Spring naar content

Website Netwerk Herstel en Ervaringsdeskundigheid Twente (HET) gelanceerd

De nieuwe website www.nhet-twente.nl is dé digitale vindplek over herstelondersteuning voor mensen met psychische problematiek en/of verslaving. De site helpt met het vinden van het aanbod in Twente op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid. 

Intact Herstel en Zelfhulp, onderdeel van Tactus, maakt hier al een aantal jaren deel van uit net als verschillende andere organisaties waaronder Ixta Noa, RIBW, Wopit en Bureau Herstel Mediant.

NHET heeft als doel samenwerking onderling te stimuleren en te faciliteren, een vindplek te zijn voor kennis over het werken met en vanuit ervaringsdeskundigheid. Hiernaast willen ze een partner zijn voor gemeenten. In Twente zijn er goede scholingsmogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen tot ervaringsdeskundigen. Deze informatie is opgenomen, net als een activiteiten agenda en vacatures voor ervaringsdeskundigen.

www.nhet-twente.nl