Spring naar content

Online mogelijkheden Intact en Tactus

Tactus Verslavingszorg en Intact Herstel en Zelfhulp bieden online verschillende vormen van hulp voor mensen met een verslaving en hun naasten. Hier vind je een overzicht van al deze vormen van hulp.

Dagelijkse online Intact zelfhulpgroep

Elke avond, van 19.00 uur tot 21.00 uur, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een online zelfhulpgroep van Intact.

Via de volgende link kan worden deelgenomen aan de meeting: https://8×8.vc/intact/meeting

Om deel te kunnen nemen aan de online zelfhulpgroep is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord wordt door alle groepsleiders aan de deelnemers doorgegeven. 

Voor mensen die nog niet deelnemen aan een gewone zelfhulpgroep van Intact, is het wachtwoord op te vragen bij:

Tino Klumpen, groepsleider Zutphen: 06 10 17 93 73
Rob Smaal, senior vrijwilliger: 06 10 02 01 95
Daphne Doorn, ervaringsdeskundige: 06 57 31 04 95 

Wekelijkse online Intact zelfhulpgroep voor naasten van iemand met een verslaving

Op donderdagavond, van 19.00 uur tot 21.00 uur, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een online zelfhulpgroep van Intact voor naasten van iemand met een verslaving.

Deze avonden zullen begeleid worden door een Familie-ervaringsdeskundige (FED).

Tijdens deze avonden ondersteunen we elkaar o.a. door het delen van eigen doorleefde ervaringen en de processen die spelen m.b.t. de verslavingsproblematiek van onze naasten.

Door toenemende kennis over verslaving en het hierbij opdoen van hernieuwde inzichten is men in staat te groeien in (zelf) vertrouwen en het verminderen van (zelf) stigma.

Overbelasting kan gaandeweg verminderen, waardoor uitval van de naasten voorkomen kan worden, (mantel)zorg taken kunnen beter volgehouden worden en de algemene kwaliteit van leven en welbevinden zullen toenemen.

Via de volgende link kan worden deelgenomen aan de meeting: https://8×8.vc/intact/naasten

Om deel te kunnen nemen aan deze online zelfhulpgroep is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord wordt door de groepsleider aan de deelnemers doorgegeven. 

Voor mensen die nog niet deelnemen aan een gewone zelfhulpgroep van Intact, is het wachtwoord op te vragen bij:  Sylvie Spoelstra, Familie-ervaringsdeskundige (FED) : 06-10928205

Wekelijke zelfhulpgroep ‘In je kracht’ voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld

Op maandagavond, van 19.00 uur tot 21.00 uur, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een online zelfhulpgroep “In je kracht” voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

De bijeenkomsten van de zelfhulpgroep worden begeleid door ervaringsdeskundigen huiselijk geweld. Tijdens deze avonden delen we herstel ervaringen en kunnen we in een veilige omgeving onze zorgen, behoeften en problemen bespreken. maar ook delen we uiteraard de zonnige kant van het leven zoals verhalen van succes, vreugde en hoop.

Door uitwisseling van herstel ervaringen kunnen er (her)nieuwde inzichten opgedaan worden om in het dagelijks leven beter om te kunnen gaan met moeilijke/ uitdagende situaties.

Ook leren we weer onze successen te vieren, regie over ons eigen leven en herstel(proces) te nemen waardoor we groei in autonomie kunnen gaan ervaren.

Door dit alles zal de algemene kwaliteit van leven en welbevinden toenemen.

Via de volgende link kan worden deelgenomen aan de meeting: https://8×8.vc/intact/injekracht

Om deel te kunnen nemen aan deze online zelfhulpgroep is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord wordt door de groepsleider aan de deelnemers doorgegeven. 

Voor mensen die nog niet deelnemen aan een gewone zelfhulpgroep van Intact, is het wachtwoord op te vragen bij:  Sylvie Spoelstra, Familie-ervaringsdeskundige (FED) : 06-10928205

Wekelijks digitaal inloop spreekuur voor mensen in herstel van een verslaving

Elke maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur digitaal inloop spreekuur voor mensen in herstel van een verslaving.

Deze online inloop is voor een ieder die een luisterend oor nodig heeft, een bemoedigend woord kan gebruiken en/of informatie wil verkrijgen over het herstelondersteunende aanbod van Intact herstel en zelfhulp.

Rob Smaal zal als senior ervaringsdeskundige de rol van gastheer tijdens deze inloop vervullen. Hij weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om te gaan met (een naaste) met verslavingsproblematiek.

