Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Goed Gastheerschap in de Coffeeshop - verdieping

Goed Gastheerschap in de Coffeeshop - verdieping

Doelgroep
Coffeeshopmedewerkers en -ondernemers

Na de training:         

 • weten de deelnemers waaraan ze problematisch middelengebruik in het algemeen kunnen herkennen.
 • hebben de deelnemers kennis van de effecten en risico’s van diverse courante en/of ‘nieuwe’ middelen
 • hebben de deelnemers inzicht in de effecten van het combineren van verschillende middelen
 • kunnen de deelnemers groepen gebruikers noemen die extra risico lopen bij middelengebruik (o.a.: psychiatrische problematiek, sociaal geïsoleerden, licht verstandelijk beperking, niet-aangeboren hersenafwijking, etc)
 • kennen de deelnemers signalen die wijzen op middelen gerelateerde problematiek.
 • weten de deelnemers hoe middelengebruik het psychiatrisch beeld kan beïnvloeden, en omgekeerd
 • hebben de deelnemers geoefend in het bespreekbaar maken van (risicovol) cannabisgebruik
 • weten de medewerkers hoe een waardevolle samenwerking met een instelling voor Verslavingszorg het belang van de gast dient
 • hebben de deelnemers geoefend met de gesprekstechnieken Open Vragen stellen, Reflecteren, Bevestigen, samenvatten en Informatie geven en vragen en kunnen ze deze toepassen in de praktijk.
 • Creëren medewerkers meer veiligheid voor zichzelf, hun collega’s en gasten.
 • Werken deelnemers aan een beter imago voor hun bedrijf.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12
Duur: 1 dagdeel van 3,5 uur

Interesse? 
Bent u geinteresseerd in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Tactus Training en Advies trainingenadvies@tactus.nl of bel 088 382 28 87.

Deze prijs is gebaseerd op uitvoering door één trainer, inclusief voorbereiding, uitvoering, evaluatie en naslagwerk voor de deelnemer. De prijs is exclusief reiskosten. Deze worden berekend op basis van € 0,36 per km. en reistijd vanuit de dichtstbijzijnde Tactuslocatie: Deventer, Enschede of Zwolle.