Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > Euro net

Euro net

Tactus is al ruim 20 jaar, sinds de oprichting, lid van euro net. Euro net is een netwerk van organisaties voor verslavingspreventie uit 18 verschillende Europese landen. Gezamenlijk worden projecten op het gebied van verslavingszorgpreventie ontwikkeld, onderzocht en uitgevoerd. Euro net stond aan de basis van onder andere de ontwikkeling van peer support, maar heeft zich in het verleden ook bezig gehouden met vroeginterventieprojecten bij jongeren en met projecten rond verantwoord alcoholgebruik bij adolescenten.

Click for Support REALized, een euro net project voor NPS gebruikers
In 2015 ontwikkelde euro net, een Europees netwerk van organisaties voor verslavingspreventie, onder de naam ‘Click for Support’ een aantal richtlijnen voor het ontwikkelen van web-based interventies. Met name op het gebied van NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen) preventie bij jongeren. 

Euro net is nu bezig met een follow-up project ‘Click for Support - REALized’ met als doel  het daadwerkelijk ontwikkelen van een web-based interventie voor gebruikers van deze Nieuwe Psychoactieve Stoffen (ook bekend als ‘research chemicals’, of ‘legal highs’). Vooral in de afgelopen 10 jaar is de markt voor deze middelen snel gegroeid, maar goede informatie over de effecten en de gezondheidsrisico’s ontbreekt grotendeels. Bovendien is er een gebrek aan preventieve interventies die specifiek gericht zijn op NPS. De te ontwikkelen website/app wordt het eerste professionele preventieve aanbod gericht op NPS.

De website/app zal, naast betrouwbare informatie over de effecten en risico’s van het gebruik van NPS, ook een zelftest bieden én een 30-dagen interventieprogramma waarin gebruikers hulp krijgen van professionals. De inhoud van de site/app wordt ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep; NPS gebruikers zullen in twee rondes door middels van ‘focus groups’ en vragenlijsten betrokken worden bij de ontwikkeling

Click for Support REALized is een Europees project. De website/app wordt ontwikkeld om gebruikt te worden in meerdere Europese landen. Betrokken in het project zijn organisaties uit België, Cyprus, Duitsland, Finland, Griekenland, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slowakije en Slovenië. Preventiewerkers van de deelnemende organisaties krijgen een training in het gebruik van de interventie.

Voor meer informatie over dit project kun je terecht op www.clickforsupport.eu

Localize It!
Localize It! Is een project dat wordt gefinancierd uit het derde EU Health Programme, dat beoogt gemeenten te versterken in hun mogelijkheden om het alcoholgebruik onder minderjarigen en het binge drinken te verminderen.

Voor het verminderen van alcoholgebruik onder minderjarigen en binge drinken, moet actie worden ondernomen door autoriteiten die het dichtst bij de burgers staan en op de plekken waar alcoholgebruik daadwerkelijk plaatsvindt - op lokaal niveau. Een gecoördineerde lokale alcoholstrategie blijkt de meest veelbelovende aanpak te zijn. Gemeenten hebben de publieke verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om een dergelijke strategie te implementeren en zijn de juiste autoriteit voor deze taak.  Met "Localize It!" worden gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van lokale alcoholstrategieën op maat.

Gecoördineerde en lokale op maat gemaakte alcoholstrategieën worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd voor twee gemeenten in Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Luxemburg, Portugal en Slowakije. Zeven verschillende thema’s voor alcoholpreventie worden aangepakt, waaronder werk van ouders, scholen, kinderen in gezinnen met alcoholproblemen, alcohol in de openbare ruimte, feesten, festivals, horeca en detailhandel, vluchtelingen en verkeersveiligheid. Voor elke gebied worden goede praktijkvoorbeelden onderzocht, beoordeeld en uitgewisseld op een Europese conferentie. Deze ‘best practices’ dienen als een pool voor mogelijke individuele lokale actieplannen.

Via een RAR wordt een overzicht gegeven van de individuele lokale situaties en wordt bewustwording gecreëerd ten aanzien van het probleem onder relevante lokale sleutelfiguren en belanghebbenden. Er zullen ronde tafelgesprekken plaatsvinden in de gemeenten die als stuurcomités zullen functioneren. De ronde tafelgesprekken ontwikkelen individuele actieplannen voor één van de zeven thema’s, waaronder ten minste vier verschillende interventies. De ontwikkeling van lokale en Europese netwerken alsmede de specifieke maatregelen, zullen worden geëvalueerd aan de hand van een proces- en resultaatevaluatie.

Voor meer informatie over dit project kun je terecht op www.localize-it.eu