Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Ouderen en verslaving

Ouderen en verslaving

Doelgroep
Professionals in de zorg (Zorgkundigen en Verpleegkundigen, Begeleidingsteam hbo – wo) die geïnteresseerd zijn in het thema of (mogelijk) bij de uitvoering van hun werk in in aanraking komen met alcohol gerelateerde problematiek bij ouderen.

Na de training:         

 • kennen de deelnemers de verschillende soorten drugs en de globale effecten daarvan.
 • weten de deelnemers de werkingsduur van de behandelde middelen.
 • herkennen de deelnemers globaal de effecten van de behandelde middelen.
 • weten de deelnemers welke omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij onwelwordingen.
 • kennen de deelnemers de gezondheidsverstoringen passend bij de behandelde middelen.
 • weten de deelnemers (in theorie) welke eerste hulp toegepast wordt bij de behandelde gezondheidsverstoringen.
 • ontvangen alle deelnemers een certificaat.


Aantal deelnemers: 
maximaal 12
Duur: 2 x 2 uur

Programma
In de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over de verschillende (nieuwe) middelen en de gezondheidsverstoringen die hierbij kunnen ontstaan. Door middel van recent cijfermateriaal wordt een beeld gegeven van de trends in het gebruik. De redenen waarom mensen genotmiddelen gaan uitproberen of er al dan niet  mee willen doorgaan zijn in de loop van de tijd misschien niet zoveel veranderd. Toch zijn er wel verschillen tussen de wereld van vroeger en nu als het om middelen gaat. Zo zijn er bijvoorbeeld veel meer verschillende soorten middelen op de markt die relatief gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De deelnemers kunnen middels een middelenquiz bekijken hoe ver de eigen kennis reikt over de verschillende soorten (nieuwe) drugs.

Aan het eind van de bijeenkomst krijgen alle deelnemers een handout   waarin de belangrijkste informatie over de verschillende soorten           genotmiddelen nog eens is na te lezen. 

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • Thema middelengebruik bij ouderen: breed aangezet naar basale kennis:
 • welk beeld heb je bij middelengebruik
 • signalen en consequenties van gebruik
 • Capita Selecta van middelenkennis, (m.n. alcohol, medicijnen en cannabis accent naar medicatiegebruik en alcohol en slaapmedicatie
 • Uniciteit van de cliënt en eigen regie 
 • handelingsverlegenheid
 • Het biopsychosociaal model en verslaving
 • Naar een methodiek: Signaleringslijst en Audit-C
 • Fasen van gedragsverandering
 • Hoe maak je iets bespreekbaar: do’s en dont’s voor de begeleider, gekoppeld aan fasen van gedragsverandering (Inleiding Motiverende Gespreksvoering)

Bij begeleidingsteam extra:

 • Casuïstiek: aan de hand van casuïstiek integratie van behandelde onderwerpen. Dit in de vorm van: een carrousel, situatie van de cliënt analyseren en dan samen kiezen van mogelijke gedragslijn, demonstratie van gespreksvoering en actief oefenen.
 • Problematisch gebruik en verslaving (DSM 5)
 • Het biopsychosociaal model en verslaving (focus: alcohol, medicatie)
 • Verslaving bij multiproblem cliënten (psychiatrie en verslaving / lvb en verslaving),
 • “nieuwe (gedrags-)verslavingen”
 • Dilemma’s: hoe wordt dit gekleurd door je eigen norm, wanneer voel je handelingsverlegenheid, hoe ga je om met signalen
 • Hoe bespreek je de gevolgen van gebruik (bijv. in brede zin gezondheidsrisico’s): do’s voor de begeleider, gekoppeld aan fasen van gedragsverandering (Capita Selecta Motiverende Gespreksvoering)
 • Verdieping: concreet maken in een oefening met casuïstiek. Hierbij zal vooral de nadruk liggen op: signaleren en het vervolg daarop: hoe ga je er mee om – hoe en wanneer schakel je externe deskundigen (samenwerking met andere organisaties / hulpverleners).

Interesse? 
Bent u geinteresseerd in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Tactus Training en Advies trainingenadvies@tactus.nl of bel 088 382 28 87.

* Deze prijs is gebaseerd op uitvoering door één trainer en is inclusief voorbereiding, uitvoering en evaluatie. De prijs is exclusief reiskosten. Deze worden berekend op basis van € 0,36 per km en reistijd vanuit de dichtstbijzijnde Tactuslocatie: Deventer, Enschede of Zwolle.