Spring naar content

Tactus doet mee aan Last Man Standing

Op zaterdag 24 september gaan honderden mensen op de Neude middenin Utrecht een grote fysieke en mentale uitdaging aan door (maximaal) zes uur lang op een paal te staan. Last Man Standing wordt voor de zesde keer door MIND georganiseerd. Zij vragen hiermee aandacht voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen. Ook twee leden van de Cliëntenraad van Tactus Verslavingszorg doen hieraan mee. Zij vragen specifiek aandacht voor kinderen van ouders met een verslaving.

Deelnemer Ahmed: “Door mee te doen kan ik van betekenis zijn voor kinderen van ouders met een verslaving. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze kinderen. Door de verslaving van hun ouders is er vaak weinig geld om te besteden aan leuke dingen. Door geld in te zamelen kunnen we deze kinderen samen in het zonnetje zetten”.

Deelnemer Jolien: “Ik doe mee om de kinderen van verslaafde ouders te laten weten dat ze niet alleen staan. Ik vind het belangrijk dat bewustwording op gang komt dat verslaving niet op zichzelf staand is. Iedereen eromheen heeft er mee te maken. De kinderen hierin worden nog te vaak vergeten. Er zijn hele mooie initiatieven om hen bij te staan met lotgenotencontact en leuke uitjes en ik wil hier graag meer aandacht en sponsoring voor vragen”.

MIND, de organisatie achter Last Man Standing kiest voor een centrale plek in Nederland om écht impact te maken en duidelijk te maken dat psychische gezondheid een onderwerp is dat ons allemaal aangaat. Vooral jongeren hebben de afgelopen jaren gemerkt hoe kwetsbaar mentale balans kan zijn, en ook veel anderen hebben last (gehad) van psychische klachten.

Saamhorigheid heel groot
De afgelopen edities van Last Man Standing was de saamhorigheid onder de deelnemers heel groot. Veel deelnemers hebben zelf last van psychische klachten, of ze staan er voor een naaste die hiermee te maken heeft.

Wat doet MIND met de ingezamelde donaties?
Het ingezamelde donatiegeld wordt onder meer ingezet voor projecten gericht op de psychische gezondheid van jongeren. De mensen van de Cliëntenraad Tactus die deel uitmaken van het team van de landelijke cliëntenorganisatie het Zwarte Gat willen graag dat een deel van dit geld terecht komt bij projecten voor kinderen van ouders met een verslaving zoals de Talk ’n Joy Vakantieweek die Tactus jaarlijks organiseert.

Doneren kan hier: Jolien Oost | Ahmed Annasla