Via de volgende link kan worden deelgenomen aan deze digitale inloop: https://8×8.vc/intact/meeting

Hierbij is ook een wachtwoord nodig, dit wachtwoord kan opgevraagd worden bij:                     

Rob Smaal / senior ervaringsdeskundige Intact  06- 10 02 01 95

Wekelijks digitaal inloop spreekuur voor naasten van iemand met een verslaving

Elke maandagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur digitaal inloop spreekuur voor naasten van iemand met een verslaving.

Onder naasten van verslaafden wordt verstaan, ouders, partners en andere familieleden maar ook buren, collega’s of werkgevers; dus iedereen rondom iemand met een verslaving en zich zorgen maken!

Deze online inloop is voor een ieder die een luisterend oor nodig heeft, een bemoedigend woord kan gebruiken en/of informatie wil verkrijgen over het herstelondersteunende aanbod van Intact herstel en zelfhulp.

Sylvie Spoelstra zal als familie-ervaringsdeskundige (FED) de rol van gastvrouw tijdens deze inloop vervullen. Zij weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om te gaan met een naaste met verslavingsproblematiek, een van haar dochters was verslaafd aan drugs. Ze heeft de diepe dalen doorleefd maar wil vooral ook een verhaal van hoop uitdragen, er is een weg terug mogelijk….een weg naar herstel, dit voor zowel verslaafden maar ook zeker voor hun naasten. Deze kennis over hoe te herstellen en hoe zelfhulp hierbij kan helpen wil zij graag delen met mensen die daar behoefte aan hebben.

Via de volgende link kan worden deelgenomen aan deze digitale inloop: https://8×8.vc/intact/naasten

Hierbij is ook een wachtwoord nodig, dit wachtwoord kan opgevraagd worden bij:                    

Sylvie Spoelstra/ Familie-ervaringsdeskundige (FED)  06-10 92 82 05

Interactieve online training ‘Kracht langs de lijn’ voor naasten van verslaafden

De cyclus betreft vijf bijeenkomsten van 3 uur, waarin we samen aan de slag gaan met onderstaande thema’s: 

 • Waarom je zelf verstikt raakt in het verslaafde denken en doen van de ander.
 • Door positief egoïsme meer ruimte voor eigen herstel nemen.
 • De naaste met een verslaving helpen door niets (voor zijn/haar verslaving) te doen.

LET OP: bij voldoende aanmeldingen zullen wij starten met de training, en ontvangen de deelnemers een uitnodiging, de data en een link plus wachtwoord om in te loggen op het online platform.

De cursus wordt gegeven door een familie-ervaringsdeskundige ( FED ) / herstelcoach. Deze zal waar nodig eigen ervaringen met de cursisten delen. Dit zorgt voor herkenning en erkenning m.b.t. hun eigen situatie.

Deze cursus draagt ook bij aan empowerment, hoop, (zelf)vertrouwen en kleine verbeteringen op kwaliteit van leven en het algehele welbevinden.

Aanmelden via: voorlichting@intactzelfhulp.nl

Online scholingsaanbod: Intact Online Leren

Voor cliënten (of hun naasten) die in deze tijd wat extra tijd aan zichzelf willen besteden en/of naast hun behandeling nog wat meer willen doen, is er een uitgebreid online cursusaanbod. Er zijn diverse e-learning modules waarmee men aan de slag kan. Vaak zijn dit leuke of interessante modules om iets te leren.

Deze modules staan in verschillende categorieën zoals:

 • Persoonlijke kracht
 • Inspirerend leiderschap
 • Taal
 • Communicatie
 • Management en teamwork
 • Veiligheid en gezondheid
 • Commerciële vaardigheden
 • Productiviteit
 • Digitale vaardigheden
 • Office

We zullen de online omgeving van Intact Online Leren steeds verder vullen met nieuwe modules. Men kan een account aanmaken op basis van de voornaam.

Tactus Verslavingszorg, waar Intact bij hoort, heeft ook een aantal online mogelijkheden

Schrijven met gelijkgestemden:  forum biedt 24/7 online ondersteuning

Tactus heeft zes forums voor zes verschillende verslavingen: Forum.Verslavingdebaas.nl

Het forum is er voor mensen met verslavingsproblemen (wel en niet in behandeling). Het is een anonieme, online ontmoetingsplek voor en door lotgenoten, waar je dagelijks online ervaringen kunnen uitwisselen door berichten te posten. De schrijvers, en vele meelezers, zijn mensen die hun gebruik willen stoppen of minderen en hierbij ondersteuning zoeken van (ex-)gebruikers en medeverslaafden. De toon is positief en ondersteunend en iedereen blijft anoniem. Het forum is dag en nacht bereikbaar. Iedere dag kijken hulpverleners van Tactus mee of iedereen zich aan de regels houdt . Zo blijft het een veilige plek voor iedereen.

