Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Competentiegericht begeleiden van cliënten met NAH(+) bij middelengebruik

Competentiegericht begeleiden van cliënten met NAH(+) bij middelengebruik

Doelgroep  
(Senior) begeleiders van cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel en iedereen die geïnteresseerd is in het thema middelengebruik bij cliënten met NAH of in aanraking komt met middelengebruik door cliënten met NAH of NAH+.

Na de training:         

 • kennen de deelnemers de verschillende soorten drugs en de hoofd-effecten daarvan
 • weten de deelnemers hoe middelengerelateerde problematiek tot stand komt
 • weten wat de gevolgen van middelengebruik kunnen zijn, specifiek bij cliënten met NAH
 • beschikken de deelnemers over handvatten om (in het belang van de cliënt en diens toekomst) op deskundige wijze het gebruik van middelen te kunnen signaleren en deze signalen op respectvolle wijze bespreekbaar te kunnen maken in het licht van het toekomstperspectief van de cliënt, rekening houdend met de persoonlijke en organisatorische grenzen aan gedrag.

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers 
Duur: 
3 bijeenkomsten van 3½ uur

Programma       
Het betreft een training van 3 dagdelen , te weten:

 • dagdeel 1: Kennis van (genot-)middelen en (gedrags-)verslavingen)
 • dagdeel 2: Signaleren van gebruik en met de cliënt in gesprek komen en blijven (begeleiden bij veranderen)
 • dagdeel 3: Capita Selecta Motiverende Gesprekstechnieken

De doorlooptijd van de training is 6 weken. De bijeenkomsten kunnen worden gepland met een tussenperiode van 2 weken.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • kennis van genotmiddelen, ontwikkelingen in middelengebruik en “trends”
 • effecten en risico’s van de meest gebruikte middelen
 • wanneer spreek je van verslaving – het biopsychosociaal model
 • verslaving en NAH(+)
 • welke signalen kunnen wijzen op middelengebruik en hoe maak je het gesignaleerde bespreekbaar
 • als iemand wil veranderen, wat zijn dan de do’s en don’ts voor een begeleider
 • capita selecta training in Motiverende Gesprekstechnieken: de leidende principes en gespreksvaardigheden
 • verwerkingsopdracht voor bijeenkomst 3 met integratie naar eigen casuïstiek
 • wat is de invloed van de (persoonlijke) normen en waarden bij het professioneel moeten optreden bij het stellen van grenzen – en hoe geef je deze aan? Wat zijn de consequenties voor de communicatie met de cliënt?
 • ethische dilemma’s
 • practicum: hoe maak ik gebruik van genotmiddelen bespreekbaar?

Werkwijze
Alle deelnemers volgen 3 bijeenkomsten van 3,5 uur. Afhankelijk van de groepsgrootte kan er eventueel worden gewerkt in twee groepen, die een min of meer gelijkwaardige afspiegeling van het hele team vormen. Eventuele senior begeleiders NAH(+) zijn hierbij over beide groepen verdeeld en worden in de voorbereiding van het materiaal betrokken door het schrijven van een korte casus voor de eerste bijeenkomst. Aan de hand van een actieve werkvormen worden de hoofdonderwerpen verdiept, wordt plenair informatie gegeven, afgewisseld met groepsoefeningen (Motiverende Gespreksvoering)/ discussieonderwerpen. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk interactief gewerkt.

In de derde bijeenkomst wordt na een korte inleiding ingezoomd op de vagen van de deelnemers en worden deelnemers gevraagd naar de eigen kwaliteiten en valkuilen te kijken in de communicatie binnen het team. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen casuïstiek en vormt Motiverende Gespreksvoering het theoretisch kader.

Er kan worden ingegaan op het geven en ontvangen van feedback, zeggen en doen, risico’s voor de cliënt en de persoonlijk begeleider bij het bewust afwijken van een eenduidige benadering , mogelijkheden om te komen tot afstemming. Hierbij zullen groepsdiscussies en oefeningen de meest gebruikte praktische werkvormen zijn.

Een startbijeenkomst kan deel als optie worden toegevoegd aan de deskundigheidsbevordering. Een dergelijke startbijeenkomst is bedoeld om het team te betrekken bij de inhoud van de deskundigheidsbevordering, om betrokkenheid te laten ontstaan en verdere onderwerpen of vragen te inventariseren. Dit kan bijvoorbeeld, deel uitmaken van een teamoverleg.

Interesse? 
Bent u geinteresseerd in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Tactus Training en Advies trainingenadvies@tactus.nl of bel 088 382 28 87.

* Deze prijs is gebaseerd op uitvoering door één trainer en is inclusief voorbereiding, uitvoering, evaluatie en informatiemateriaal. De prijs is exclusief reiskosten. Deze worden berekend op basis van € 0,36 per km.