Spring naar content
Hoe denkt Tactus over…?

Het gebruik van 3-MMC?

25 februari 2021

Tactus wordt regelmatig benaderd door de media over de designer drug 3-MMC. Lokaal, regionaal en landelijk. Het aantal mensen dat wij in behandeling hebben voor deze drug is minimaal t.o.v. van andere middelen. De risico’s op de langere termijn moeten beter worden onderzocht. Wel is nu al duidelijk dat het middel behoorlijk verslavend is.

In onze regio’s zien we het gebruik van 3-MMC iets toenemen. Wij zien het hoofdzakelijk als bij-middel bij poly drugsgebruik (onder risicogroepen).  Of in plaats van ecstasy of amfetamine tijdens het uitgaan (toen dat nog kon). Onze indruk is dat het totale drugsgebruik niet toeneemt, maar dat het ‘in plaats van’ wordt gebruik en we zien ook zeker dat het verslavend is. Ten opzichte van xtc is het een klein wereldje dat ermee experimenteert. Men vind het effect lekker, het is goedkoop en legaal. Slechts in een incidenteel geval zien we het als hoofdmiddel. Er zijn nergens echte cijfers te vinden en daar waar het wel onderzocht is gaat het echt om kleine aantallen. Dit wordt bevestigd door het Trimbos Instituut. Het zijn bewegingen die we altijd zien, bewegingen die we monitoren en meenemen in onze activiteiten en interventies. Het signaleren en aankaarten  van trends zit goed geborgd in onze algemene aanpak.

Maar om nu van een trend te spreken zouden we toch wat langer gemonitord willen hebben. En ook wat breder en meer methodisch. Het signaal is zorgelijk, maar rechtvaardigt wat ons betreft zeker niet al die (media)aandacht. Uiteraard houden we het goed in de gaten. In al onze regio’s. Meer media-aandacht kan er juist toe leiden dat jongeren die er helemaal niet mee bezig zijn op het spoor van 3MMC worden gezet. Daarom willen wij niet meewerken aan meer media-aandacht.

Waarom helpt verbieden op zichzelf niet en wat moet je dan wel doen?

Alleen verbieden leidt tot meer incidenten, meer risicovol gedrag en meer illegale drugshandel. Aanbodbeperking kan natuurlijk wel helpen. De beschikbaarheid van een middel is een belangrijke factor in het wel of niet gebruiken van een middel. We willen daarom samen optrekken met beleidsmakers om te kijken hoe een middel zo min mogelijk beschikbaar is voor een jonge doelgroep en beleid te maken waarmee de drempel zo hoog mogelijk is om voor het eerst te gaan gebruiken.   

Wat werkt wel?

Wij roepen daarom op om meer aandacht te hebben voor ‘the bigger picture’. Waarom gebruiken jongeren middelen? Het gaat om drinken, sigaretten roken en drugs. Wanneer we kijken naar jongeren in de experimenteerfase van middelengebruik zien we een beeld dat er al heel lang is. Jongeren zuipen en slikken en experimenteren. Ze schuwen daarbij geen risico’s. Ze gaan mee met wat er bv gebeurt in de groep waar ze mee omgaan. Het wordt/is onderdeel van hun cultuur. Nu is het 3MMC dat in opkomst is – omdat het legaal is en makkelijk verkrijgbaar – maar dat wordt weer iets anders. Het zijn bewegingen, het zijn hypes die passen binnen de jeugdcultuur. We zouden dus veel meer daar mee aan de slag moeten. De belangrijkste omgevingsfactoren die het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren) en het risico vergroten (risicofactoren) zijn grofweg op te delen in vier domeinen of omgevingen: gezin, peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten), school en vrije tijd. Dus dat betekent betrekken van ouders, scholen en organisators van jeugdactiviteiten.

Bestuurder Tactus Verslavingszorg, Ruud Rutten: “Jongeren in de puberfase hangen tussen kind zijn en volwassenen in. In onze samenleving hebben we een kinderwereld en een volwassenwereld, maar waaruit bestaat de puberwereld? Jonge mensen willen elkaar ontmoeten, willen plezier met elkaar maken, gaan grenzen verleggen en willen zichzelf en elkaar leren kennen. Ze experimenteren met relaties, willen plezier hebben met elkaar en waar doen ze dat? Waar hebben we een plek in de samenleving ingericht waar ze dat op een veilige manier kunnen doen? Er zijn veel plekken waar jongeren samenkomen denk aan scholen, sportclubs enz, maar ook daar zie je dat ze een ander doel hebben. Scholen zijn vaak gericht op lesgeven en op je diploma’s halen, de sportclubs op sportprestaties en de kroeg is steeds minder geschikt voor jongeren want je mag daar niet gebruiken. Dus wat is nu de plek waar jongeren elkaar ontmoeten? Daar moeten we met z’n allen meer aandacht aan besteden.”

Collega Ellen te gast bij EenVandaag over 3-MMC

Collega en verpleegkundig specialist Ellen was op 27 mei 2021 te gast bij Een Vandaag voor een item over designerdrug 3-MMC: “Met voorlichting is veel winst te behalen. Het is relatief nieuw, veel mensen doen het omdat het de trend is, maar bijna niemand weet van de dramatische effecten en de heftigheid van de verslaving.”

Bekijk het fragment van EenVandaag hier.

Meer informatie

Meer informatie over wat 3-MMC is, vind je op de site van Unity. Bekijk ook de factsheet van Trimbos. Hierin wordt beschreven De factsheet 3-MMC bevat informatie over het gebruik van 3MMC, de markt, wetgeving, werking en effecten, dosering, (ongewenste) effecten en risico’s, gezondheidsincidenten en preventie.
Online hulp vind je op Mindyourtrip.eu. Ouders (en anderen) die zich zorgen maken, kunnen contact opnemen met de advieslijn van Tactus.

088 382 28 87

Gerelateerd

  • Werken bij
Werken bij de reclassering is werken met een uitdagende doelgroep. Jacoline van Keulen, reclasseringsmedewerker, maak je hier heel erg blij mee. Hoe ingewikkelder de cliënt hoe meer voldoening zij van haar werk krijgt. Als 3 jaar werkt zij in het team in Flevoland. Jaren die voor haar gevoel voorbij zijn gevlogen.
  • Werken bij
Nog maar net aan de slag als reclasseringswerker is collega Narada Clare. Als toezichthouder begeleidt hij cliënten en controleert hij of deze zich aan de afspraken en voorwaarden houden die zijn opgelegd door de rechter.
  • Werken bij
Van automonteur naar beveiliger, het leven kan soms gek lopen en dat heeft Jeroen Egbers wel ondervonden. Inmiddels werkt hij al 1,5 jaar met veel plezier op de afdeling Veiligheid & Toezicht van de Piet Roordakliniek.