»

Drugs algemeen

Hieronder vind u meer informatie over drugs algemeen. Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Drugs algemeen

Drugs kunnen ingedeeld worden naar werking, maar ook naar status: legaal of illegaal. De illegale (verboden) middelen staan in de Opiumwet beschreven.

Wat zijn drugs?

Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. We noemen dit ook wel de psychoactieve werking.

Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. De meest gebruikte indeling is de indeling naar de werking van de drugs op de hersenen. De effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsveranderend. Sommige middelen, zoals hasj en wiet, hebben meerdere effecten.

 • Stimulerend
  Bij deze middelen krijgt de gebruiker het gevoel meer energie te hebben en alerter te zijn. Voorbeelden: cocaïne en amfetamine maar ook tabak en koffie.

 • Verdovend
  Hierbij komt de gebruiker in een slaperige roes. Verdovende middelen hebben een kalmerende en ontspannende werking. Voorbeelden: heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol en slaapmiddelen.

 • Bewustzijnsveranderend
  De gebruiker van deze middelen gaat de wereld (heel) anders zien en beleven doordat deze middelen het bewustzijn tijdelijk veranderen. Voorbeelden: LSD, hasj en wiet, paddo?s en andere tripmiddelen.

Het onderscheid naar werking is niet altijd scherp te maken. Sommige middelen hebben een gemengd effect. XTC is bijvoorbeeld oppeppend, maar verandert ook de waarneming en hasj en wiet kunnen - afhankelijk van de dosis en de situatie - behalve bewustzijnsveranderend ook versuffend werken.

Drugs preventie

Een belangrijk doel van het Nederlandse drugsbeleid is het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik voor de gebruiker, voor zijn directe omgeving en voor de samenleving. Het Trimbos-instituut geeft daartoe informatie en advies; ontwikkelt, standaardiseert en implementeert een aantal preventieve interventies; en verspreidt een aantal producten.

Informatie en advies 
 • Drugs Infolijn (0900-1995): zowel professionals als algemeen publiek kunnen hier informatie en advies vragen. Dit kan zowel via telefoon, mail als chat. 
 • Drugscampagne: het Trimbos-instituut heeft jarenlang drugsvoorlichtingscampagnes gericht op jongeren uitgevoerd.
Interventies
 • De gezonde school en genotmiddelen: is een schoolpreventieprogramma over alcohol, roken en drugs. Het onderwijsprogramma richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs en heeft tot doel leerlingen zoveel mogelijk bij te brengen over genotmiddelen en de risico's ervan.
 • Uitgaan, Alcohol en Drugs: heeft tot doel het creëren van een gezonde en veilige uitgaansomgeving, om daarmee gezondheids- en veiligheidsproblemen door gebruik van alcohol en drugs in het uitgaanscircuit te voorkomen.
 • Open en Alert: richt zich op alcohol- en drugspreventie in risicosettings en (problematisch) gebruik van alcohol en drugs door jongeren in deze settings voorkomen of hen zo goed mogelijk te begeleiden. Er zijn projecten voor de residentiële jeugdhulpverlening, het jongerenwerk en justitiële jeugdinrichtingen.
 • Preventie in de coffeeshop: voor bezoekers van coffeeshops is een landelijke folder met gebruiksadviezen gemaakt; voor coffeeshopmedewerkers is een cursus ontwikkeld.
 • Infectieziekten: activiteiten en interventies om infectieziekten en soa, zoals HIV en hepatitis B en C, onder druggebruikers te voorkomen.
 • Licht verstandelijk gehandicapten: alcohol- en drugspreventie gericht op jongeren met een licht verstandelijke handicap. Trimbos-instituut heeft de aard en omvang van hun alcohol- en drugsgebruik geïnventariseerd.
 • Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS): is een monitor van uitgaansdrugs. DIMS onderzoekt en registreert de samenstelling en schadelijkheid van uitgaansdrugs. Gebruikers kunnen hun drugs laten onderzoeken bij één van de testservice adressen. Doel is signalen en gezondheidsproblemen door gebruik van uitgaansdrugs voorkomen en beperken.
 • Sinds 1 januari 2012 is het takenpakket van het DIMS uitgebreid met het Meldpunt Nieuwe Drugs (MND). Hiermee geeft het DIMS gehoor aan het verzoek van het huidige kabinet. Het MND gaat het veevuldig op de drugsmarkt verschijnen van nieuwe psycho-actieve middelen zoals mephedrone, 4-MEC of MDPV, monitoren. Wie gebruikt het, en wat zijn de effecten en (gezondheids-)risico's? Via een speciale site (zie hieronder) kunnen gebruikers anoniem nieuwe middelen melden, en eventuele ervaringen met het middel beschrijven.
Producten
Meer informatie over drugs

Drugs Infolijn

Heeft u nog meer vragen over drugs en drugsgebruik, bel dan de Drugs Infolijn, 0900-1995 (? 0,10 min). Voor een persoonlijk gesprek of een gericht antwoord op uw vraag kunt u bellen op werkdagen van 9 tot 5 uur. Ook kunt u uw vraag mailen naar vraagbaak@drugsinfo.nl. En op werkdagen tussen 13 en 17 uur kunt u via www.drugsinfo.nl eveneens chatten met een deskundige medewerker.

Regionale adressen

Instellingen voor de verslavingszorg en de GGD kunnen hulp bieden bij verslavingsproblemen. Deze instellingen zijn te vinden in elke grote en middelgrote stad. Voor meer informatie over deze instellingen kunt u ook contact opnemen met de Drugs Infolijn.

Over drugs zijn ook verschillende folders beschikbaar.

