U bevindt zich hier: Home > Over Tactus > Professioneel statuut, Kwaliteitsstatuut en GGZ-standaarden

Professioneel en Kwaliteitstatuut

In het Professioneel Statuut worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld ten aanzien van de behandelingen.

In het Kwaliteitsstatuut is vastgelegd wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. 

GGZ-standaarden 
De Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken geven aanbevelingen voor de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk met de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz bij de zorgverlening aan volwassenen met psychische problematiek. Het streven is de patiënt zo snel mogelijk hulp te bieden door de juiste zorgverlener op de juiste plek.

Tactus werkt binnen de behandeling van alcohol- en opiaatproblematiek volgens de GGZ-standaarden.

Samenwerking
Samenwerken gebeurt op veel plekken, op veel momenten en met veel verschillende samenwerkingspartners. Tactus werkt onder andere samen met huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, wijkteams en sportverenigingen. Daartoe worden overeenkomsten en convenanten afgesloten waarin de spelregels rondom privacy en informatie-uitwisseling zijn vastgelegd. Samenwerking gebeurt zowel op structurele basis als op projectbasis. Al deze vormen van samenwerking hebben uiteindelijk maar één doel: goede zorg op het juiste moment voor de cliënt.

Informatie
Uitwisselen van informatie gebeurt met inachtneming van regels en wetten die rondom privacy zijn opgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het ziektebeeld, behandel status, personalia en contactgegevens naasten.