Spring naar content

Actievoorwaarden winactie LinkedIn

 • De actievoorwaarden zijn van toepassing op de LinkedIn-winactie van Tactus Verslavingszorg.
 • De actie loopt van 6 april tot en met 13 april 2022.
 • Door deel te nemen aan de winactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze voorwaarden voor deelname.
 • De winnaar van deze winactie wordt door middel van een loting door Tactus Verslavingszorg gekozen.
 • De uitslag zal via de LinkedIn-pagina van Tactus Verslavingszorg bekend gemaakt worden.
 • De winnaar van deze actie wint een kijkje achter de schermen bij Tactory in Rekken inclusief rondleiding en krijgt een houten bankje cadeau.
 • Op 14 april 2022 ontvangt de winnaar bericht en heeft dan één week de tijd om contact op te nemen met Tactus Verslavingszorg. Als Tactus Verslavingszorg na één week nog niets terug heeft gehoord van de winnaar, zal er een nieuwe winnaar worden gekozen.
 • Deelname is kosteloos en alleen vanaf 18 jaar. Maximaal één deelname per persoon.
 • De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 • De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met de winactie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 • De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de winactie, misbruik of fraude behoudt Tactus Verslavingszorg zich het recht voor om deelnames aan de winactie te weigeren.
 • Tactus Verslavingszorg is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enige wijze voort kan komen uit de winactie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Tactus Verslavingszorg.
 • In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Tactus Verslavingszorg.