Spring naar content

Verdediging proefschrift Ruud Rutten, bestuurder Tactus 3 oktober a.s.

Op dinsdag 3 oktober om 14.30 uur verdedigt Tactus bestuurder Ruud Rutten zijn proefschrift ‘Profiling patients with substance use disorders and their care utilization’ bij de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2 in Nijmegen (in de Aula).

Ruud Rutten (foto: Pim Geerts)

Verslaving is een veelvoorkomende aandoening, met veel impact op individu en maatschappij. Nederland kent een goed georganiseerde en toegankelijke verslavingszorg, die hulp biedt aan zeer uiteenlopende groepen mensen. Omdat elke persoon anders is wordt in de praktijk geprobeerd de behandeling zo goed mogelijk bij de individu te laten aansluiten. Dit proefschrift geeft inzicht in de differentiatie in ernst en zorgintensiteit binnen de verslavingszorg en hoe deze met elkaar samenhangen.

Er is in de media veel aandacht voor alcohol en drugsbeleid en de impact van verslaving. Daarnaast is er veel aandacht voor wachtlijstproblematiek, met name in de ggz. Dit proefschrift geeft een inkijkje in de verslavingszorg, de mensen die gebruik maken van de zorg en welke behandelingen er worden geboden.

Verslavingszorg vraagt geen one size fits all benadering maar gepersonaliseerde zorg

Ruud Rutten

Ruud Rutten: “Veel mensen denken dat bij grote regionale verslavingszorginstellingen voornamelijk de zeer ernstige en chronische patiënten in zorg zijn. Dit beeld blijkt niet te kloppen en dient bijgesteld te worden”.

Zijn promotieonderzoek is gebaseerd op diverse beschikbare data van Tactus die hij samen met een aantal onderzoekers binnen NISPA en Tactus heeft onderzocht. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn en deze promotie willen bijwonen, dan kun je je hiervoor aanmelden via j.ooink@tactus.nl. Je kunt de promotie ook bijwonen via www.ru.nl/aula/livestream
Hiervoor hoef je je niet aan te melden.

Zijn complete te verdedigen proefschrift tref je hieronder aan. Een grotere versie kun je opvragen via j.ooink@tactus.nl