Spring naar content
Onderzoek

De ruiter en het paard

Zijn impulsieve processen in het brein te sturen en kunnen ze z o een bijdrage leveren aan herstel? Anders gezegd: kunnen we het paard sturen?

Probeer je verslaving eens in te beelden alsof het een paard is met een ruiter. De ruiter is in dit geval ons ‘bewuste proces’; het deel van ons dat afgewogen beslissingen maakt. Dat gedeelte is bezig met gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen. Deze ruiter is te motiveren om zijn gang over het ‘rechte pad’ te vervolgen. De verslavingszorg doet dit door uitstekende behandelingen uit te voeren en cliënten zo goed mogelijk te helpen hun eigen motivatie, om te stoppen of te minderen, te vinden.

Maar de ruiter is niet alleen. Sterker nog, de ruiter probeert iets te besturen of soms zelfs in bedwang te houden. Dat is het paard, ons impulsieve proces. Sommige mensen hebben een wat mak paard, maar bij anderen is het paard een sterk en moeilijker te besturen deel van zichzelf. Wat doen we eigenlijk met dat impulsieve proces in de behandeling?

Binnen het Breindebaas onderzoek wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan naar Cognitive Bias Modification: het beïnvloeden van impulsieve processen. Er vindt een RCT (Randomized Controlled Trial) plaats onder cliënten van Alcoholdebaas en Verslavingdebaas. In dit onderzoek krijgen zo’n 300 cliënten een placebo- of een werkzame versie van de training en kijken we of deze training de reguliere verslavingsbehandeling versterkt. Laten de cliënten die de training hebben gehad een grotere afname in drinkgedrag zien dan de cliënten die de placeboversie hebben gehad en vervallen ze minder (snel) in hun oude drinkpatroon?

Gerelateerd

  • Blog: wij zijn Tactus
Voor mij als preventiemedewerker is IkPas een hele zinvolle en mooie campagne. Door zelf mee te doen kan ik een…
  • Blog: wij zijn Tactus
Net zoals veel andere mensen bevind ik mij in het ASS-spectrum (autismespectrumstoornis). Joepie. En met joepie bedoel ik dat ik sinds dat ik een jaar of 47 ben weet dat er wat is.
  • Blog: wij zijn Tactus
Een belangrijke reden waarom ik dronk kwam omdat ik was gaan vinden dat mijn leven totaal geen nut had. Het drinken zelf zorgde daar natuurlijk deels voor, maar ook omdat ik in het algemeen niet vond (en vind) dat het leven nut zou moeten hebben.