05 Op pad met...

ELKE GERRITSEN, CASEMANAGER / MAATSCHAPPELIJK WERKER

Tactus in beeld #8 jaargang 02 ~ 12 2016

Hoofdstuk 5 van 9

Elke Gerritsen, werkzaam op locatie Ripperdastraat, is in de wijk het gezicht van Tactus.

Wijkteams en wijkcoaches

Een wijkteam bestaat uit een aantal wijkcoaches. In de wijkteams worden taken uitgevoerd die samenhangen met WMO, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie. De regie op de uitvoering gebeurt door de wijkcoach. Hij of zij is de kerndeskundige in het wijkteam. De wijkcoach werkt in de frontlijn in het werkgebied en neemt ondersteuningssignalen/-vragen van cliënten aan. Op het terrein van verslavingsproblematiek wordt nauw samengewerkt met onze casemanagers. Die zijn actief en aanwezig. "Vooral dat laatste is heel belangrijk" zegt Elke. “Ik ben in dat wijkteam het gezicht van Tactus, daardoor worden de signalen over verslavingsproblematiek beter en sneller opgepakt, gewoon doordat ze me zien.

Tactus is geen grote ‘enge’ instelling waar ze naartoe moeten gaan, maar het is een persoon die langskomt. Mensen ervaren dat als zeer drempelverlagend", aldus Elke.

Bert

Intussen arriveren we bij cliënt Bert. Een bekende van Tactus die graag (weer) opgenomen wil worden. We pikken hem op en rijden door naar de kliniek in Rekken alwaar het opnamegesprek plaatsvindt. Bert is ernstig ziek, drinkt en rookt veel te veel en zit thuis te vereenzamen. Hij wil – nu hij de dood in de ogen kijkt –alles op alles zetten om nog iets van zijn leven te maken. Met steun van Tactus. De collega’s in de kliniek waar Elke een afspraak mee heeft gemaakt, kennen hem door en door en hebben door zijn ziekte erg met hem te doen. Ik vind het mooi om te zien dat men echt om hem geeft. Er worden goede en duidelijke afspraken gemaakt en cliënt gaat op de wachtlijst en ook wordt er gekeken naar begeleid wonen. Er lijkt bij hem nu echt iets veranderd te zijn.

Tamara

Nadat we hem weer thuis hebben afgezet, rijden we terug naar Enschede en gaan – na kort overleg op kantoor - op de fiets naar Tamara. Met haar gaat het eigenlijk best heel goed, alleen wil het maar niet lukken om de fles definitief te laten staan. Het klinkt ook zo heftig ‘Nooit meer’. Als het haar deze keer lukt, dan kan ze misschien de opleiding LEON gaan doen, want dat is wat ze graag wil. Haar eigen verslaving overwinnen en daarna anderen helpen. #JO

Werkdates

Deze Op pad met is tot stand gekomen via een 'werkdate'. De komende periode zullen medewerkers van het hoofdkantoor een dagdeel meelopen met een medewerker uit het primair proces. Door dichtbij de cliënt te komen, ervaar je de dagelijkse praktijk en neem je dat mee in je werk op kantoor, is de gedachte. In het vervolg daarop kunnen ook andere werkdates ontstaan tussen medewerkers uit het primair proces onderling. Hierover zal tzt berichtgeving komen op Contactus.