Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Wie we zijn > Visie

Visie op behandeling en herstel

Bij Tactus werken we simpel gezegd volgens het principe: niet meer dan nodig, maar niet minder dan verantwoord. Met andere woorden: een zwaardere vorm van hulp wordt alleen ingezet wanneer een lichtere vorm onvoldoende is. Om te kunnen bepalen welke hulp minimaal noodzakelijk is om de cliënt verder te kunnen helpen, voeren we met iedere nieuwe cliënt eerst een gesprek (intake). Op basis hiervan bepalen we, met de cliënt, of een minimale interventie (verslavingsbehandeling kort) voldoende is. Is dit niet zo of zijn er nog veel zaken onduidelijk, dan volgt een uitgebreidere diagnose. Pas als duidelijk is wat de problemen precies zijn, kan een behandeling volgen.

Klik hier voor een filmpje over onze visie op preventie en herstel

Herstel is onderdeel van de behandeling en focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Herstel betekent ook een vermindering van de terugval. 

Binnen het herstel zijn we op zoek naar eigen kracht en kijken we naar mogelijkheden om de zelfregie te vergroten. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het herstelproces. Tactus vindt ervaringsdeskundigheid belangrijk en zet deze dan ook in haar organisatie in. De kracht van ervaringsdeskundigheid zit in kennis en ervaring. Kennis van factoren en ervaringen die herstel bevorderen én belemmeren. Maar ook ervaringen van anderen dragen bij aan het herstelproces. De ervaringsdeskundige ondersteunt op diverse levensgebieden zoals bijvoorbeeld  wonen en werken. 
Zelfregie bij de cliënt in herstel is leidend. Dat betekent niet dat iemand het maar zelf moet uitzoeken. Zelfregie heeft bovenal te maken met respect. Respect voor de gevoelens, mening en smaak van een ander.Ervaringsdeskundigheid zorgt voor een verrijking van de behandeling; tegelijkertijd kunnen mensen met een verslavingsverleden in betaalde dienst bij Tactus komen.

'Herstel is een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit.' (Anthony, 1993)