Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering

Doelgroep
Iedereen die de cursus Kennis over middelen én de training Signaleren en Begeleiden heeft gevolgd en geïnteresseerd is in Motiverende Gespreksvoering.

Na de training:        

 • kennen de deelnemers de 3 basiselementen van Motiverende Gespreksvoering (de Processen, de Spirit en de Gesprekstechnieken)
 • kunnen de deelnemers het belang van het werken vanuit de Spirit van Motiverende Gespreksvoering aangeven en verwoorden wat dat betekent voor hun attitude naar de cliënt en spreiding van verantwoordelijkheden
 • zijn de deelnemers in staat te engageren met een cliënten te focussen, te evoceren en samen met de cliënt te plannen
 • hebben de deelnemers geoefend met de gesprekstechnieken Open Vragen stellen, Reflecteren, Bevestigen, samenvatten en Informatie geven en vragen en kunnen ze deze toepassen in de praktijk.


Aantal Deelnemers: 
Minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers
Duur: 
2, 3 of 4 dagdelen (in overleg)

Programma
Bespreekbaar maken van middelen gerelateerde problematiek is een lastige zaak waar nogal wat taboes op rusten, zowel voor de persoon met problemen als voor een collega die er een gesprek over wil voeren. Aan de hand van theorie over Processen in het Motiverend Gesprek tussen de cliënt en de hulpverlener en gesprekstechnieken wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om op een motiverende manier gedrag te veranderen. De deelnemers worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om met behulp van een casus te oefenen met de interventies om te reageren op behoudtaal, verandertaal en actietaal.

Aan het eind van de bijeenkomst wordt een informatie uitgedeeld waarin de belangrijkste aspecten ten aan zien van de motiverende gesprekstechnieken nog eens zijn na te lezen.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • inleiding
 • de Spirit van Motiverende Gespreksvoering
 • de Processen: Engageren, Focussen, Evoceren en Plannen
 • de gesprekstechnieken: Open Vragen, Reflecties, Bevestigen, Samenvatten, Informatie vragen en geven
 • herkennen van en omgaan met Behoudtaal, Verandertaal en Actietaal
 • omgaan met ambivalentie en/of wrijving
 • oefenen

Interesse? 
Bent u geinteresseerd in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Tactus Training en Advies trainingenadvies@tactus.nl of bel 088 382 28 87.

* Deze prijs is gebaseerd op uitvoering door één trainer en is inclusief voorbereiding, uitvoering, evaluatie en informatiemateriaal. De prijs is exclusief reiskosten. Deze worden berekend op basis van € 0,36 per km en reistijd vanuit de dichtstbijzijnde Tactuslocatie: Deventer, Enschede of Zwolle.