Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > ANBI

ANBI

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI goede doelen) via internet, een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor de ANBI-status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Het staat mensen vrij om giften, legaten en erfstellingen te geven aan Stichting Tactus Verslavingszorg teneinde deze te besteden aan activiteiten in het kader van verslavingszorg in de meest ruime zin. We verwijzen in dit verband ook naar Stichting Vrienden van Tactus, een steunfonds van Tactus Verslavingszorg.

Gegevens van Tactus Verslavingszorg

  • Stichting Tactus Verslavingszorg
  • Kamer van koophandel  Deventer 08149444
  • Fiscaalnummer -  RSIN 816151118
  • Contactgegevens Tactus Verslavingszorg 
  • Doelstelling: Tactus Verslavingszorg is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel:

a. het verrichten van werkzaamheden welke bestaan uit het genezen, verplegen, verzorgen van personen, die door het gebruik van alcohol, drugs en/of andere bewustzijnsbeïnvloedende stoffen of door verslavingsgedrag in de problemen zijn geraakt;
b. het begeleiden van en het bieden van bescherming aan de onder sub a. bedoelde personen;
c. het optreden als reclasseringsinstelling
d. en het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.