verkoop aan mensen jonger dan 18 jaar, geen harddrugs, geen reclame en geen verkoop van meer dan 5 gram per persoon per dag. Voor mensen die XTC gebruiken bestaat de mogelijkheid om pillen te testen. Ook mag het op houseparties niet te heet zijn, moet er drinkwater aanwezig zijn en wordt er voorlichting gegeven. Allemaal maatregelen die de risico's helpen beperken. Als alle drie M 's van toepassing zijn, is de kans groot dat je in de problemen raakt. Gebruik je een drug die zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk maakt, gebruik je om negatieve redenen en heb je weinig steun van je ouders, dan neemt de kans dat het fout gaat snel toe. Als uw kind drugs wil gebruiken let dan op te motieven en bespreek waarom hij wil gebruiken. Is hij nieuwsgierig of hoopt hij dat drugs je bijvoorbeeld minder onzeker zullen maken? Is hij op de hoogte van de risico's en weet hij hoe hij die risico's kan beperken. Is het zijn eigen keuze of doen al zijn vrienden het en wil hij er graag bijhoren? Het niet goed nadenken over deze punten zijn voorbodes voor risicovol gebruik in de toekomst. Stimuleer uw kind om kritisch te zijn naar zichzelf. Wil uw kind er niet met u over praten, probeer hem te bewegen om erover te praten met mensen die hij vertrouwt en maak duidelijk dat hij zich vooral niet moet laten overhalen om iets te doen tegen zijn zin. Met experimenteren is op zich niet zo veel mis. Het hoort bij opgroeien en bij het ontdekken van de wereld. Heel veel mensen die geëxperimenteerd hebben met drugs, houden het ook bij dat experiment. Ze doen het een aantal keer maar houden er uiteindelijk uit zichzelf weer mee op. Zo weten we dan 40% van de scholieren wel eens heeft geblowd, maar uiteindelijk gaat 20% er mee door.

 • Hoe kan ik zien of mijn kind drugs heeft gebruikt?

  Kort antwoord Druggebruik is te zien aan algemene veranderingen zoals: stemmingwisselingen of veranderingen in levensstijl; ineens andere vrienden krijgen, zijn geld anders besteden etc. Als het druggebruik echt problematisch wordt zie je ook verandering in prestaties; bijvoorbeeld op school of bij sport. Per drug zijn er ook specifieke kenmerken zoals; pupillen die groter worden, kleur van het gezicht, dat verandert, actief of juist passief worden etc. In het algemeen kunt u het beste via een gesprek het druggebruik bespreekbaar te maken. Probeer geen verwijtende toon aan te slaan en dreig niet met een verbod. Dan houdt het gesprek snel op. Het is belangrijk om eerst te horen waarom uw kind ermee bezig is en wat er zo leuk aan is.

