Spring naar content

’s Heeren Loo en Tactus Verslavingszorg tekenen intentieverklaring

Verbeterde ondersteuning bij verslavingsproblematiek voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking 

Tactus Verslavingszorg en ‘s Heeren Loo regio Ermelo willen hun krachten bundelen en tekenden op dinsdag 22 juni een intentieverklaring, om samen te zorgen voor de best mogelijke ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en de kans van slagen van interventies te vergroten. 

Sluitende zorgketen

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op verslaving en de gevolgen van verslaving zijn vaak groter. Daarnaast hebben zij moeite met het begrijpen van behandelconcepten en het contact met hulpverlening. Het is dus van groot belang om problemen zoveel mogelijk te voorkomen en dienstverlening zo goed mogelijk voor hen geschikt te maken. Samenwerking tussen Tactus Verslavingszorg en ‘s Heeren Loo maakt een sluitende zorgketen hiervoor mogelijk. Dat kan variëren van een ambulante detox op de woonplek of ambulante behandeling aan huis, maar waar nodig ook behandeling in groepen of opname in een behandelkliniek. 

Preventie, scholing en (door)ontwikkeling van interventies

Binnen de regio Ermelo van ’s Heeren Loo is al een ‘expertiseteam LVB en verslaving’ werkzaam. Het team voorziet collega’s waar nodig van advies en ondersteunt cliënten bij het verantwoord omgaan met middelen. Het expertiseteam schakelde op incidentele basis ondersteuning in van Tactus. De intentie is nu te komen tot een structurele samenwerking, met onder meer afspraken over preventieactiviteiten en het scholen van elkaars medewerkers. Zo kan Tactus het expertiseteam van ’s Heeren Loo helpen op het gebied van middelenkennis, het signaleren van gebruik, en verslavingszorg. Andersom kan ’s Heeren Loo scholingen verzorgen voor Tactus op thema’s die samenhangen met het hebben van een verstandelijke beperking, zoals gehechtheidsontwikkeling of de ouder wordende mens met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast bekijken de beide partijen welke interventies zij kunnen (door)ontwikkelen, voor de best mogelijke ondersteuning van cliënten.