02 Vat van Zelfwaardering

HOE HET ALLEMAAL BEGON...

Tactus in beeld #8 jaargang 02 ~ 12 2016

Hoofdstuk 2 van 9

Het Vat van Zelfwaardering is een methode die mensen, met versterking van eigenwaarde als ingang, leert minder last te krijgen van hun negatieve patronen en gedachten. Gertjan van Zessen is de grondlegger van de methodiek. We stelden hem vier vragen.

1) Wat is de kracht van de methodiek van het Vat van Zelfwaardering?

Dat mensen met meer of minder problemen merken dat ze met minieme inspanningen, namelijk driemaal daags een waarderende gedachte bij allerlei kleine, onbetekenende dagelijkse acties en observaties, iets veranderen aan hun onderliggende systeem. Het effect is dat ze, al na weken, zichtbaar en feitelijk andere patronen gaan aanbrengen in hun gedrag, gedachten en emoties. De veranderingen in het gedrag zijn niet het doel, maar juist het effect van hogere zelfwaardering. 

2) Hoe bent u tot deze zienswijze gekomen?

Door heel veel en lang (30 jaar) te kijken naar mensen die worstelen met onvrij gedrag (gedragsverslavingen, maar ook depressie, pijn, trauma, compulsies en leefstijlproblemen). Daarbij viel op dat mijn cognitieve (non-directieve) therapeutische achtergrond weinig deed, maar concrete gedragsverandering door ze te laten oefenen met dingen die WEL lukken, dat wil zeggen klein en haalbaar zijn, wel effect heeft. 

'Een methode met body'

Het is lang een individuele methodiek geweest die ik alleen toepaste, maar door veel aan de weg te timmeren, opleiding en deskundigheidsbevordering te doen, is het een methode met body geworden die overdraagbaar is aan anderen en het werk zoveel leuker maakt. Therapieën gaan lichter en worden korter. De methodiek is bedrieglijk simpel, maar werkt niet als zelfhulp. Het toepassen ervan als behandelaar is ook lastig en kan niet zonder training - er zit een hoop ambachtelijkheid in en de aanpak is vaak contra-intuïtief. Dat is ook de reden dat de aanpak zich niet zomaar laat vertalen naar een e-module: interpretatie van de veranderingen die optreden door een ervaren hulpverlener is noodzakelijk. Therapie per skype gaat bijvoorbeeld wel goed.

3) De behandeling wordt veel gebruikt bij seksverslaving. Is het ook effectief bij andere verslavingen?

Jazeker. Hij wordt door honderd professionele behandelaars ingezet bij een breed scala aan klachten en problemen: van vage levensproblematiek tot spirituele verdieping, angsten, somberheden en persoonlijkheidsstoornissen. De methode werkt zowel individueel als in relaties (intiem, maar ook opvoed- of werkrelaties). Er zijn ook ruim tweehonderd leefstijlcoaches getraind in een light-versie van het vat om mensen te helpen bij het oppakken en vasthouden van een gezondere leefstijl (bewegen en voeding). 

4) Wordt de methodiek nog doorontwikkeld?

Zeker, er vindt thans schaalvergroting plaats, omdat instellingen voor de aanpak kiezen (verslavingszorg, GGZ, maar ook de Reclassering gaat 'm grootschalig inzetten). Dat opent de weg naar effectonderzoek en monitoring. Met de UvA zijn we aan het nadenken over het meten van stress (voor, tijdens en na de behandeling), met de Open Universiteit over het operationaliseren en meten van zelfwaardering en de veranderingen daarin. Veel instellingen kunnen de methode dan afzetten tegen hun bestaande aanpak. #SvdW

Gertjan van Zessen

Dr. Gertjan van Zessen is afgestudeerd in de klinische psychologie en de persoonlijkheidsleer en heeft een specialisatie in de seksuologie. Meer informatie over deze methode is te vinden op www.vatvanzelfwaardering.nl