  Lang antwoord
  Hieronder worden een aantal algemene en een aantal kenmerken per drug genoemd. Eerst een opmerking vooraf. Om er achter te komen of uw kind drugs gebruikt is het altijd het beste om met hem in gesprek te gaan. Dat is beter dan nauwkeurig te gaan letten op allerlei lichamelijke kenmerken. Voordat u aan zo'n gesprek begint is het belangrijk om na te gaan waarom uw kind het druggebruik zou willen verzwijgen. Verzwijgen ontstaat meestal omdat uw kind een zeer negatieve reactie van u verwacht. Wanneer u een niet beschuldigende en een niet al te angstige houding hebt tegenover het druggebruik zal uw kind eerder bereid zijn er over te praten. Ook is het belangrijk dat u goed weet wat u gaat doen als eenmaal duidelijk dat uw kind wel eens gebruikt. Veel mensen zijn alleen bezig met 'opsporen' en weten niet wat ze moeten doen als het gebruik ontdekt is. Want wat gaat u dan doen? Gaat u het druggebruik verbieden, gaat u proberen om uw kind op andere gedachten brengen, gaat u het hebben over het verschil tussen gebruik- of misbruik of gaat u proberen het gebruik aan afspraken te binden. Denk hier van tevoren over na. Algemene kenmerken Druggebruik staat niet op zichzelf, het heeft vooral te maken met de omgeving waar jongeren in zitten en de vrienden die ze daar hebben. Daarop letten kan een aantal signalen opleveren: waar besteed uw kind zijn vrije tijd aan, wie zijn vrienden, waar gaat hij uit, hoe besteedt hij zijn geld enzovoort. Druggebruik kan, zeker wanneer het al langer gebruikt is, van invloed zijn op schoolprestaties, hobby's en sportactiviteiten. Ziet u hier een verandering in optreden? Worden sport en hobby's steeds onbelangrijker? Gaat het op school geleidelijk aan slechter? Een algemeen kenmerk van druggebruik zijn ook de opvallende stemmingswisselingen. Dan weer is iemand vrolijk, dan weer down. Op het ene moment is hij opvliegend, het volgende moment is hij sloom, hangerig of afwezig. Ziet u dat gebeuren, dan kan er sprake zijn van druggebruik. Kenmerken per middel Alcohol: adem ruikt naar alcohol, wijde pupillen, vrolijke stemming, luidruchtig, meer durf, verlegenheid verdwijnt. Hasj/wiet: rode ogen, verwijde pupillen, opgewekt, hangerig, suffig, sloom, vergeten wat er net gezegd is, giechelig, honger, zware armen en benen. Hasj heeft een sterke herkenbare speciale geur. XTC: wijde pupillen, opgewekt, energiek, praterig. De dagen erna: oververmoeid, soms een down en leeg gevoel. Amfetamine: wijde pupillen, energiek, praterig, bleek, rusteloos. De dagen erna: down, leeg oververmoeid en geïrriteerd. Cocaïne: wijde pupillen (niet altijd), vaak naar het toilet gaan, opgewekt, energiek, praterig, overmoedig, bleek, rusteloos, geïrriteerd, opvliegend. De dagen erna: down, leeg, oververmoeid. LSD: wijde pupillen, vreemde ideeën, hallucinaties. Heroïne: vernauwde pupillen, bijna gesloten oogleden, dromerig, sloom, passief, stil, langzame ademhaling. Gokken: afwezig zijn, vaak geld willen lenen, slecht slapen, verminderde concentratie. Een probleem van veel van de hier genoemde kenmerken per middel is, dat het ook symptomen van heel iets anders kunnen zijn, bijvoorbeeld hevig verliefd zijn of gepest worden op school. Als u te veel alleen maar op deze kenmerken let, loopt u het risico een onschuldige verliefdheid te benoemen als druggebruik. U kunt zich misschien wel voorstellen dat uw kind dat niet prettig zal vinden als het onterechte beschuldigd wordt.

 • Waarom raakt de een verslaafd en de ander niet?

  Omgeving en opvoeding spelen ook zeker een rol. Het maakt nogal wat uit of je uit een gezin komt waar alcohol en roken de normaalste zaak van de wereld is of dat je ouders niets moeten hebben van middelen. De voorbeelden die je als kind krijgt, zijn sterk bepalend voor je gedrag.

  Verslaving is dus een chronische ziekte met biologische, persoonlijke en sociale oorzaken én gevolgen. De een raakt dan ook sneller verslaafd dan de ander. Door veel en langdurig gebruik van verslavende stoffen kunnen onherstelbare veranderingen in de hersenen optreden. Hierdoor kan een blijvende hunkering naar drugs of alcohol blijven bestaan. Terugval is kenmerkend bij verslavingsproblemen. Behandeling richt zich dan ook grotendeels op het onder controle krijgen van het gebruik en het leren voorkomen en omgaan met een terugval. Daarnaast wordt gewerkt aan herstel op persoonlijk en sociaal-maatschappelijk niveau.

   

 • Op school gaan ze het hebben over drugs, is mijn kind daar niet veel te jong voor?

  Kort antwoord Het is over algemeen beter om al over alcohol en drugs te praten voordat uw kind er via vrienden of via allerlei stoere verhalen van hoort. Voorlichting over drugs op school gaat overigens niet alleen over drugs maar ook over vaardigheden zoals: het tegen elkaar kunnen afwegen van de voor- en nadelen, een goede beslissing kunnen nemen, nee durven zeggen tegen vrienden, omgaan met problemen etc.

