Spring naar content

Herstel Netwerk Deventer officieel opgericht

Het ‘Herstel Netwerk Deventer’ bestaat officieel. Dit is een initiatief van Dimence, IrisZorg, Vriendendiensten Deventer, Tactus Verslavingszorg en RIBW Overijssel met financiële steun van gemeente Deventer. Samen bieden zij herstelcursussen en -activiteiten aan voor mensen in Deventer met een psychische kwetsbaarheid. Collega Agnes is ervaringsdeskundige bij Tactus en betrokken bij het netwerk: “Iedere organisatie neemt een stukje eigen expertise mee.”

Agnes Schipper

Herstel Netwerk Deventer
Een aantal (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen van de samenwerkende organisaties is in januari 2020 een samenwerking aangegaan met de bedoeling om de herstelcursussen in Deventer te gaan bundelen. “Er werden al een aantal herstelcursussen gegeven, zeker Vriendendiensten bood er al aardig wat aan, maar er kwam steeds meer vraag naar”, vertelt Agnes. “En wat is er nou mooier om dat samen aan te bieden? Iedere organisatie heeft weer eigen expertise, dat brengen we zo mooi samen.” Deze bundeling van krachten bleek zo succesvol dat de bovengenoemde partijen hebben besloten om voortaan alle herstelcursussen en -activiteiten in Deventer vanuit Herstel Netwerk Deventer verder vorm te gaan geven.

Gemeente Deventer steunt dit initiatief en heeft inmiddels ook een subsidie hiervoor verleend. De betrokken partijen zullen binnenkort hun commitment en samenwerking aan het Herstel Netwerk Deventer bekrachtigen met een intentieverklaring. Agnes is trots op de samenwerking: “Tactus doet al heel veel, maar juist met deze samenwerking pakken we dit nog beter op. Omdat de ervaringsdeskundigen van verschillende organisaties komen is er kennis op allerlei vlakken. Zo kunnen we zo veel mogelijk mensen van een eilandje af helpen. We horen vaak dat mensen blij zijn met de trainingen en dat het eigenlijk een opstapje is om weer verder te komen.”

Herstelcursussen
Binnen deze context gaat het woord ‘herstel’ niet over genezing, maar over het leren leven met (en voorbij) een psychische kwetsbaarheid. Verschillende erkende herstelcursussen kunnen een  belangrijke bijdrage leveren aan dit unieke, persoonlijke en intensieve ‘herstelproces’. “We bekijken welke trainingen er al zijn, maar natuulijk ook waar verder vraag naar is. Vervolgens proberen we dat op de kaart te krijgen en de juiste trainers te regelen”, vertelt Agnes. Voorbeelden van de aangeboden cursussen zijn:

  • Herstellen Doe Je Zelf: Tijdens deze cursus krijg je informatie, ga je reflecteren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen die met het thema herstel te maken hebben. 
  • Wellness Recovery Action Plan (WRAP): Tijdens deze cursus ga je aan de slag met het leren herkennen van signalen wanneer het minder goed gaat en het maken van actieplannen om zo goed mogelijk om te gaan met dit soort signalen.
  • Werken Met Eigen Ervaring: Tijdens deze cursus leer je op welke manier je eigen (cliënt)ervaring kunt inzetten ter ondersteuning van anderen.

Het volledige overzicht van alle herstelcursussen, herstelactiviteiten en lotgenotengroepen in Deventer, maar ook in de regio Midden IJssel, staat in een gezamenlijke Herstelbrochure. Deze brochure is te vinden op de website van alle deelnemende organisaties: Dimence, IrisZorg, Vriendendiensten Deventer, Tactus Verslavingszorg en RIBW Overijssel.

Meer weten? Alle informatie over herstelcursussen en ervaringsdeskundigheid binnen Deventer kun je vinden op Herstel | Platform Ervaringsdeskundigheid Deventer.