Spring naar content

Algemene informatie

Corona

Op deze pagina vind je informatie over de coronamaatregelen bij Tactus. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de overheid. Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond 14 september een wijziging van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo hoeft er onderling geen afstand meer gehouden te worden, de anderhalve meter is per 25 september afgeschaft. We houden de volgende basisregels aan:

Basisregels
– Was vaak je handen.
– Hoest en nies in de elleboog.
– Geef niemand een hand.
– Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
– Zorg af en toe voor frisse lucht in de binnenruimte
– Onderling afstand houden is een dringend advies. We verwachten dat een ieder daar uit eigen verantwoordelijkheid mee omgaat.

Externen
 zijn weer gewoon welkom op onze locaties.

Tactus advieslijn 

Nog steeds kun je de Tactus advieslijn bellen tijdens kantooruren als:

  • je vragen hebt over middelen, problematisch gamen, of gokken
  • je je zorgen maakt over anderen die problematisch middelen gebruiken en / of verslavingsgedrag vertonen
  • als naaste te maken hebt met iemand met problematisch middelengebruik / verslavingsproblematiek en ondersteuning kan gebruiken
  • een kind dat opgroeit in een situatie met een ouder die te maken heeft (gehad) met een verslavingsprobleem en daarmee mogelijk in een onveilige situatie verkeert
  • je zelf een casus met ons wil bespreken, waarbij je gebruik wilt maken van de kennis van de verslavingszorg.
088 382 28 87