04 Noaberschap bij Tactus

DE VERPLICHTING OM JE BUREN MET RAAD EN DAAD BIJ TE STAAN

Tactus in beeld #8 jaargang 02 ~ 12 2016

Hoofdstuk 4 van 9

“We willen Wonen op de kaart zetten”, begint Ton Konijn, woonbegeleider bij Tactus Enschede.

Hij vervolgt: “Twente bevindt zich op de kaart in het oosten van Overijssel. Een landstreek waar noaberschap meer is dan alleen cultureel erfgoed. Noaberschap is de verplichting om je buren met raad en daad bij te staan. Soms is er meer hulp en ondersteuning nodig bij het wonen en dan kan Tactus woonbegeleiding de passende zorg bieden."

“Sommige collega’s zijn relatief onbekend met de module Wonen. Daarom is het goed om er meer bekendheid aan te geven”, begint Fred Dijkstra, woonbegeleider in Almelo. “Er zijn mensen die niet bij de hulpverlening aankomen, die aan de maatschappelijke kant veel problemen hebben en waar dus nog veel valt te bereiken. Wat wij zelf in huis hebben bij Tactus hoeft niet bij andere instellingen ingekocht te worden. Vaak is bij andere instellingen het gebruik een contra-indicatie.” Hij vervolgt: “Cliënten zijn uitbehandeld en er is geen directe vraag op verslavingsgebied, de verslaving blijft, maar er is wel ondersteuning wenselijk. De begeleiding vanuit wonen kan mensen rust geven, dat ze op die manier toch verder kunnen met hun leven."

Ton: “Voor wonen moet je trouwens wel een indicatie van de gemeente krijgen. Veel praktische ondersteuning is er nodig bij regelzaken, want veel cliënten hebben geen geduld. Ze kunnen dit niet opbrengen. Als er aan de andere kant van de lijn iets gezegd wordt waar ze het niet mee eens zijn, dan haken ze snel af. Laatst had ik nog een cliënt die een hoge rekening had bij een telefoonmaatschappij. Het aanwezig zijn bij een telefoongesprek, een gesprek sturen, laten zien ‘hoe het hoort’ dat vind een cliënt fijn. Veel cliënten zitten in een andere wereld, maar hoe het er aan toe gaat in de maatschappij, daar hebben ze toch echt wel mee te maken maar daar hebben ze vaak ook grote moeite mee. Alleen er tegen vechten helpt niet. Daarom gaan we ook mee naar instanties om cliënten te laten ervaren hoe je problemen kan oplossen." 

Ondersteunen in het wonen, hoe ziet je woning er uit, wat heb je nodig om het netjes te houden. Een ander kernzaak is dagbesteding. Hoe ziet je dag er uit? Dagstructuur aanbrengen. 

“Wij zijn van de verslavingszorg, ook als cliënten geen wens hebben om te stoppen blijft dat wel onderwerp van gesprek. Dus als wij komen, ben je begeleidbaar. We gaan niet in je investeren als je onder invloed bent”, aldus Fred, “Doordat je bij de mensen thuis komt zie je snel wanneer het gebruik toeneemt en kun je indien nodig overleggen of er een opname nodig is.” 

Fred: “De wens bij ambulante woonbegeleiding is stabiliseren op sociaal en maatschappelijk gebied, zodat je toch kan functioneren op allerlei gebieden. Als de praktische zaken zijn aangepakt, geeft dit rust en vaak minder gebruik. Soms gebruiken mensen ook niet, en dan praten we over de trek die er vaak wel is en hoe je daar dan mee omgaat.” Hij vervolgt: “We werken voornamelijk tijdens kantoortijden, maar dat is geen wet. Als een cliënt werkt dan kunnen we ook in de avonduren komen. Maar het uitstellen van je vragen, kan ook een leermoment zijn. Voor cliënten die 24/7 een beroep op iemand moeten kunnen doen zou je je moeten afvragen of die niet aangewezen zijn op een van de 24-uurs voorzieningen van Tactus, de hostels in Enschede en Almelo.”

Ton: “Fred en ik zijn sinds een half jaar gekoppeld aan Justact. Woonbegeleiding is een aanvulling op het (behandel)aanbod van Justact, vooral gericht op praktische zaken. Ook bij deze doelgroep zie je dat er regelmatig op dat vlak dingen mis gaan. Het is ook een doelgroep vaak met een kort lontje, zeker wanneer ze zaken niet voor elkaar krijgen. Door samen zaken te regelen kun je laten zien hoe je de dingen wel voor elkaar kunt krijgen.” Justact vraagt in principe alleen mannen voor de functie van woonbegeleider, daar is voor gekozen in verband met de veiligheid. “Veiligheid is iets waar we altijd bij stil staan. Als het huis vol zit met visite, dan moet het bezoek weg gaan, maar de bewoner bepaalt, want je komt toch in zijn huis, cliënten hebben zelf de regie.”

'Cliënten zien dat de woonbegeleiding hen veel oplevert'

Ik hoef in principe niet te weten wat het delict is geweest, waarvoor iemand bij Justact terecht is gekomen. Deze cliënten moet je soms wel begrenzen. Als je ze maar laat gaan, dan leren ze er niets van”, vertelt Ton.

Ambulante woonbegeleiding kan variëren van een laag frequent vinger-aan-de-pols contact tot intensieve begeleiding van meerdere uren en contactmomenten per week. Cliënten die op woonbegeleiding zijn aangewezen zijn vaak langdurig zorgafhankelijk. Voor sommige cliënten kan het een struikelblok zijn dat er een eigen bijdrage van minimaal € 19,40 per maand betaald moet voor de begeleiding. Fred: ”De andere kant kom ik ook tegen. Cliënten zien dat de woonbegeleiding hen veel oplevert en dan hebben ze die bijdrage er graag voor over.” #MH

Headerfoto Staand v.l.n.r.: Rita Jasper, Dewy Meinders, Fred Dijkstra, Ingrid Riethorst, Ton Konijn en Sylvia Vermeer. Beneden v.l.n.r.:  Gerrie Overmeen, Diane ter Balk en Madelon Huizinga.