Zowel de meelezers als de schrijvers op het forum ervaren veel steun bij elkaar en motivatie om vol te houden. Mensen wisselen tips uit, bespreken gevoelige thema’s en gewone dagelijkse dingen en ze kunnen er een stopmaatje vinden. Er wordt veel gebruik van gemaakt van de fora. Daardoor blijft het interessant om mee lezen of mee te schrijven, omdat er altijd wel iemand reageert met een vriendelijk woord en steuntje in de rug. Met name het Alcoholdebaas-forum heeft veel leden. Hiermee heeft Tactus het grootste forum voor alcoholgebruikers in Nederland neergezet. Dit forum is deze lente alweer 15 jaar online!

Dit zijn de zes Verslaving de baas forums:

 • Alcohol de baas
 • Roken de baas
 • Benzo de baas
 • Cannabis de baas
 • Gokken de baas
 • Eten de baas

Ga naar Forum.Verslavingdebaas.nl en scroll naar beneden om bij het juiste forum te komen.

Je kunt rechtstreeks naar je favoriete forum door erop te klikken dan op te slaan in je favorieten.

Internetbehandeling Tactus

Behandeling bij Tactus kan ook online. De online behandelingen zijn ontwikkeld voor iedereen vanaf zestien jaar, die meer wil weten over zijn of haar gebruik of verslavingsgedrag, èn voor mensen die hier wat aan willen doen. Ook is de behandeling geschikt voor mensen die terugval willen voorkomen.

In de internetbehandeling staat het persoonlijk contact met je hulpverlener over je persoonlijke situatie voorop. Daarnaast focussen we op meer inzicht in en kennis van de problemen, en hoe hier verandering in aan te brengen is. Je gaat oefenen om het geleerde in de praktijk te brengen. Aan het einde van de behandeling heb je geleerd om het verslavingsgedrag te veranderen en hoe het terugvallen in oude patronen kan worden voorkomen.

Het doel van de behandeling is het verder versterken van de motivatie voor verandering en het bereiken van de gewenste verandering. Afhankelijk van de gekozen behandeling is dat; minderen of stoppen met alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, cannabis, gokken of verbeteren van het eetpatroon en realistische denkbeelden over voeding en lichaam.

Voordelen internetbehandeling

Vele stoppogingen stranden; gemiddeld lukt het pas na vijf pogingen. Als je hulp krijgt bij het stoppen lukt het je eerder om daadwerkelijk te stoppen dan wanneer je geen hulp krijgt. Online behandeling biedt veel voordelen; een behandeling op maat, in je eigen tempo en in je eigen omgeving.

We bieden professionele begeleiding voor problemen met:

 • alcohol
 • slaap- en kalmeringsmiddelen (benzo’s)
 • cannabis
 • gokken

Deelname internetbehandelingen

Ben je al in zorg bij Tactus, bespreek dan de mogelijkheden met je behandelaar.
Ben je nog niet in zorg bij Tactus, maar heb je wel interesse in een online behandeling? Bel dan naar Tactus op telefoonnummer 088 382 28 87 om te informeren naar de mogelijkheden.

Maar gewoon even bellen kan ook…

Intact Herstel en Zelfhulp lotgenotenlijn

Daarnaast hebben we de Intact Herstel en Zelfhulp Lotgenotenlijn. Deze telefoonlijn is 24 per dag bereikbaar voor een luisterend oor en een gesprek met een ervaringsdeskundige b.v. over terugval en omgaan met trek. 

De Intact lotgenotenlijn is 24/7 bereikbaar.

088 382 28 80

Tactus advieslijn

Om cliënten, naasten en zorgprofessionals tijdens de coronacrisis extra te ondersteunen bieden we de Tactus Advieslijn aan. Op een laagdrempelige manier kan men via deze telefoonlijn in contact komen met een medewerker van Tactus. De medewerker kan vervolgens ondersteuning bieden en meedenken over problemen of moeilijke situaties rondom het gebruik van middelen zoals alcohol, drugs en medicijnen en zaken zoals (online) gokken, gamen en beeldschermgebruik.

De advieslijn wordt bemenst door voornamelijk jeugd- en preventiewerkers die normaal ook de bureaudiensten voor de preventieafdelingen doen. Niet alleen mensen die door de situatie rondom het coronavirus veel thuiszitten, kunnen terecht met vragen rondom gebruik, maar ook naasten die vragen hebben of zich zorgen maken over het middelengebruik of het gamegedrag van vrienden of familieleden.  Onze collega’s denken mee, bieden consultatie en verwijzen eventueel door naar een behandelaar.

De Tactus Advieslijn is op werkdagen beschikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

088 382 28 87