07 Moti-55

PREVENTIEPROGRAMMA VROEGSIGNALERING ALCOHOL EN 55+

Tactus in Beeld #12 jaargang 03 ~ 12 2017

Hoofdstuk 7 van 9

In oktober 2017 is bij Tactus Moti-55 geïntroduceerd. Het is een interventie voor 55-plussers waarvan bekend is dat ze op een beginnend problematische manier bezig zijn met alcoholgebruik.

Onderzoeken

Het Moti-55 traject is een preventief aanbod en geen hulpverleningsaanbod. Het kan indien nodig wel dienen als “voorportaal” voor de hulpverlening. Hulpverleners en preventiewerkers signaleren dat er veel senioren zijn die nog niet verslaafd zijn, maar bij wie het alcoholgebruik wel problematische vormen dreigt aan te nemen. Met het Moti-55 traject willen we de 55-plussers aanmoedigen om het eigen gebruik kritisch te onderzoeken. De interventie Moti-55 wordt uitgevoerd door getrainde preventiewerkers van Instellingen voor verslavingszorg. Dat kan plaatsvinden binnen de instellingen of op locatie, bijvoorbeeld bij cliënt thuis of in een buurthuis.

Kritisch kijken

Maar dan rest de vraag: willen mensen wel kritisch naar hun eigen gebruik kijken? Waarom zou je hulp zoeken als je niet verslaafd bent? Bij Tactus zijn we net begonnen met Moti-55 en er hebben zich al diverse 55-plussers aangemeld voor het traject. Cliënten voor dit traject komen op het spoor van Moti-55 via onze website, via de POH of via het particuliere circuit. Deze mensen geven aan dat alcohol drinken voor hen een gewoonte is, maar dat ze wel eens willen weten of het kwaad kan. Dat sluit mooi aan bij de doelstellingen van Moti-55. Doelstellingen zijn namelijk dat na het Moti-55 traject de 55-plusser:

  • Inzicht heeft in het eigen alcoholgebruik
  • De gezondheidsrisico’s kent
  • Mogelijkheden ontwikkelt om de leefstijl met betrekking tot alcoholgebruik te veranderen
  • Nadenkt over wat hij/zij wil met het gebruik

In de praktijk

Collega Gina Leenstra, preventiewerker), heeft op dit moment drie mensen in haar caseload voor Moti-55. Ze ziet het als een zinvolle interventie. Ouderen drinken vaak alcohol, omdat ze het zo gewend zijn. De deelnemers tot nu toe willen graag weten of ze goed bezig zijn wat betreft hun eigen alcoholgebruik. Bij de doelgroep hebben vaak ingrijpende levensgebeurtenissen plaatsgevonden, zoals overlijden van een partner of verlies van werk. Voor betrokkenen is het dan soms lastig om weer terug te keren tot “gewone” hoeveelheden alcohol.

Ontstaan van de interventie

Moti-55 traject is ontwikkeld door de afdelingen Preventie van Mondriaan en Tactus Verslavingszorg. Het is gebaseerd op het programma Moti-4, een vier gesprekken traject voor jongeren van 14 tot 24 jaar, waarvan bekend is dat ze op een problematische manier bezig zijn met drugs- of alcoholgebruik of met gokken of gamen. Voor de 55-plusser wordt de methodiek nu in aangepaste vorm gebruikt. Vooralsnog richt de module Moti-55 zich alleen op alcoholgebruik, aldus collega Henk-Willem Altena, trainer.

Ben jij of ken je iemand die in aanmerking komt voor Moti-55 of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Bekijk hier de folder. #AvL

Hans Dupont, manager verslavingspreventie bij Mondriaan en mede bedenker van Moti-55, werd onlangs door de limburgse radio geinterviewd over deze interventie. Klik hier om het te beluisteren.

Moti-55: problematisch alcoholgebruik voorkomen en waar mogelijk terugdringen.