03 Joanneke promoveert

LVB EN MIDDELENGEBRUIK

Tactus in beeld #8 jaargang 02 ~ 12 2016

Hoofdstuk 3 van 9

Joanneke van der Nagel is gepromoveerd op haar onderzoek over LVB en middelengebruik. In haar proefschrift beschrijft ze de omvang van en risicofactoren voor (problematisch) middelengebruik bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB).

'Is it just the tip of the iceberg?'

Mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) werden tot voor kort niet als risicogroep voor alcohol-, tabak-, of druggebruik gezien. Ten onrechte, blijkt uit het onderzoek van Van der Nagel. 

“De percentages gebruikers van tabak en cannabis onder mensen met een LVB blijken aanzienlijk hoger dan in de algemene bevolking. Ook alcohol wordt gebruikt door mensen met een LVB, zij het in mindere mate dan in de algemene bevolking.”

Mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking vormen een risicogroep voor (problematisch) middelengebruik. Systematische aandacht voor, en screenen op gebruik, kunnen bijdragen aan tijdige identificatie en interventies bij (dreigende) problemen. Hoewel er nog veel werk te verzetten is, loopt Nederland inmiddels internationaal voorop met zowel onderzoek als methodiekontwikkeling voor LVB en verslaving. Het thema staat inmiddels op de agenda van behandelaars en politiek. Daarmee is een goede basis gelegd voor verdere ontwikkelingen in de zorg voor deze groep.

Het proefschrift 'Is it just the tip of the iceberg?' is te bestellen via Substance Use and Misuse in Individuals with Intellectual Disability (SumID)