  Lang antwoord
  Als uw kind opgroeit, meer televisie kijkt, verhalen hoort van vriendjes, uitgaat, komen alcohol en drugs hoe dan ook ter sprake. Voordat uw kind allerlei sterke verhalen gaat geloven, is het beter dat ze dat onderwerp voor die tijd op een verantwoorde manier in de klas bespreken. U bent misschien wel bang dat, als ze er in klas over horen, uw kind juist daardoor nieuwsgierig wordt en het wil uitproberen. Dat nu is niet waar. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe je het beste alcohol- en drugvoorlichting kunt geven. Vroeger dacht men, maak kinderen maar goed bang, dan blijven ze er wel van af. Deze methode bleek averechts te werken. Sommigen vonden het daardoor juist spannend worden, anderen vonden de voorlichting ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Dat was ernstig, omdat de gegeven informatie die wel juist was ook niet geloofd werd. Vervolgens besloot men de voorlichting vooral te baseren op feiten; wat zijn drugs, welke effecten hebben ze en welke risico's etc. Deze methode had meer effect, maar gaf ook niet het gewenste resultaat. De derde methode, die ook in Nederland toegepast wordt, gaat niet alleen in op feiten, maar besteed ook aandacht aan het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Vaardigheden zoals: een beslissing kunnen nemen, nee kunnen zeggen, informatie kunnen zoeken, om kunnen gaan met problemen. Deze methode blijkt het meest effect te hebben. In Nederland wordt alcohol- en drugvoorlichting gegeven in het kader van het vak Verzorging. Dit vak gaat over alle aspecten die met gezondheid te maken hebben. In het vak Verzorging wordt alcohol- en drugsvoorlichting vaak met behulp van de lesboekjes van het project: de Gezonde School en Genotmiddelen. In de eerste klas van het voortgezet onderwijs wordt aandacht besteed aan tabak en alcohol, in de tweede klas aan hasj & wiet en in de derde klas aan XTC en eventueel gokken. In de lesboekjes wordt informatie over drugs gegeven maar het gaat, met behulp van oefeningen, ook in op allerlei vaardigheden zoals: hoe neem je een beslissing, hoe weeg je voor- en nadelen tegen elkaar af en hoe zeg je nee. Uit onderzoek is gebleken dat het project de Gezonde school en Genotmiddelen effectief is. Misschien kunt u eens aan uw kind vragen, wat zij op school gehad hebben over alcohol en drugs. Dat kan een leuke aanleiding zijn voor een gesprek.

 • Maakt het iets uit of ik zelf rook en drink?

  Kort antwoord Het gedrag van u als ouder heeft altijd invloed op het gedrag van uw kind. Ze zeggen wel eens: 'een goed voorbeeld doet goed volgen'. U kunt ook een slecht voorbeeld geven. Gelukkig betekent dat niet dat dat altijd overgenomen wordt. Belangrijk is dan, dat je er als ouder eerlijk over bent. Dat u eerlijk bent over de verkeerde manier waarop u met alcohol of tabak omgaat. Je kind leert dan ook waar de valkuilen kunnen liggen.

  Lang antwoord
  Uw eigen gedrag heeft wel degelijk invloed op uw kinderen. De kans is groot dat uw drinkgewoonten als vanzelfsprekend door uw kinderen worden overgenomen. Dus als u verstandig met drank omgaat, kan dat positief uitpakken. Als u een slecht voorbeeld geeft, kan dat ook verkeerd uitpakken. Als u bijvoorbeeld drinkt om spanningen kwijt te raken, dan kan uw kind al snel denken dat je drank daarvoor kunt gebruiken. Toch hoeft zich niet meteen schuldig te voelen. U moet zich wel bewust zijn van hoe u met alcohol en drugs omgaat. U moet het gesprek over uw eigen gebruik niet uit de weg gaan maar het juist als een voorbeeld gebruiken hoe het wel of niet moet. Laat zien wat uw sterke en zwakke punten zijn in de omgang met alcohol of tabak. Als u verstandig met alcohol omgaat kunt u vertellen, hoe u met de risico's omgaat. Dat u bepaalde afspraken met uzelf heeft gemaakt zoals niet drinken als u nog moet werken, sporten, autorijden of andere belangrijke dingen moet doen. Als u op een onverstandige manier middelen gebruikt bijvoorbeeld bij tabak kunt als geen ander duidelijk maken wat verslaving is. Dat u er eigenlijk vanaf wilt maar dat het u niet lukt. Dat de verslaving zo snel gegaan is. Dat het gebeurd was voordat u erg in had etc. Belangrijk is dus om bij het praten over alcohol en drugs dat op een zo'n open mogelijke manier te doen. U kind ziet dan uw sterke punten maar ook de valkuilen waarin u eventueel gelopen bent.