Spring naar content

Reclasseren met een Alcoholmeter: hoe werkt dat?

Het lijkt op een uit de kluiten gewassen enkelband, maar dat is het niet helemaal: de Alcoholmeter. Het apparaatje wordt gedragen in combinatie met reclasseringstoezicht en kan niet alleen inzicht geven in het alcoholgebruik van de drager, maar ook aantonen of de drager zich houdt aan eventuele bijzondere voorwaarden, zoals een alcoholverbod. Reclasseringswerker Tony Rubino legt uit wat de meter precies doet en wat de voordelen ervan zijn.

Hoe werkt de Alcoholmeter precies?

“Het apparaatje om de enkel zuigt elk halfuur wat transpiratievocht op van de enkel; een klein deel van de alcohol wordt namelijk via de huid uitgescheiden. Dat geeft een promillage weer, net zoals een blaastest doet. De gegevens worden doorgestuurd naar een basisstation dat cliënt thuis heeft staan. Vanaf daar gaat de informatie naar ons centrale systeem, waar de meldingen binnenkomen. Deze worden vierentwintig uur per dag geanalyseerd door specialisten, waarvan we elke dag rapportages krijgen waarin we kunnen zien of iemand alcohol heeft gedronken. Dat gaat vervolgens weer naar de toezichthouder en/of behandelaren en begeleiders.”

Wat is het doel ervan?

“Het is een veel betere alcoholcontrole dan de urinecontroles die gewoonlijk worden gedaan. Daar kun je veel makkelijker mee frauderen door als het ware om die controles heen te drinken, dat lukte cliënten ook geregeld. Bij de alcoholmeter kun je in principe geen alcohol drinken zonder dat de meter dit opmerkt. We krijgen ook een melding als een cliënt de meter probeert te saboteren of de metingen probeert te beïnvloeden, door bijvoorbeeld iets tussen de alcoholmeter en de huid te doen. Daarnaast hebben de urinecontroles ook veel impact op het dagelijks leven, met de meter is die impact klein. Het is dus ook veel praktischer en dat is voor cliënten de voornaamste reden om er één te dragen.

De meter kan ook gebruikt worden om iemands alcoholgebruik in kaart te brengen. Men heeft vaak de neiging om het eigen drinkgedrag te bagatelliseren en het aantal drankjes af te ronden naar beneden. Vooral wanneer iemand grote hoeveelheden drinkt, blijkt dat met de Alcoholmeter vaak flink meer te zijn dan diegene zegt.”

Meer dan 92% drinkt niet tijdens het dragen van de alcoholband, tot wel een jaar daarna. Dat zijn bijzondere cijfers.

Wanneer kom je voor zo’n apparaatje in aanmerking?

“Op dit moment alleen als je een justitieel contact hebt en met de reclassering in aanraking bent gekomen. Makkelijk gezegd kom je in aanmerking als je een delict hebt gepleegd waarbij alcohol een rol heeft gespeeld. Dat kan bijvoorbeeld een verkeersdelict of een geweldsdelict zijn, maar ook uitgaansgeweld en huiselijk geweld. Iemand krijgt dan bijvoorbeeld een alcoholverbod en het verplicht dragen van een Alcoholmeter opgelegd.”

Betekent het dragen van de meter dan ook dat je een alcoholverbod hebt?

“Niet altijd, er zijn verschillende situaties. Soms gaat het ook om een alcoholverbod, bijvoorbeeld na een ernstig delict, maar dat kan alleen nog in Nederland-Oost en Rotterdam opgelegd worden omdat de wet daar in het kader van een pilot al regionaal is aangepast. In het andere geval kan het zijn dat de behandelaar zicht wil hebben op hoeveel iemand nou daadwerkelijk drinkt en op welke tijden bijvoorbeeld. Daar is geen sprake van een verbod.”

Wat vinden dragers er zelf van?

“Een groot voordeel: niet meer drie keer per week naar een instelling voor urinecontroles en daarbij zorgt het voor continue bewustwording. Je hebt steeds het gevoel hebt dat iemand met je alcoholgebruik meekijkt en dat blijkt statistisch gezien ook te helpen: meer dan 92% drinkt niet tijdens het dragen van de alcoholband, tot wel een jaar daarna. Dat zijn hele bijzondere cijfers. Het zou mooi zijn als de Alcoholmeter in de toekomst in de algemene verslavingszorg kan worden ingezet, wie weet.”

Op welke manier is de reclassering eigenlijk betrokken bij de Alcoholmeter?

“Bij het gehele proces, al vanaf dat de cliënt bij justitie in beeld komt. Wij kunnen het advies geven dat Alcoholmeter aan te raden is. Als de rechter daar niet in mee gaat, kunnen we het apparaat toch inzetten als we daar reden voor zien en de cliënt akkoord gaat. Soms zijn de nadelen van het niet dragen groter dan de nadelen van het wel dragen. We hebben de Alcoholmeter zelf in beheer, we sluiten ze zelf aan en het rapporteren doen wij ook.”