Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Psychiatrie en Verslaving

Psychiatrie en Verslaving

Doelgroep
Professionals in de zorg (Zorgkundigen, Verpleegkundigen, Begeleidingsteam hbo – wo) die geïnteresseerd zijn in het thema of (mogelijk) bij de uitvoering van hun werk in aanraking komen met psychiatrie en middelengerelateerde problematiek.

Na de training:
       

 • kennen de deelnemers de verschillende soorten drugs en de hoofd-effecten daarvan.
 • weten de deelnemers hoe middelen gerelateerde problematiek tot stand komt.
 • zijn de deelnemers in staat deze kennis bij hun werk te betrekken.
 • kennen de deelnemers signalen die wijzen op middelen gerelateerde problematiek.
 • weten de deelnemers hoe middelengebruik het psychiatrisch beeld kan beïnvloeden, en omgekeerd
 • kennen het bestaan van standaarden als het gaat om prioriteit van behandelen bij dubbeldiagnostiek.
 • kennen de deelnemers de 3 basiselementen van Motiverende Gespreksvoering (de Processen, de Spirit en de Gesprekstechnieken)
 • kunnen de deelnemers het belang van het werken vanuit de Spirit van Motiverende Gespreksvoering aangeven en verwoorden wat dat betekent voor hun attitude naar de cliënt en spreiding van verantwoordelijkheden
 • zijn de deelnemers in staat te engageren met een cliënten te focussen, te evoceren en samen met de cliënt te plannen
 • hebben de deelnemers geoefend met de gesprekstechnieken Open Vragen stellen, Reflecteren, Bevestigen, samenvatten en Informatie geven en vragen en kunnen ze deze toepassen in de praktijk.

Aantal Deelnemers: maximaal 16 deelnemers
Duur: 2, 3 of 4 dagdelen (in overleg) 
                       
Programma
Bespreekbaar maken van middelen gerelateerde problematiek is een lastige zaak waar nogal wat taboes op rusten, zowel voor de persoon met problemen als voor een collega die er een gesprek over wil voeren. Aan de hand van theorie over Processen in het Motiverend Gesprek tussen de cliënt en de hulpverlener en gesprekstechnieken wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om op een motiverende manier gedrag te veranderen. De deelnemers worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om met behulp van een casus te oefenen met de interventies om te reageren op behoudtaal, verandertaal en actietaal.

Aan het eind van de bijeenkomst wordt een informatie uitgedeeld waarin de belangrijkste aspecten ten aan zien van de motiverende gesprekstechnieken nog eens zijn na te lezen.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • inleiding
 • soorten middelen
 • definities, stadia van gebruik en mogelijke oorzaken van middelengebruik
 • DSM5: stoornis in het gebruik van een middel
 • middelenquiz
 • onderverdeling middelen
 • omvang van gebruik
 • middeleninformatie
 • wetgeving
 • dubbeldiagnostiek
 • standaarden van behandeling
 • algemene signalen
 • specifieke signalen per middel
 • proces van gedragsverandering
 • praktijksituaties
 • de Spirit van Motiverende Gespreksvoering
 • de Processen: Engageren, Focussen, Evoceren en Plannen
 • de gesprekstechnieken: Open Vragen, Reflecties, Bevestigen, Samenvatten, Informatie vragen en geven
 • herkennen van en omgaan met Behoudtaal, Verandertaal en Actietaal
 • omgaan met ambivalentie en/of wrijving
 • oefenen

Interesse? 
Bent u geinteresseerd in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Tactus Training en Advies trainingenadvies@tactus.nl of bel 088 382 28 87.

* Deze prijs is gebaseerd op uitvoering door één trainer, inclusief voorbereiding, uitvoering, evaluatie en reader. De prijs is exclusief reiskosten. Deze worden berekend op basis van € 0,36 per km. en reistijd vanuit de dichtstbijzijnde Tactuslocatie: Deventer, Enschede of Zwolle.