Spring naar content

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

Als je met drank op achter het stuur zit en aangehouden wordt, kan het zijn dat je een verplichte cursus over alcohol en verkeer krijgt opgelegd via het CBR. Maar wat houdt zo’n cursus eigenlijk in?

Collega Peter Verzijl geeft deze cursussen momenteel voor uitvoerder Trafieq, en heeft dat tot 2014 ook zo’n 16 jaar voor Tactus gedaan. Wij stelden hem een aantal vragen over de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA).

Wat houdt de cursus precies in?

“Het gaat vooral om de bewustwording ten aanzien van rijden onder invloed. Daarnaast is ook het voorkomen van rijden onder invloed in de toekomst van belang. Uiteindelijk is de bedoeling het vergroten van de verkeersveiligheid.”

Hoeveel mensen krijgen zo’n maatregel opgelegd?

“Afgelopen jaar zijn er 1007 trainingen geweest in totaal. Per training zijn er maximaal twaalf deelnemers. Je hebt zowel de LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) als de EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer). De LEMA betreft twee dagdelen training, verdeeld over twee dagen. Bij de EMA gaat het om vier dagdelen training verdeeld over drie dagen en een daaropvolgend eindgesprek. Of je een EMA of een LEMA krijgt opgelegd hangt af van het gemeten alcoholpromillage. Tot slot is er ook nog de EMG (Educatieve Maatregel Gedrag), die erop gericht is om onverantwoord rijgedrag in de toekomst te voorkomen.”

Hoor je wel eens wat de reden is dat men met alcohol op achter het stuur zit?

“Soms is het zelfs uit gewoonte. Omdat tot dan toe altijd is goed gegaan, omdat ze nooit eerder zijn aangehouden, omdat ze al zolang het rijbewijs hebben of omdat het maar een heel klein stukje is. In sommige is het uit een soort noodzaak geweest, bijvoorbeeld om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Wat ook vaak voorkomt, is dat men zich vergist in de standaardconsumpties. Wat mensen in hun hoofd hebben is namelijk ‘twee glazen mag’. Daarbij bedenken ze zich bijvoorbeeld niet dat er in een enorm glas minstens drie keer de standaardhoeveelheid zit. Zo gaat het dus wel eens mis, omdat ze dan zelf niet doorhebben dat ze eigenlijk al zes glazen op hebben in plaats van twee. Die twee glazen zijn dus een hardnekkige volkswijsheid: het gaat niet om de glazen maar om de standaardhoeveelheden.”

Heeft deze cursus alleen betrekking op alcohol of is er ook iets voor andere middelen achter het stuur?

“Deze cursussen zijn in  principe alleen voor alcohol bedoeld, maar de deelnemers worden er wel op gewezen dat sinds 2017 ook de speekselproef door de politie kan worden ingezet om andere middelen aan te tonen.”

Wat als je na de cursus weer wordt aangehouden met alcohol op achter het stuur?

“Mocht het  binnen vijf jaar weer gebeuren, dan kan het zo zijn dat je naar een ‘volgende categorie gaat’. Dat kan na een LEMA dan bijvoorbeeld een EMA zijn, of na een EMA zelfs een onderzoek dat wordt ingesteld. Indien je vijf jaar lang niet voor ditzelfde feit gepakt wordt, ben je in principe weer ‘schoon’. Als het na die jaren weer met een te hoog alcoholpromillage rijdt, kan het zijn dat je opnieuw een LEMA of een EMA krijgt.”