Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Advies en Hulp > Behandelfasen bij Tactus > Fase 2 Uitvoering van de zorg

Fase 2 Uitvoering van de zorg

Behandelplan
De hulpverlener informeert u over de keuze aan hulp, medicatie (en de bijwerkingen daarvan) en over alternatieve vormen van hulp. De hulpverlener en u stellen in onderling overleg het behandelplan op. Een voorstel voor een behandelplan moet opgesteld zijn in voor u begrijpelijke taal. U mag uw voorkeur voor een hulpverlener aangeven. Zo moet u bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een man of vrouw als hulpverlener. U hebt conform de privacy wetgeving recht op inzage in uw eigen dossier.

De behandeling
Voor een goede behandeling moet Tactus over een gevarieerd en flexibel aanbod aan mogelijkheden van hulp beschikken. Informatie over de mogelijkheden van zorg/behandeling, medicatie, (bij)werkingen en dergelijke moet tijdens de hulp­verlening herhaaldelijk gegeven worden. Er worden geen dwang- of vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast.

Professionaliteit personeel
De hulpverlener moet zich open en eerlijk opstellen naar u, dat is nodig om u vertrouwd en veilig te weten in uw relatie met hem/haar. De hulpverlener moet dan ook voldoende tijd voor u nemen.

Tactus moet ervoor zorgen dat de voortgang in de hulp niet onnodig onderbroken wordt. Zo moeten er niet onredelijk veel inval­krachten zijn en bij wisseling van hulpverleners moet u daarover vooraf inge­licht worden. Ook invallers moeten voldoende ervaren en deskundig zijn. Tactus moet ervoor zorgen dat het personeel voldoende kennis heeft over; de verslavingszorg, sek­sespecifieke en transculturele aspecten.

De hulpverlener heeft oog voor de sterke en positieve kanten van de cliënt en benut de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. De hulp is erop gericht de empowerment van de cliënt te vergroten, dat wil zeggen dat uw eigen regie, kracht en zelfredzaamheid toenemen. Hierdoor wordt u beter in staat gesteld u zelfstandiger te handhaven op gebieden als wonen, werken, financiën, dagbesteding, relaties en dergelijke. De hulpverlener zal u dan ook stimuleren voor uw eigen zaken op te komen en eigen beslissingen te nemen. Tactus steunt zorg(ondersteunende)projecten waarin cliënten zelf de baas zijn zoals bijvoorbeeld arbeidsreha­bilitatie en lot­genotencontact.

Wonen en verblijf
Tactus moet een gevarieerd en flexibel aanbod bieden aan wonen, dagbesteding, re­creatie, sociaal netwerkbegeleiding en financiële begeleiding. Tactus zal ernaar streven om wanneer u lang in de instelling zult verblijven, begeleiding te bie­den in het re-integratieproces (bijvoorbeeld woonbegeleiding). Ook mag u rekenen op deskundige lichamelijke zorg.

Tactus moet uw privacy garanderen. U moet bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om u terug te kunnen trekken met uw eigen partner. Ook moet u erop kunnen rekenen dat u in een veilig gebouw en omgeving verkeert.

Met betrekking tot de veiligheid zijn er regels waarin ook u een rol speelt:

  • U bent samen verantwoordelijk voor de sfeer en sociale veiligheid.
  • U respecteert de algemene omgangsvormen en fatsoensnormen.

Tussentijdse evaluatie behandeling/begeleiding
Uw behandeling wordt tussentijds geëvalueerd op vaste tijdstippen, na zes weken bij kortdurende behandeling en drie maanden bij langdurende behandeling. Bij de tussentijdse evaluatie worden de behandeldoelen en de behandelrelatie mede getoetst aan de hand van de meningen, opmerkingen en wensen van u. Hierbij wordt uw toekomstperspectief en uw wensen rondom eventuele nazorg expliciet meegenomen (verleden, heden en toekomst). U moet dus gelegenheid krijgen uw mening en wensen kenbaar te maken.

Als het nodig is dat uw behandelplan wordt bijgesteld, gebeurt dit weer met uw instemming. Als u een nieuwe indicatie nodig heeft voor een andere vorm van hulp, zijn de criteria onder ‘indica­tie’ weer van toepassing. Als u zelf een andere vorm van hulp wilt waarvoor een herindicatie nodig is, zet de hulpverlener het proces van herindicatie in gang.