Algemeen:


Online hulp en informatie voor jongeren:

Internationaal:


Literatuur:


Tijdschriften:

 Statistische bronnen:

Nederlandse drugsbeleid

Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico's van drugsgebruik, voor de gebruiker zelf, de directe omgeving van de gebruiker en voor de samenleving.

Het Nederlandse Drugsbeleid is sinds haar ontwikkeling (jaren zeventig van de vorige eeuw) gericht op beheersen en terugdringen van drugsgerelateerde problemen. Trefwoorden daarbij zijn: pragmatisch, humaan, realistisch en gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde feiten.

Het drugsbeleid is in overeenstemming met internationale verplichtingen en verdragen. Legalisering van drugs is niet gewenst. Aan de andere kant wordt het nastreven van een volledig drugsvrije samenleving niet als realistisch, haalbaar doel gezien.

De vier pijlers van het drugsbeleid op het terrein van de volksgezondheid zijn: voorlichting, preventie, behandeling en 'harm reduction'. Een drugsverslaafde wordt niet gezien of behandeld als crimineel, maar als een patiënt die zorg en behandeling nodig heeft.

Kernboodschappen:
 • Bezit, handel en productie van drugs zijn illegaal in Nederland;
 • Drugsgebruik is niet strafbaar;
 • De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen soft- en harddrugs vanwege de verschillen in gezondheidsrisico's;
 • Coffeeshops worden gedoogd vanuit het oogpunt van gezondheidsbescherming;
 • Voorlichting en preventie is een essentieel deel van het volksgezondheidsbeleid in Nederland en richt zich voornamelijk op jongeren. 
Evaluatie van het Nederlands Drugsbeleid

In het rapport 'de Evaluatie van het Nederlands drugsbeleid' van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) wordt het Nederlandse drugsbeleid van de afgelopen 35 jaar onder de loep genomen. U kunt het rapport downloaden: download PDF (Rapport: 395 pagina's, 6219 kb).

Feiten en cijfers

De belangrijkste feiten, cijfers en trends over drugs kunt u terugvinden in de Nationale Drug Monitor download of bestel rapport in de winkel. 

Meer informatie

Meer over het Nederlandse drugsbeleid is te lezen op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het dossier drugs. Op de website van het Ministerie van Justitie staat meer informatie over de strafbaarheid van drugsbezit en handel, het beleid rond coffeeshops en de aanpak van drugssmokkel.

Opiumwet en straffen

In de Opiumwet zijn alle middelen opgenomen die door de overheid als drugs worden beschouwd. Gebruik van drugs is in Nederland niet strafbaar, productie, handel en bezit van drugs zijn dat wel.

Opiumwet

Drugs worden vaak ingedeeld naar de werking die ze hebben. Drugs kunnen ook ingedeeld worden naar status: legale (wettelijk toegestane) en illegale (verboden) middelen. Alcohol, koffie en tabak zijn legaal en bijvoorbeeld XTC en cocaïne zijn illegaal.

De illegale middelen worden beschreven in de Opiumwet. In deze wet zijn alle middelen opgenomen die door de overheid als drugs worden beschouwd. Op lijst I van de Opiumwet staan middelen die een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Dat zijn bijvoorbeeld heroïne, cocaïne, amfetamine, GHB, LSD en XTC. Op lijst II staan hasj & wiet, maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium en Seresta. De risico's van gebruik van deze middelen zijn volgens de overheid minder groot dan bij de middelen op lijst I.

Wijzigingen Opiumwet
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2011 verschillende wijzigingen in de Opiumwet aangekondigd. GHB en cannabis met een THC-gehalte van 15% of moeten van de Minister van lijst II naar lijst I verplaatst worden en worden daarmee gezien als harddrug. Ook heeft de Minister begin 2012 aangegeven de plant qat (Catha Edulis) te gaan verbieden door deze op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. De werkzame stoffen in qat, cathinon en cathine, vielen wel al onder de Opiumwet.
Wanneer de wetswijziging ten aanzien van 'sterke' cannabis daadwerkelijk van kracht zal worden, is nog onbekend; vermoedelijk zal dit in de loop van 2013 geëfectueerd worden. GHB staat sinds 9 mei 2012 op lijst I van de Opiumwet en de plant qat staat sinds 5 januari 2013 op lijst II van de Opiumwet.

Wilt u meer weten over de Opiumwet? U kunt dan terecht op de website www.wetten.overheid.nl.

Strafbaar?

In Nederland is het gebruik van drugs niet strafbaar. Productie, handel en bezit van drugs is dat wel. Het vervolgingsbeleid richt zich vooral op de productie van en handel in drugs. Aan opsporing van bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik is een veel lagere prioriteit toegekend. De politie mag altijd controleren op drugs in kader van de opsporing van dealers.

Lees meer over boetes bij overtredingen op de website van het Openbaar Ministerie.


naar het middelen overzicht
Direct aanmelden
Verwijzen naar Tactus
Webwinkel
Vragen aan Tactus
Alle info over middelen

Tactus Videokanaal

Volg Tactus!

Twitter Accounts

TweetTactus

Experimenteren is onderdeel van opgroeien; jongeren kunnen gevolgen van gedrag niet altijd overzien #preventieloont http://t.co/wPcU9DEwit

IntactZelfhulp

RT @4positiviteit: Je hebt altijd de mogelijkheid om er voor te zorgen dat een ander zich speciaal en gewaardeerd voelt. Maak het verschil.

Alcoholdebaas

RT @TweetTactus: Berichtje deelnemer @Alcoholdebaas ontvangen: "Vandaag vier ik mijn 8 jaar alcoholdebaasdag. Het leven is mooi zonder dran…

drankendrugs

#bikkels gemist? Vader van Douwe(13) heeft een alcoholverslaving. Bekijk aflevering 7 terug #kijktip @NPOGezond. Info http://t.co/na3Qev6IuI