Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > Samenwerkingspartners > Verslavingskunde Nederland

Verslavingskunde Nederland

Tactus participeert in Verslavingskunde Nederland. Een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg,  cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken en expertise bundelen en delen.

Verslaving kent nog de nodige taboes en stigma’s. Veel mensen met verslavingsproblemen zoeken daarom niet tijdig of geen hulp. Verslavingskunde Nederland wil als landelijk netwerk mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever bereiken, mede door de inzet van ervaringsdeskundigheid en aandacht voor het doorbreken van stigma.

In zeven programmalijnen rondom verschillende thema's, wordt kennis en kunde bij elkaar gebracht:

  • Onderzoek en Opleiding
  • Sociale inclusie
  • Innovatie
  • Preventie en vroegsignalering
  • Uniforme werkwijzen
  • Zorg en veiligheid
  • Datamanagement
  • Jeugd

Tactus participeert in al deze programmalijnen.

Naar de website van Verslavingskunde Nederland